Rihard Režek

Rihard Režek ravnatelj JDD

Martin Zlobko

Martin Zlobko kaplan

Špela Pucelj

Špela Pucelj svetovalna delavka

Zalka Pintar

Zalka Pintar tajnica in vzgojiteljica


Jure Krafogel

Jure Krafogel vzgojitelj 1. vzgojne skupine

Anamarija Juršič

Anamarija Juršič vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

Rok Pogačar

Rok Pogačar vzgojitelj 3. vzgojne skupine

Nežka Kunšič

Nežka Kunšič vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

Irena Žnidaršič Horvat

Irena Žnidaršič Horvat vzgojiteljica 5. vzgojne skupine

mag. Marija Leskovec

mag. Marija Leskovec vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

Simon Jeglič

Simon Jeglič vzgojitelj 7. vzgojne skupine

Tomaž Urh

Tomaž Urh vzgojitelj

Jože Šimec

Jože Šimec receptor

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.