V naš dom sprejemamo študente in študentke različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija. Pri sprejemu stanovalcev v dom se poleg pogojev za sprejem upoštevajo tudi naslednji kriteriji (ni nujno, da ustrezaš vsem kriterijem):

 1. motivacijsko pismo,
 2. socialni položaj ter oddaljenost kraja stalnega bivališča,
 3. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov),
 4. priporočila.

V izjemnih primerih (zdravstvene razmere, potrebe ustanovitelja, pomanjkanje rednih študentov) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Mesečna najemnina je 128 eur. Plačuje se za tekoči meseč preko položnice.

 

Potrebni dokumenti in pogoji za vpis:

 1. obrazec za sprejem z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo.

Vpis v Študentski dom Janeza F. Gnidovca med študijskim letom

Med študijskim letom vpisujemo glede na morebitna prosta mesta. Za podrobnejše informacije pišite na [email protected].

55 ležišč v našem domu je subvencioniranih, kar pomeni, da za bivanje v našem domu država mesečno prispeva 32 evrov subvencije na študenta, a le v primeru, da je kandidat pravočasno oddal elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Poenostavljeno rečeno: če ste oddali prošnjo za Študentske domove v Ljubljani (javne domove), boste lahko preusmerili pravico do subvencije na naš dom. Več o prijavi si lahko preberete tukaj.

Prošnje za vpis za študijsko leto 2021/2022

Trenutno so vse kapacitete za študijsko leto 2021/2022 zasedene, vendar imamo odprto čakalno vrsto tako za fante kot za dekleta. O prostem ležišču vas nemudoma obvestimo po telefonu.

Vpisnico pošljite na elektronski naslov [email protected], kjer dobite tudi infomracije o trenutni dolžini čakalne vrste.

 

 

 

Kandidat mora za podaljšanje bivanja v domu izpolnjevati naslednja pogoja:

 • Kandidat sprejema vzgojni koncept doma, ki temelji na občečloveških in krščanskih vrednotah. Izpolnjevanje tega pogoja vodstvo doma lahko preverja z osebnim pogovorom ali na druge načine. Upošteva pa se tudi dosedanje sodelovanje stanovalca v dejavnostih doma in spoštovanje domskih pravil.
 • Kandidat ima status rednega študenta.

Kriteriji za podaljšanje so:

 1. ali je kandidat zagrešil kakšno težjo kršitev pravilnika doma,
 2. kandidatov socialni položaj,
 3. kandidatova osebna angažiranost v domu – sodelovanje v eni dejavnosti po lastni izbiri,
 4. oddan vprašalnik za ovrednotenje življenja v domu.

V izjemnih primerih lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Dokumenti za podaljšanje

Stanovalec, ki želi podaljšati pogodbo o nastanitvi, mora do datuma, ki bo sporočen študentom in študentom po elektronski pošti, oddati obrazec za podaljšanje

Skeniran obrazec pošljite na [email protected], če te možnosti nimate, pa lahko oddate v nabiralnik pri vhodu ali pošljete po pošti.

O podaljšanju bivanja v domu odloča komisija za podaljšanje. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje. Kandidati bodo o odločitvi komisije za podaljšanje obveščeni najkasneje do konca meseca junija.

V Študentskem domu Janeza F. Gnidovca bo imelo v študijskem letu 2021/22 55 študentov možnost subvencioniranega bivanja, v kolikor bodo v Pisarni za študentske domove pravočasno zaprosili za subvencionirano bivanje in izpolnjujejo pogoje za prejem državne subvencije.

Vsak študent, ki biva v našem domu in prejema državno subvencijo, mora vsako leto v Pisarno za študentske domove pravočasno oddati prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja.

Vsi, ki v študijskem letu 2021/2022 želite koristiti subvencijo za bivanje, morate oddati e-prijavo med 1. julijem in 16. avgustom.

 

 • ŠTUDENTSKI DOM J. F. GNIDOVCA
  [email protected]
  Ravnatelj: (01) 58 22 256
  Svetovalna delavka: (01) 58 22 249
  Tajništvo: (01) 58 22 300
  Kaplan: (041) 366 096

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.