Razstava ob Dnevih evropske kulturne dediščine

V sredo, 27. septembra, smo med glavnim odmorom odprli razstavo Voda okrog nas … in v nas, ki so jo ob letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine pripravili dijaki 4. c Škofijske klasične gimnazije. Ob odprtju so poskrbeli tudi za prijeten glasbeni program, dijakinja Meta Mekuč pa je v predstavitvi razstave izpostavila: “Voda je pojem, ki ga SSKJ definira takole: “Naravna prozorna tekočina brez barve, vonja in okusa.” In ravno ta tako preprosta snov je pogoj za obstoj življenja na našem planetu. Nekaterim je v izobilju popolnoma samoumevna, spet drugim pa sredi pomanjkanja neskončno dragocena. Ob vodi so se začele prve civilizacije; vodi pripadajo mnoga božanstva, ki nastopajo v raznih mitih in zgodbah, ki se ohranjajo že tisočletja. Z njo so povezani prvi arhitekturni podvigi, kot na primer prvi akvedukti in vodovodi v antiki. In še danes se v povezavi z vodo odkrivajo vedno nove tehnologije in izumi. Na nekatere od omenjenih vidikov smo se s pisnimi prispevki ter fotografskim in likovnim gradivom osredotočili dijaki 4. c, ki smo tako nanizali kratke predstavitve vode na Zemlji in v organizmih, nanjo smo pogledali s kemijskega vidika, nato pa predstavili vlogo vode v starih rečnih kulturah, vodovod v rimski Emoni, prvo črpališče pitne vode v Klečah in ljubljanske vodnjake, lotili pa smo se tudi vodnih božanstev v različnih mitologijah ter se ozrli na vodo v grški filozofiji, poeziji in ne nazadnje v Svetem pismu. Človek s svojim umom postaja vedno močnejši v tej dobi napredka, a bo kljub vsemu z vodo vedno ostal povezan in od nje pravzaprav odvisen. Zato naj nam danes odprta razstava da nov, širši pogled na to univerzalno tekočino in nas spodbudi k večji ozaveščenosti in odgovornemu ravnanju z vodo in vodnimi viri ter z bogato kulturno dediščino, povezano z vodo, ki nas obkroža na vsakem koraku.”

G. ravnatelj Simon Feštanj je v nagovoru dijake spodbudil, naj se zavedajo privilegija, ki ga imamo v Sloveniji, ne le da ne trpimo pomanjkanja vode kot marsikje po svetu, ampak da je voda, ki nam jo podarja narava, resnično čista in pitna, kar nam zavidajo mnogi tujci, ko obiščejo našo državo. Pri tem je dodal, da je pred njimi velika odgovornost, da ta privilegij ohranijo tudi za svoje zanamce, obenem pa se zavedajo, da voda vse do današnjih časov ni predstavljala le vira preživetja, ampak je bila tudi pomemben povezovalni element, saj so ob njej nastajala naselja, mesta in vasi, v katerih so bili predvsem vaški vodnjaki pogosto prostor srečevanja in medsebojnega povezovanja v skupnosti. Ravnatelj je še povedal, da je voda vedno predstavljala tudi navdih za umetniško ustvarjanje, tako literarno kot likovno, pa tudi fotografsko. Da je res tako, so pokazali tudi dijaki 4. c razreda s pričujočo razstavo, za katero jim je ravnatelj čestital in jo tudi z veseljem odprl. Vabljeni k ogledu fotogalerije.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content