Rihard Režek

Rihard Režek ravnatelj

ravnatelj.jdd@stanislav.si
Martin Zlobko

Martin Zlobko kaplan

martin.zlobko@stanislav.si
Sonja Beznik

Sonja Beznik svetovalna delavka

svetovalna.jdd@stanislav.si

Zalka Pintar

Zalka Pintar tajnica in vzgojiteljica

zalka.pintar@stanislav.si

 


Nežka Čadež

Nežka Čadež vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

nezka.cadez@stanislav.si

Simon Jeglič

Simon Jeglič vzgojitelj 8. vzgojne skupine

simon.jeglic@stanislav.si
Karmen Kunc

Karmen Kunc Vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

karmen.kunc@stanislav.si
mag. Marija Leskovec

mag. Marija Leskovec vzgojiteljica 7. vzgojne skupine

marija.leskovec@stanislav.si 
Rok Pogačar

Rok Pogačar vzgojitelj 3. vzgojne skupine

rok.pogacar@stanislav.si 
Anamarija Treven

Anamarija Treven Vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

anamarija.treven@stanislav.si

Tomaž Urh

Tomaž Urh vzgojitelj 1. vzgojne skupine

tomaz.urh@stanislav.si
Irena Žnidaršič Horvat

Irena Žnidaršič Horvat vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

irena.znidarsic@stanislav.si 
Špela Pucelj

Špela Pucelj vzgojiteljica 5. vzgojne skuipne

spela.pucelj@stanislav.si
Mirko Klobučar

Mirko Klobučar varnostnik za nočno varstvo

Jože Šimec

Jože Šimec receptor

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.