Rihard Režek

Rihard Režek ravnatelj JDD

ravnatelj.jdd@stanislav.si
Martin Zlobko

Martin Zlobko kaplan

martin.zlobko@stanislav.si
Špela Pucelj

Špela Pucelj svetovalna delavka

svetovalna.jdd@stanislav.si
Zalka Pintar

Zalka Pintar tajnica in vzgojiteljica

zalka.pintar@stanislav.si

Jure Krafogel

Jure Krafogel vzgojitelj 1. vzgojne skupine

jure.krafogel@stanislav.si
Anamarija Treven

Anamarija Treven vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

anamarija.treven@stanislav.si
Rok Pogačar

Rok Pogačar vzgojitelj 3. vzgojne skupine

rok.pogacar@stanislav.si
Nežka Kunšič

Nežka Kunšič vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

nezka.kunsic@stanislav.si
Simon Jeglič

Simon Jeglič vzgojitelj 5. vzgojne skupine

simon.jeglic@stanislav.si
Tomaž Urh

Tomaž Urh vzgojitelj 6. vzgojne skupine

tomaz.urh@stanislav.si
Tjaša Plut

Tjaša Plut vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

tjasa.plut@stanislav.si
mag. Marija Leskovec

mag. Marija Leskovec vzgojiteljica 7. vzgojne skupine

marija.leskovec@stanislav.si
Irena Žnidaršič Horvat

Irena Žnidaršič Horvat vzgojiteljica 8. vzgojne skupine

irena.znidarsic@stanislav.si
Mirko Klobučar

Mirko Klobučar varnostnik za nočno varstvo

Jože Šimec

Jože Šimec receptor

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.