O dijaškem domu

Veseli nas, da vas je pot zanesla na spletno stran Jegličevega dijaškega doma. Žal vam tukaj ne moremo povsem prikazati občutenj, ki jih v domu živimo, upamo pa, da vam jih uspemo vsaj malo približati.

Jegličev dijaški dom je zasebno vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem bivajo dijakinje in dijaki predvsem Škofijske klasične gimnazije, pa tudi dijakinje in dijaki drugih srednjih šol, ki za to izkažejo interes in svobodno sprejemajo našo vzgojno usmeritev. Vsem nudimo celotno oskrbo, zagotavljamo pogoje za življenje in učenje ter skrbimo za tako vzgojo, ki omogoča zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Tako naš dom ne temelji zgolj na šolski zakonodaji in nacionalnem vzgojnem programu. Naš dom temelji na krščanskih vrednotah, ki izhajajo iz evangelija in nauka Katoliške cerkve. Vsi zaposleni tako ves čas skrbimo za rast vsakega posameznika na osebni in duhovni ravni, pomagamo pri odkrivanju poklicne poti in skrbimo za rast osebne vere in razvoja občutka do domovine.

Šolsko leto v domu je zelo razgibano. V vseh vzgojnih skupinah bomo izvedli vzgojne vikende. Ti predstavljajo velik doprinos našemu vzgojno-izobraževalnemu delu, saj jih izvedemo izven zavoda, na njih pa sta prisotna matični vzgojitelj in kaplan. Če bo le možno, bom dijakinje in dijake na vikendu obiskal tudi sam. Ja, povezanost mladih ljudi in krepitev socialnih veščin je izrednega pomena. V pristnem prijateljskem vzdušju so posledično tudi učne ure in skupno učenje bistveno bolj učinkovite, pa tudi medvrstniška pomoč se v takem vzdušju praviloma razvije sama po sebi.

Življenje mladostnic in mladostnikov pa ni samo učenje. Pomemben del razporeditve njihovega časa mora v teh občutljivih letih predstavljati tudi prosti čas. Prav je, da so otroci ambiciozni, saj bodo le z odgovornim delom dosegali želene rezultate, nikakor pa ni prav, da bi bili preobremenjeni, da bi pozabili na druženje. Ravno zato jim ponujamo številne krožke, srečanja skupin, filmske večere, kulturne dogodke. Na razpolago imajo tudi telovadnico in res čudovito šolsko okolico, kjer se lahko rekreirajo ali zgolj sprehajajo v objemu narave.

Želimo biti dom, v katerem se bo vsak počutil sprejetega, mu pripadal in se v njem celostno razvijal – moja rast, moja skupnost, moj dom.

Dragi obiskovalci spletne strani, da bi v polnosti začutili utrip našega vsakdana, vas prisrčno vabim, da nas obiščete. Dobrodošli, veseli vas bomo.

Rihard Režek, ravnatelj Jegličevega dijaškega doma

 

Moja rast, moja skupnost, moj dom.

»Telo potrebuje telesno hrano, da ostane močno in sposobno za najtežja dela. Tako potrebuje tudi duša hrano za svoje nadnaravno življenje, da v trudu ne opeša.«
(A. B. Jeglič)

Jegličev dijaški dom je namenjen v prvi vrsti dekletom in fantom, ki po končani osnovni šoli nadaljujejo šolanje na Škofijski klasični gimnaziji, pa tudi dijakom drugih šol.

Naše poslanstvo se glasi: »V sobivanju, pristnih odnosih in z osebnim zgledom mladim omogočiti celostno osebnostno rast v dobre ljudi, odgovorne kristjane in državljane«.

Naša vizija: »Želimo biti dom, v katerem se bo vsak počutil sprejetega, mu pripadal in se v njem celostno razvijal«.

Pri vzgojnem prizadevanju in delovanju ter organizaciji dela in življenja v Jegličevem dijaškem domu nas vodijo naslednje vrednote: odgovornost, krščanska vera, zaupanje, kultura odnosa in spoštovanje (mojega in tvojega) dostojanstva.

