V naš dom sprejemamo študente in študentke različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija. Pri sprejemu stanovalcev v dom se poleg pogojev za sprejem upoštevajo tudi naslednji kriteriji (ni nujno, da ustrezaš vsem kriterijem):

 1. motivacijsko pismo,
 2. socialni položaj ter oddaljenost kraja stalnega bivališča,
 3. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov),
 4. priporočila.

V izjemnih primerih (zdravstvene razmere, potrebe ustanovitelja, pomanjkanje rednih študentov) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Mesečna najemnina bo od 1. 10. 2023 dalje 150 €. Plačuje se za tekoči mesec preko položnice.

 

Potrebni dokumenti in pogoji za vpis:

 1. obrazec za sprejem z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo.

Vpis v Študentski dom Janeza F. Gnidovca med študijskim letom

Med študijskim letom vpisujemo glede na morebitna prosta mesta. Za podrobnejše informacije pišite na [email protected].

55 ležišč v našem domu je subvencioniranih, kar pomeni, da za bivanje v našem domu država mesečno prispeva 32 evrov subvencije na študenta, a le v primeru, da je kandidat pravočasno oddal elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Poenostavljeno rečeno: če ste oddali prošnjo za Študentske domove v Ljubljani (javne domove), boste lahko preusmerili pravico do subvencije na naš dom. Več o prijavi si lahko preberete tukaj.

Prošnje za vpis za študijsko leto 2023/2024

Prošenj za študijsko leto 2023/2024 žal ne sprejemamo več, saj imamo dolgo čakalno vrsto. V kolikor nam prošnjo vseeno posredujete, ste uvrščeni na konec liste. Dodatne informacije lahko prejmete na elektronskem naslovu [email protected].

 

 

Kandidat mora za podaljšanje bivanja v domu izpolnjevati naslednja pogoja:

 • Kandidat sprejema vzgojni koncept doma, ki temelji na občečloveških in krščanskih vrednotah. Izpolnjevanje tega pogoja vodstvo doma lahko preverja z osebnim pogovorom ali na druge načine. Upošteva pa se tudi dosedanje sodelovanje stanovalca v dejavnostih doma in spoštovanje domskih pravil.
 • Kandidat ima status rednega študenta.

Kriteriji za podaljšanje so:

 1. ali je kandidat zagrešil kakšno težjo kršitev pravilnika doma,
 2. kandidatov socialni položaj in oddaljenost kraja stalnega bivališča,
 3. kandidatova osebna angažiranost v domu – sodelovanje v eni dejavnosti po lastni izbiri,
 4. oddan vprašalnik za ovrednotenje življenja v domu.

V izjemnih primerih lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Dokumenti za podaljšanje

Stanovalec, ki želi podaljšati pogodbo o nastanitvi, mora do datuma, ki bo sporočen študentom in študentom po elektronski pošti, oddati obrazec za podaljšanje. (Za lažje izpolnjevanje prenesite dokument in ga izpolnite v Acrobat Reader-ju.)

Skeniran obrazec pošljite na [email protected], če te možnosti nimate, pa lahko oddate v nabiralnik pri vhodu ali pošljete po pošti.

O podaljšanju bivanja v domu odloča komisija za podaljšanje. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje. Kandidati bodo o odločitvi komisije za podaljšanje obveščeni najkasneje do konca meseca junija.

V prihajajočem študijskem letu 2023-2024 žal v ŠD JFG subvencioniranega bivanja ne bo možno uveljavljati.
Vsem (bodočim) študentkam in študentom svetujemo, da pravočasno zaprosite za državno/Zoisovo/kadrovsko štipendijo, kjer posledično prejemate pri štipendiji dodatek za bivanje, ki je višji od subvencije. Več informacij lahko prejmete preko elektronske pošte [email protected].

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content