Rihard Režek

Rihard Režek ravnatelj

ravnatelj.jdd@stanislav.si
Martin Zlobko

Martin Zlobko kaplan

martin.zlobko@stanislav.si
Sonja Beznik

Sonja Beznik svetovalna delavka (na porodniškem dopustu)

Špela Pucelj

Špela Pucelj svetovalna delavka

svetovalna.jdd@stanislav.si
Zalka Pintar

Zalka Pintar tajnica in vzgojiteljica

zalka.pintar@stanislav.si

 


Nežka Čadež

Nežka Čadež vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

nezka.cadez@stanislav.si

Simon Jeglič

Simon Jeglič vzgojitelj 8. vzgojne skupine

simon.jeglic@stanislav.si
Tatjana Kapuralin

Tatjana Kapuralin vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

tatjana.kapuralin@stanislav.si 
Karmen Kunc

Karmen Kunc Vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

karmen.kunc@stanislav.si
mag. Marija Leskovec

mag. Marija Leskovec vzgojiteljica 7. vzgojne skupine

marija.leskovec@stanislav.si 
Rok Pogačar

Rok Pogačar vzgojitelj 3. vzgojne skupine

rok.pogacar@stanislav.si 
Tomaž Urh

Tomaž Urh vzgojitelj 1. vzgojne skupine

tomaz.urh@stanislav.si
Irena Žnidaršič Horvat

Irena Žnidaršič Horvat vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

irena.znidarsic@stanislav.si 
Jože Žugec

Jože Žugec vzgojitelj 5. vzgojne skuipne

joze.zugec@stanislav.si
Mirko Klobučar

Mirko Klobučar varnostnik za nočno varstvo

Jože Šimec

Jože Šimec receptor

  • JEGLIČEV DIJAŠKI DOM
    jdd@stanislav.si
    Zbornica: (01) 58 22 255
    Tajništvo: (01) 58 22 258

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.