 

Vzgojno delo v domu temelji na javno veljavnem Vzgojnem programu za dijaške domove in je v skladu z Letnim delovnim načrtom doma.

Posebnost našega dijaškega doma je v tem, da poleg splošnih vzgojnih ciljev vsakega dijaškega doma dajemo poseben poudarek naslednjim ciljem: duhovni in osebnostni rasti, odkrivanju poklicne poti, odkrivanju dostojanstva kristjana in domovinski vzgoji.

Jegličev dijaški dom je katoliški dom, kar pomeni, da medsebojni odnosi, življenje in delo temeljijo na krščanskih vrednotah, na spoštovanju osnovnih človekovih pravic in pravil lepega vedenja. Dijaki imajo možnost sodelovanja pri verskih obredih ter številne možnosti in spodbude za duhovno zorenje in osebnostno rast. Dom ima svojega duhovnika, ki jih pri tem spodbuja in je na razpolago za duhovne pogovore in različne dejavnosti z duhovnega področja: adventne in postne meditacije, jutranje in večerne molitve, sv. maše, adoracije, skupne izlete ipd.

Duhovno vodilo naših prizadevanj je: prebujanje, spodbujanje in krepitev rasti v osebni veri ter v dejavnem življenju v skupnosti.

Vsi zaposleni se trudijo za pošten in profesionalen odnos do dela, za dobre medsebojne odnose in prijetno počutje v domu.

 

V maju 1993 je ljubljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar ustanovil dijaški dom v Zavodu sv. Stanislava in ga poimenoval po ustanovitelju zavoda, Antonu Bonaventuri Jegliču. Nastal je kot podpora gimnaziji.

Ker prostori še niso bili obnovljeni, je prva generacija dijakov gostovala v Dijaškem domu Tabor.

Leta 1994 so se v prenovljene prostore Jegličevega dijaškega doma vselili dijaki prvih dveh generacij.

Leta 1997 je bil vhod v dijaški dom prestavljen na severno stran. Dom je rastel, z njim pa je naraščalo tudi število vzgojiteljev, skupaj z ravnateljem jih je bilo že ducat. Vse večja je bila tudi ponudba večernih dejavnosti za dijake, ki so bile glasbeno, igralsko, dobrodelno, športno in ustvarjalno obarvane. Obnovljene prostore je blagoslovil nadškof dr. Alojzij Šuštar.

Leta 2003 je bil Jegličev dijaški dom star že deset let. Ob tej priložnosti je dobil novo fasado in urejeno okolico. Dijaški dom je gostil prvo športno kulturno srečanje katoliških dijaških domov v Sloveniji.

Ob petnajstletnici obstoja je dom dobil novo fasado v notranjih atrijih, prenovljen vhod in tri učilnice za popoldansko učenje.

Ob vstopu v dvajsetletno delovanje doma je bila v celoti prenovljena pedagoška zbornica in recepcija JDD (september 2012), dodatna pridobitev v januarju 2013 je razstavni prostor oz. galerija JDD.

“Jegličev dijaški dom mi predstavlja varno in prijetno okolje, kjer sem našla to, kar sem iskala: podobno misleče ljudi, človeka za pogovor ali sprehod in mir v kapeli.”

“Najlepši del dneva je večer, ko je čas za sprostitev, klepet, vojne pohode v Risk-u, športne aktivnosti, filme, glasbo in še kaj bi se našlo.”

»V JDD je veliko reda, zelo dobro so organizirane učne ure, od katerih odnesemo veliko znanja. Zelo mi je všeč tudi, da imamo redne pogovore z vzgojiteljem, ki mu res lahko zaupam.«

“Je kraj sproščenosti, veselja, nenavadnih idej in poln presenečenj.”

 

 

 

 

 

Save

Save

Save

  • JEGLIČEV DIJAŠKI DOM
    [email protected]
    Zbornica: (01) 58 22 255
    Mobi: (040) 632 895
    Tajništvo: (01) 58 22 258

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content