Razstava “Cankar, ne jezi se”

Na Škofijski klasični gimnaziji postavljamo na ogled zanimivo razstavo pisav in družabnih iger, ki so jih ob Cankarjevem letu zasnovali študenti Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo (NTF UL).

Razstava je bila prvotno postavljena v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani. Sledile so postavitve v Slovenskem domu KPD Bazovica na Reki, v knjižnici Bogdana Ogrizovića v Zagrebu ter v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, sedaj pa bo na ogled v 2. nadstropju Škofijske klasične gimnazije, in sicer med 15. majem in 10. junijem 2019.

Vabilo na odprtje razstave, kjer se bomo pogovorili o procesu nastajanja iger, se igrali in družili.

Na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete se letno izvede več projektov, ki so vezani tako na kulturna kot tudi druga dogajanja v slovenskem prostoru. Projekti so priložnost za krepitev sodelovanja med študenti in mentorji ter katedro in trgom. So tudi tisti del študijskega procesa, pri katerih študenti združujejo znanje, pridobljeno pri različnih predmetih, ter ga smiselno povežejo v celoto, v izdelek. Ob jubilejnem Cankarjevem letu so ustvarili projekt Cankar, ne jezi se, s katerim so želeli ne le Ivana, tudi Izidorja Cankarja predstaviti nekoliko drugače, na zabaven način. Porodila se je ideja o družabnih namiznih igrah, katerih tema sta bratranca Cankar. Da bi o njima izvedeli še več, so v sklopu projekta sodelovali z Znanstveno raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Predavatelji dr. Marijan Dović, dr. Marjetka Golež Kaučič, dr. Luka Vidmar in Ana Perović so jim Ivana in Izidorja Cankarja predstavili iz drugačnih zornih kotov, s čemer so študentom omogočili kreativno in inovativno razmišljanje pri vsebinah iger. In da bi bile igre izdelane dovolj strokovno in natančno, je s svojim predavanjem in spremljanjem projekta poskrbela dr. Katja Malovrh Rebec, avtorica namizne igre deepock.

V projekt je bilo v sklopu treh študijskih predmetov vključenih 80 dodiplomskih in podiplomskih študentov, katerih znanje se je medsebojno prepletalo.

V okviru predmeta Načrtovanje pisav so si študenti v Narodni in univerzitetni knjižnici Ljubljana ogledali Cankarjeve rokopise, nato pa pod mentorstvom doc. dr. Naceta Pušnika razvijali pisave s serifi, ki vsebujejo pridih obdobij, v katerih sta Cankarja, povezana s poezijo kot tudi prozo, ustvarjala.

Z razvitimi pisavami, so študenti pri predmetih Inovacijski management in Embalaža 2 obogatili svoje nove družabne igre. Pod mentorstvom prof. dr. Urške Stankovič Elesini, doc. dr. Urške Vrabič Brodnjak in doc. dr. Janija Toroša, so študenti igre zasnovali, izdelali prototipe, jih preskušali v krogu sorodnikov, prijateljev in znancev ter na podlagi mnenj ustrezno dopolnjevali do končnih izdelkov. Igre so opremljene z zanimivimi ilustracijami, natančnimi navodili ter mnoge med njimi tudi z zanimivimi kreativno oblikovanimi elementi kot npr. 3D tiskanimi ali kar ročno izdelanimi figuricami, igralnimi polji, itd. Obvezni element je embalaža, ki dodatno prispeva k privlačnosti iger. Vsaka igra vključuje ustrezna navodila, katerim je bila namenjena posebna pozornost, saj je razumljivost le teh bistvena za uspešno igro.

Razvite namizne igre pod imeni Ivanc kviz, Ivanova avantura, Beg po Ljubljani, Cankarija, Mati, kufe, Knjižni molj, IziDor itd. so primerne za igralce vseh starosti. Vsebine iger se razlikujejo glede na kreativne domislice študentov. Nekatere so bolj, spet druge manj zahtevne, medtem, ko nekatere s svojo vsebino ali imenom le navihano asociirajo na Ivana ali Izidorja Cankarja.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content