IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 2020/2021

Ena izmed ključnih nalog Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji je ozaveščanje javnosti o ustroju, delovanju in pomenu Evropske unije in spodbujanje aktivnega državljanstva in politične participacije kot temeljev delujoče parlamentarne demokracije. Pri tem smo še posebej osredotočeni na izobraževanje mladih, ki jih nagovarjamo s številnimi aktivnostmi, ključna v tem pogledu pa sta projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) in Evrošola.

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. S projektom želimo spodbuditi zavedanje o EU in evropski parlamentarni demokraciji ter mladim približati znanje o delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta. Preko različnih aktivnostih mladi in njihovi mentorji odkrivajo, kaj pomeni biti evropski državljan, prednosti članstva v vsakdanjem življenju, vlogo Evropskega parlamenta in drugih institucij v odločevalskem procesu ter pomen aktivnega državljanstva za prihodnost EU.

V okviru projekta EPAS morajo sodelujoče skupine (šole) skozi šolsko leto predelati nabor z EU povezanih vsebin, pripraviti informacijsko stojnico in vsaj en dogodek, namenjen seznanjanju vrstnikov na šoli z EU in z njo povezanimi temami, ter izpolniti druge naloge, s čimer si šole prislužijo naziv šola ambasadorka Evropskega parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv ambasador(ka) Evropskega parlamenta.

Program bo v šolskem letu 2020/2021 potekal že petič, lani pa je v njem sodelovalo že 60 slovenskih izobraževalnih ustanov – srednjih šol in dijaških domov. Skupaj je bilo v državah članicah EU v teh letih z EPAS nazivom certificiranih več kot 1500 šol, več kot 3700 učiteljev je pridobilo naziv mentor ambasador Evropskega parlamenta, naziv dijak ambasador Evropskega parlamenta pa je pridobilo več kot 22.700 dijakinj in dijakov.

AKTIVNOSTI

Izobraževalni program obsega sledeče aktivnosti, ki jih bodo šole opravile tekom šolskega leta:

  • udeležba na seminarju za učitelje (obvezna za nove mentorje, zaželena za ostale)
  • proučitev izobraževalnih gradiv o EU
  • priprava informacijskega kotička o EU na šoli
  • priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope (9. maj)
  • vodenje Facebook profila, namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli
  • sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook
  • organizacija drugih dogodkov in aktivnosti (neobvezno)
EPAS IN ŠKG

Škofijska klasična gimnazija je v projekt vključena od šolskega leta 2017/18. Nekaj o naših dosedanjih aktivnostih znotraj projekta si lahko preberete v nadaljevanju.

EU KOTIČEK NA ŠOLI

Na Škofijski klasični gimnaziji imamo zelo lep kotiček EU, ki je pred geografsko učilnico v prvem nadstropju. V njem najdemo zastavo EU, različne letake o tem, katere priložnosti EU ponuja mladim. Dijaki si lahko vzamemo tudi tematske knjižice, npr. EU & JAZ, ki nam predstavijo osnovne značilnosti EU. Na steni je tudi plošča Šole ambasadorke EP. Pred našim drugim obiskom EP v Strasbourga (šolsko leto 2019/20) se je 12 dijakov takole fotografiralo v omenjenem kotičku EU na šoli.

DOGODEK OB DNEVU EVROPE 2020

3. mesto dijakov na tekmovanju Evrošola 2020

Predstavitev krožka Mladi in EU na informativnem dnevu 2020

1. obisk EU parlamenta v Strasbourgu

2. obisk EU parlamenta v Strasbourgu

Udeležba na mednarodnem seminarju za učitelje mentorje EPAS v Bruslju

Sledite nam na Facebook strani EPAS Škofijska klasična gimnazija.

 

Na kratko o EU skozi strip

V časniku Večer v več epizodah izhaja strip o Evropski uniji izpod peresa Cirila Horjaka (dr. Horowitza), ki so ga pomagali soustvariti tudi naši dijaki.

Z debatiranjem povečujemo zanimanje

Poučne debate o Evropski uniji (EU) na ŠKG, januar 2021

Obisk Bruslja z dijaki

Od srede, 27. novembra 2019, do petka, 29. novembra 2019, se je skupina 5 dijakov v spremstvu mentorja Tadeja Rifla udeležila srečanja European Skills for the Future Summit, ki je potekalo v Bruslju. Obisk je bil nagrada za njihov trud in uspeh na inovacijskem kampu v Zrečah septembra letos.

Uspeh naših dijakov na tekmovanju o Evropski uniji

Danes se je v Hiši EU odvijalo tekmovanje v poznavanju ustroja EU in njenih aktualnih vprašanj. Dijaki so se pomerili v pisanju testa in tekmovali v debati.

Praznovanje dneva Evrope na ŠKG

V sredo, 9. 5., smo tudi na naši šoli obeležili praznovanje dneva Evrope, obletnice, ko je bil s tako imenovano Schumanovo deklaracijo postavljen temelj povezovanju evropskih držav v pozneje imenovano Evropsko unijo. V okviru praznovanja smo gostili dve evropski poslanki in dva evropska poslanca.

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content