Duhovna misel

1. adventna nedelja
Liturgija prve adventne nedelje

nam ponuja odlomek, 

ki je težek za razumevanje. 

Da bi ga razumeli, 

ga moramo najprej postaviti 

v njegov kontekst, 

to je 24. poglavje Matejevega evangelija. 

Gre za začetek 

Jezusovega zadnjega govora 

pred aretacijo.

1) Kamen na kamnu

Pred tem odlomkom

imamo opis,

kako je Jezus prišel iz templja in 

učence občudujejo njegovo veličino.

Takrat je dejal: 

"Ne bo ostal kamen na kamnu, 

ki se ne bi porušil".

Zakaj to?

Jezu v templju vidi,

kako se izkorišča uboge:

vidi vdovo, ki vrže zadnij novčič, 

da bi izpolnila predpise.

Darovala je vse, 

kar je imela.

Za Jezusa verska ustanova, 

ki ne pomaga šibkim,

ampak jih celo izkorišča 

in to v imenu Boga,

nima pravice, da obstaja.

Zato Jezus razglasi 

konec vsega tega: 

"Glej, ne bo ostal kamen na kamnu, 

ki ne bi bil uničen.

Toda to je šele začetek preobrata, 

spremembe, ki se bo zgodila 

v zgodovini in človeštvu. 

2) Sonce ne bo sijalo

Jezus v preroškem stilu 

nadaljuje, da sonce ne bo več sijalo. 

Sonce je v tej kulturi 

predstavljalo poganska božanstva.

Jezus v tem dejanju 

spreminjanja človeštva prosi 

za sodelovanje svoje učence. 

Razglasitev evangelija 

o resničnem Bogu 

bo povzročila zaton lažnih božanstev 

in, kot pravi Jezus, 

zvezde bodo začele padati.

Kdo so te zvezde?

Zvezde so bile podobe kraljev, 

mogočnežev, cesarjev, 

ki so svojo moč utemeljevali 

na teh božanstvih. 

Ko oznanjevanje evangelija 

zamegli takšno božanskost, 

ti kralji, ti knezi, 

padejo eden za drugim. 

To je torej 

začetek sprememb v človeštvu 

in, kot pravi Jezus, 

tako boste v nebesih 

videli znamenje 

Sina človekovega.

3) Sin človekov

Kdo je ta Sin človekov?

To je naziv, 

ki se v evangelijih najpogosteje 

pojavlja skupaj z nazivom Božji sin. 

Izraz je vzet 

iz knjige preroka Danijela 

v sedmem poglavju, 

kjer prerok v sanjah vidi štiri zveri, 

ki se dvigajo iz morja, Sredozemskega morja. 

Zveri so podobe političnih sil, 

ki so znane po svoji krutosti, 

ena bolj brutalna od druge. 

Zveri predstavlja 

babilonsko, 

medijsko in 

perzijsko cesarstvo. 

Četrta je za preroka

najbolj nesprejemljiva, 

saj gre za Aleksandra Velikega.

Bog bo uničil 

te nečloveške politične sile 

in dal svojo oblast človeškemu sinu, 

kar pomeni človeku. 

To pomeni, 

da je Božje delovanje v človeštvu 

odpraviti vse, 

kar je nečloveško, 

da bi človek zmagal.

Kaj torej pomeni, 

ko Jezus govori o sebi 

kot o sinu človekovemu?

Jezus je Božji sin, ker 

predstavlja, razodeva Boga 

v njegovem človeškem stanju, 

vendar je prav tako človekov sin, 

ker predstavlja človeka 

v njegovem božanskem stanju. 

Ta božanski pogoj 

pa ni le Jezusov privilegij, 

ampak je ponudba za vsakega človeka, 

ki ga sprejme in mu želi slediti.

napovedih pasijona 

bo Jezus dejal, da vse 

sovraštvo, gnev in krutost 

verske ustanove 

ne bodo usmerjeni le proti Kristusu, 

to je Mesiji, saj je Mesija en sam, 

in ko bo enkrat odpravljen, 

bo ustanova lahko mirno spala. 

Toda to bo proti sinu človekovemu, 

kar je nevarno, 

saj ne gre samo za Jezusa, 

ampak za vse, ki mu sledijo. 

Gre za nevarnost, 

ki lahko doleti vsakega,

ki sledi Jezusu.

Ko Jezus oznani pasijon, pravi, 

da je človekov sin tisti, 

ki bo obsojen, 

ki bo umorjen, 

vendar bo nato vstal od mrtvih.

Ta ponudba 

božanskega statusa 

ni le Jezusov privilegij, 

ampak je ponujena vsem, 

ki mu sledijo. 

4) Biti previdni, sodelovati

Toda Jezus pravi, 

da moramo biti previdni, 

ker ne gre za čas Noetovih dni. 

Kaj pravi Jezus? 

"v tistih dneh pred potopom

so jedli in pili”.

To so običajna, 

vsakodnevna dejanja. 

Pomeni, da moramo paziti, 

da te ponudbe polnega življenja 

ne zamoti vsakodnevna rutina. 

Potop ni pomenil konca sveta, 

ampak začetek 

novega človeštva.

Za začetek tega novega človeštva 

pa Jezus potrebuje sodelovanje.

Smer Jezusa delovanja

je humanizacija družbe.

Postati sin človekov

pomeni vrniti človeku 

njegovo dostojanstvo,

njegovo pravo človeško podobo,

ki so jo učili ali vladarji, ali greh.

5) Bodite budni

Vendar se ne bo zgodilo

brez trpljenja.

Zato Jezus opozarja svoje učence: 

"Bodite budni, pazite!”

To je isto povabilo, 

ki ga bo v trenutku agonije 

Getsemaniju dal svojim učencem, 

saj je jasno, da oblastniki 

ne bodo mirovali, 

ko bodo videli, 

da je njihov sistem porušen. 

Napadli bodo z vso silovitostjo. 

Kot Jezusa

bodo preganjali vse kristjane.

Toda Jezus da močno zagotovilo:

Bog je vedno 

na strani tistih, ki so preganjani, 

na strani šibkih.

V blagrih jezus poudari:

Blagor vam, kadar vas bodo preganjali,

kajti takšnih je nebeško kraljestvo.

David Kraner

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content