ŠOLSKA PREHRANA

Informacija o malici

Dijaki lahko izberejo toplo ali hladno (suho) malico, po pouku pa tudi kosilo. Tako za malico kot kosilo je na voljo vegetarijanski obrok, na katerega se morajo predhodno naročiti. V primeru, da ima dijak alergijo na določeno hrano in ima za to zdravniško potrdilo, se lahko v kuhinji zanj pripravlja posebna dietna prehrana.

 

Plačilo in subvencioniranje šolske prehrane

Cena ene malice za dijaka znaša 2,73 evra.

Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije malice in subvencije kosila so upravičeni dijaki, ki so prijavljeni na malico in se redno izobražujejo.

Subvencija malice za dijake:

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;
  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino
  • učenci in dijaki, ki so prosilci za azil
  • učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Za vse informacije v zvezi s subvencijami prehrane se starši obrnite na Center za socialno delo. Tam boste dobili tudi informacije o tem, kaj je v zvezi s tem potrebno storiti, ko dijak dopolni 18 let.

 

Prijava na malico

Na začetku šolskega leta se dijak na razredni uri prijavijo na malico. Prijava, ki jo dijak izbere, je veljavna do trajnega preklica oz. spremembe, ki je možna v tajništvu gimnazije, in sicer do zadnjega delovnega dne v mesecu. Trajna sprememba začne veljati s prvim delovnim dnevom novega meseca.

 

Odjava malice

Odjava za čas odsotnosti od pouka zaradi šolske dejavnosti

Če  je dijak odsoten od pouka zaradi šolske dejavnosti (npr. ekskurzije, duhovne obnove, športna tekmovanja itd.) dijakom in staršem ni potrebno odjavljati malice. V času takšne odsotnosti malico odjavi šola, razen v primerih, ko so dijaki na to prej opozorjeni in si morajo malico odjaviti sami (npr. športna tekmovanja).

 

 

Odjava za čas odsotnosti od pouka zaradi razlogov zasebne narave

Ko je dijak odsoten od pouka zaradi zasebnih razlogov (npr. bolezen, družinske obveznosti itd.), se malica odjavlja na naslednji način:

 

  1. a) za vse dijake (s subvencijo ali brez):

Če je odjava opravljena pravočasno (do 7. ure zjutraj tekočega dne), plačilo malice  v celoti ni potrebno. Če prehrana ni odjavljena in prevzem malice ni evidentiran, nosijo celotne stroške prehrane starši.

 

Starši opozorite svoje otroke, da se jim tudi v primeru, ko so dijaki naročeni na malico in so v šoli, pa malice ne prevzamejo, zaračuna malica v predvideni višini.

 

Navodila za odjavo prehrane.

 

Evidentiranje prehranjevanja

Za evidentiranje prehranjevanja uporabljamo na gimnaziji program Lopolis. Dijakovo prijavo na začetku šolskega leta v gimnaziji vnesemo v računalniški program, ki omogoča, da starši ali dijaki v primeru odsotnosti (npr. zaradi bolezni) samostojno odjavljate prehrano. V ta namen je šola dijakom ob začetku šolanja izdala uporabniška imena in gesla, s pomočjo katerih se na spletnem portalu Lopolis v primeru odsotnosti odjavijo od obroka. Pozabljeno geslo lahko pridobite na spletnem portalu LoPolis, tako da na zavihku Pozabil geslo zaprosite za novo. Le-to prejmete na el. naslov, ki ste ga podali ob prijavi. Dijak prevzem malice evidentira vsakič na čitalcu v kuhinji s čipom, ki mu je bil izdan ob začetku šolanja na gimnaziji. V kolikor je dijak čip pozabil, mora obvezno v tajništvu dobiti listek. Brez čipa oz. listka prevzem prehrane v kuhinji ni mogoč. Če dijak čip zgubi, v računovodstvu prejme položnico v višini 10 evrov. S potrdilom o plačani položnici nato v tajništvu prevzame nov čip.

 

Dijaki lahko izberejo toplo ali hladno (suho) malico, po pouku pa tudi kosilo. Tako za malico kot kosilo je na voljo vegetarijanski obrok, na katerega se morajo predhodno naročiti. V primeru, da ima dijak alergijo na določeno hrano in ima za to zdravniško potrdilo, se lahko v kuhinji zanj pripravlja posebna dietna prehrana.

 

Izguba čipa

Če dijak čip pozabi, mu lahko razdeljevalec hrane v kuhinji ročno označi prevzem obroka. Če dijak čip izgubi, mora za izdajo novega v računovodstvu poravnati strošek v višini 10 €. S potrdilom o plačilu lahko v tajništvu prevzame nov čip.

 

Odnos do hrane

Na Škofijski klasični gimnaziji se trudimo, da bi dijake navadili na spoštljiv odnos do hrane. V ta namen pripravljamo tematske razredne ure, kjer se z dijaki pogovarjamo o tem, da hrane ni primerno metati v smeti ter se ob tem pogovarjamo o problemih lakote v domovini in  po svetu. Zato dijake spodbujamo, da v primeru, ko ocenijo, da ponujene porcije obroka ne bodo mogli pojesti, prosijo za manjšo porcijo. Malico dijaki pojejo v jedilnici. V primeru, da dijak malice ne more pojesti, jo lahko odnese v vrečki, za katero poskrbi sam. V jedilnici ločujemo odpadke. Obračamo se tudi na vas, starše, da spodbujate otroke k spoštljivemu odnosu do prehrane.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content