V naš dom sprejemamo študente in študentke različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija. Pri sprejemu stanovalcev v dom se poleg pogojev za sprejem upoštevajo tudi naslednji kriteriji (ni nujno, da ustrezaš vsem kriterijem):

 1. motivacijsko pismo za bivanje v domu,
 2. socialni položaj,
 3. sodelovanje v različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah,
 4. oddaljenost kraja stalnega bivališča,
 5. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov),
 6. šolanje v Glasbeni šoli v Zavodu sv. Stanislava.

V izjemnih primerih (zdravstvene razmere, potrebe ustanovitelja, pomanjkanje rednih študentov) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

 

Potrebni dokumenti in pogoji za vpis:

 1. obrazec za sprejem z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo (napisano lastnoročno).

Vpis v Študentski dom Janeza F. Gnidovca med študijskim letom

Med študijskim letom vpisujemo glede na morebitna prosta mesta, trenutno jih nekaj imamo (predvsem za dekleta). Za podrobnejše informacije pišite na studentski.dom@stanislav.si.

79 ležišč v našem domu je subvencioniranih, kar pomeni, da za bivanje v našem domu država mesečno prispeva 32 evrov subvencije na študenta, a le v primeru, da je kandidat pravočasno oddal elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Poenostavljeno rečeno: Če ste oddali prošnjo za Študentske domove v Ljubljani (javne domove), boste lahko preusmerili pravico do subvencije na naš dom. Več o prijavi si lahko preberete tukaj.

Prošnje za vpis za študijsko leto 2021/2022

Prošnje za vpis za prihodnje študijsko leto sprejemamo od 1. januarja.

 

 

Kandidat mora za  podaljšanje bivanja v domu izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Kandidat sprejema vzgojni koncept doma, ki temelji na občečloveških in krščanskih vrednotah.

Izpolnjevanje tega pogoja vodstvo doma lahko preverja z osebnim pogovorom ali na druge načine. V primeru podaljšanja bivanja pa vodstvo upošteva tudi dosedanje sodelovanje stanovalca v dejavnostih doma in spoštovanje domskih pravil.

 1. Kandidat je uspešno končal letnik univerzitetnega ali visokošolskega študija (stari program), oz. je uspešno končal letnik na prvi ali drugi stopnji študija (bolonjski program) in ima status rednega študenta.

Kandidat upošteva pravila doma in hišni red, ki velja v zavodu.

Kriteriji za podaljšanje so:

 1. ali je kandidat zagrešil kakšno težjo kršitev pravilnika doma,
 2. kandidatov socialni položaj,
 3. kandidatova osebna angažiranost v domu – sodelovanje v eni dejavnosti po lastni izbiri,
 4. oddan vprašalnik za ovrednotenje življenja v domu,
 5. kandidatovo glasbeno udejstvovanje v zavodu (glasbena šola, zbori).

V izjemnih primerih (npr. zdravstvene razmere) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Dokumenti za podaljšanje

Stanovalec, ki želi podaljšati pogodbo o nastanitvi, mora do 5. junija 2020 do 24. ure oddati naslednje dokumente:

 1. obrazec za podaljšanje,
 2. vprašalnik za ovrednotenje bivanja v domu (povezavo do njega ste prejeli po elektronski pošti)

Skeniran obrazec pošljite na studentski.dom@stanislav.si, če te možnosti nimate, pa po pošti.

O podaljšanju bivanja v domu odloča komisija za podaljšanje. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje. Kandidati bodo o odločitvi komisije za podaljšanje obveščeni najkasneje do 30. junija 2020.

V Študentskem domu Janeza F. Gnidovca bo imelo v študijskem letu 2020/21 predvidoma 63 študentov možnost subvencioniranega bivanja, v kolikor bodo v Pisarni za študentske domove pravočasno zaprosili za subvencionirano bivanje in izpolnjujejo pogoje za prejem državne subvencije.

Vsak študent, ki biva v našem domu in prejema državno subvencijo, mora vsako leto v Pisarno za študentske domove pravočasno oddati prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja.

Vsi, ki v študijskem letu 2020/2021 želite koristiti subvencijo za bivanje, morate oddati e-prijavo do 17. 8. 2020.

Na spletni strani eVŠ je objavljen Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021, tam najdete tudi navodila za oddajo prošnje za bivanje ter pogosta vprašanja in odgovore.

Prijava poteka elektronsko, za tehnično pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinsko pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge se lahko obrnete na ekc@gov.si ali pokličete na telefonsko številko: 080 2002 (vsak delavnik med 8. in 22. uro).

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.