Srečanje učiteljev predmeta vera in kultura

V sredo, 28. septembra, so se drugič zapored zbrali učitelji, ki na štirih katoliških gimnazijah in eni katoliški osnovni šoli poučujejo predmet vera in kultura. Srečujejo se z namenom prevetritve učnih načrtov in posodobitve gradiv za predmet.

Srečanje je tokrat gostila Gimnazija Želimlje. Dan se je začel z molitvijo, ki so jo oblikovali dijaki omenjene gimnazije. “Kristus nima svojih rok, zato potrebuje naše, nima svojih nog, zato mu moramo mi darovati naše,” je bila ena izmed duhovnih misli, ki so zbrane pospremile v nadaljevanje programa. Hkrati so ob skupni pesmi za trenutek doživeli, da poslanstvo verskega pouka presega golo posredovanje znanja in da gre za to, da razred raste tudi kot skupnost, ki izraža svojo hvaležnost za prejete talente Bogu.

Osrednji del srečanja v vsebinskem smislu je bilo predavanje patra Branka Cestnika, ki je na živ in poglobljen način spregovoril o vlogi kristjana v javnem prostoru s posebnim ozirom na mladega človeka danes. V predavanju je ob navezavi na aktualne raziskave izpostavil različne tipe posameznikovega odnosa do vere v sodobnem času od popolnega zavračanja do nekakšne otopelosti. Svojo razlago je nadgradil s splošno analizo duhovnega stanja ob zgodovinskih prelomnica, kot so bili dogodki leta 1789 (francoska revolucija), 1989 (padec berlinskega zidu) in 2001 (napad na dvojčka v New Yorku). V zadnjem delu predavanja pa je še podal spodbude za delo. Pri tem je omenil, da je treba obuditi strast za resnico, zalivati korenine (verska vzgoja v družini), poglabljati vero kot prijateljstvo, tovarišijo z Bogom, vzgajati za pogum in črpati od znotraj (krepiti molitev in zavest pripadnosti Kristusu).

Drugi del srečanja je bil namenjen delu v skupinah. Učitelji so se razdelili glede na letnik, ki ga večinoma poučujejo. Imeli so nalogo, da na podlagi obstoječega učbenika premislijo, kako bi nadgradili in dopolnili določene vsebine. Pogovor pa so usmerili tudi v delitev izkušenj in primerov dobrih praks, ki lahko obogatijo delo. Na koncu so se v skupnem plenumu dogovorili, da bodo vzpostavili virtualno platformo za deljenje dobrih praks in skupaj ustvarili predstavitev vsebin, ki po  manjkajo v učbenikih.

Srečanje so zaključili v prijetnem vzdušju ob skupnem kosilu in z željo, da bi tako ozračje spremljalo njihovo sodelovanje tudi v prihodnje.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content