Rihard Režek

Rihard Režek ravnatelj JDD

ravnatelj.jdd@stanislav.si
Martin Zlobko

Martin Zlobko kaplan

martin.zlobko@stanislav.si
Špela Pucelj

Špela Pucelj svetovalna delavka

svetovalna.jdd@stanislav.si
Zalka Pintar

Zalka Pintar tajnica in vzgojiteljica

zalka.pintar@stanislav.si

Jure Krafogel

Jure Krafogel vzgojitelj 1. vzgojne skupine

jure.krafogel@stanislav.si
Anamarija Treven

Anamarija Treven vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

anamarija.treven@stanislav.si
Rok Pogačar

Rok Pogačar vzgojitelj 3. vzgojne skupine

rok.pogacar@stanislav.si
Nežka Kunšič

Nežka Kunšič vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

nezka.kunsic@stanislav.si
Irena Žnidaršič Horvat

Irena Žnidaršič Horvat vzgojiteljica 5. vzgojne skupine

irena.znidarsic@stanislav.si
mag. Marija Leskovec

mag. Marija Leskovec vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

marija.leskovec@stanislav.si
Simon Jeglič

Simon Jeglič vzgojitelj 7. vzgojne skupine

simon.jeglic@stanislav.si
Tomaž Urh

Tomaž Urh vzgojitelj

tomaz.urh@stanislav.si
Jože Šimec

Jože Šimec receptor

  • JEGLIČEV DIJAŠKI DOM
    jdd@stanislav.si
    Zbornica: (01) 58 22 255
    Mobi: (040) 632 895
    Tajništvo: (01) 58 22 258

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.