V naš dom sprejemamo študente in študentke različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija. Pri sprejemu stanovalcev v dom se poleg pogojev za sprejem upoštevajo tudi naslednji kriteriji (ni nujno, da ustrezate vsem kriterijem):

 1. motivacijsko pismo,
 2. socialni položaj ter oddaljenost kraja stalnega bivališča,
 3. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov),
 4. priporočila.

V izjemnih primerih (zdravstvene razmere, potrebe ustanovitelja, pomanjkanje rednih študentov) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Mesečna najemnina je 150 €. Plačuje se za tekoči mesec preko položnice.

 

Potrebni dokumenti in pogoji za vpis:

 1. obrazec za sprejem z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo.

Vpis v Študentski dom Janeza F. Gnidovca med študijskim letom

Med študijskim letom vpisujemo glede na morebitna prosta mesta. Za podrobnejše informacije pišite na [email protected].

Subvencioniranih mest v študijskem letu 2023-2024 žal nimamo, lahko pa pri štipendiji prejemate dodatek za bivanje.

Prošnje za vpis za študijsko leto 2024/2025

Za študijsko leto 2024/2025 sprejemamo prošnje od 1. 1. 2024 dalje. Obrazec za sprejem in motivacijsko pismo pošljite po navadni pošti na naslov študentskega doma ali skenirane na elektronski naslov [email protected].

Prvi prijavni rok se bo zaključil 18. junija 2024; kandidati bodo o nadaljnjih postopkih in sprejemu obveščeni do konca junija. Drugi prijavni rok pa se bo zaključil 12. septembra; kandidati bodo o nadaljnjih postopkih in sprejemu obveščeni do 26. septembra 2024.

Morebitne prošnje, prispele po roku, bodo uvrščene na čakalno listo. Glede na razpoložljivost prostih postelj v študentskem domu bodo kandidati obveščeni sproti preko telefona ali elektronske pošte.

 

 

Kandidat mora za podaljšanje bivanja v domu izpolnjevati naslednja pogoja:

 • Kandidat sprejema vzgojni koncept doma, ki temelji na občečloveških in krščanskih vrednotah. Izpolnjevanje tega pogoja vodstvo doma lahko preverja z osebnim pogovorom ali na druge načine. Upošteva pa se tudi dosedanje sodelovanje stanovalca v dejavnostih doma in spoštovanje domskih pravil.
 • Kandidat ima status rednega študenta.

Kriteriji za podaljšanje so:

 1. ali je kandidat zagrešil kakšno težjo kršitev pravilnika doma,
 2. kandidatov socialni položaj in oddaljenost kraja stalnega bivališča,
 3. kandidatova osebna angažiranost v domu – sodelovanje v eni dejavnosti po lastni izbiri,
 4. oddan vprašalnik za ovrednotenje življenja v domu.

V izjemnih primerih lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Dokumenti za podaljšanje

Stanovalec, ki želi podaljšati pogodbo o nastanitvi, mora do datuma, ki bo sporočen študentom in študentkam po elektronski pošti, oddati obrazec za podaljšanje. (Za lažje izpolnjevanje prenesite dokument in ga izpolnite v Acrobat Reader-ju.)

Skeniran obrazec pošljite na [email protected], če te možnosti nimate, pa lahko oddate v nabiralnik pri vhodu ali pošljete po pošti.

O podaljšanju bivanja v domu odloča komisija za podaljšanje. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje. Kandidati bodo o odločitvi komisije za podaljšanje obveščeni najkasneje do konca meseca junija.

V študijskem letu 2023-2024 žal v ŠD JFG subvencioniranega bivanja ni možno uveljavljati.
Vsem (bodočim) študentkam in študentom svetujemo, da pravočasno zaprosite za državno/Zoisovo/kadrovsko štipendijo, kjer posledično prejemate pri štipendiji dodatek za bivanje, ki je višji od subvencije. Več informacij lahko prejmete preko elektronske pošte [email protected].
 • ŠTUDENTSKI DOM J. F. GNIDOVCA
  [email protected]
  Ravnatelj: (01) 58 22 256
  Svetovalna delavka: (01) 58 22 249
  Tajništvo: (01) 58 22 300
  Kaplan: (041) 366 096

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content