V naš dom sprejemamo študente in študentke različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija. Pri sprejemu stanovalcev v dom se poleg pogojev za sprejem upoštevajo tudi naslednji kriteriji (ni nujno, da ustrezaš vsem kriterijem):

 1. motivacijsko pismo za bivanje v domu,
 2. socialni položaj,
 3. sodelovanje v različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah,
 4. oddaljenost kraja stalnega bivališča,
 5. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov),
 6. šolanje v Glasbeni šoli v Zavodu sv. Stanislava.

V izjemnih primerih (zdravstvene razmere, potrebe ustanovitelja, pomanjkanje rednih študentov) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

 

Potrebni dokumenti in pogoji za vpis:

 1. obrazec za sprejem z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo (napisano lastnoročno).

Vpis v Študentski dom Janeza F. Gnidovca za študijsko leto 2018/2019

Med študijskim letom vpisujemo glede na morebitna prosta mesta. Za podrobnejše informacije pokličite na 01 58 22 300 med 9.00 in 15.00.

79 ležišč v našem domu je subvencioniranih, kar pomeni, da za bivanje v našem domu država mesečno prispeva 32 evrov subvencije na študenta, a le v primeru, da je kandidat do 16. 8. 2018 oddal elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. Poenostavljeno rečeno: Če ste oddali prošnjo za Študentske domove v Ljubljani (javne domove), boste lahko preusmerili pravico do subvencije na naš dom. Več o prijavi si lahko preberete tukaj.

Vpis v Študentski dom Janeza F. Gnidovca za študijsko leto 2019/2020

Prošnje za vpis za študijsko leto 2019/2020

V našem domu sprejemamo prošnje za vpis za novo študijsko leto. Vse prošnje, ki bodo oddane do 28. 8. 2019, bo komisija pregledala 6. 9. 2019.

V primeru, da je kandidatov več, kot je razpoložljivih prostih mest, bodo kandidati razvrščeni na čakalno listo in ob morebitnih možnostih za sprejem naknadno obveščeni.

V našem domu je 79 ležišč subvencioniranih, kar pomeni, da za bivanje v našem domu država mesečno prispeva 32 evrov subvencije na študenta, a le v primeru, da kandidat do 16. 8. 2019 oddal elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ in ustreza pogojem. Poenostavljeno rečeno: Če ste oddali prošnjo za Študentske domove v Ljubljani (javne domove), boste lahko preusmerili pravico do subvencije na naš dom.

Za dodatne informacije in ogled doma nas lahko pokličete na 01 58 22 300 med 9.00 in 15.00.

 

 

Kandidat mora za  podaljšanje bivanja v domu izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Kandidat sprejema vzgojni koncept doma, ki temelji na občečloveških in krščanskih vrednotah.

Izpolnjevanje tega pogoja vodstvo doma lahko preverja z osebnim pogovorom ali na druge načine. V primeru podaljšanja bivanja pa vodstvo upošteva tudi dosedanje sodelovanje stanovalca v dejavnostih doma in spoštovanje domskih pravil.

 1. Kandidat je uspešno končal letnik univerzitetnega ali visokošolskega študija (stari program), oz. je uspešno končal letnik na prvi ali drugi stopnji študija (bolonjski program) in ima status rednega študenta.

Kandidat upošteva pravila doma in hišni red, ki velja v zavodu.

Kriteriji za podaljšanje so:

 1. ali je kandidat zagrešil kakšno težjo kršitev pravilnika doma,
 2. kandidatov socialni položaj,
 3. kandidatova osebna angažiranost v domu – sodelovanje v eni dejavnosti po lastni izbiri,
 4. kandidatova udeležba na skupnih torkovih/sredinih srečanjih,
 5. oddan vprašalnik za ovrednotenje življenja v domu,
 6. kandidatovo glasbeno udejstvovanje v zavodu (glasbena šola, zbori).

V izjemnih primerih (npr. zdravstvene razmere) lahko dom sprejme tudi druge stanovalce.

Dokumenti za podaljšanje

Stanovalec, ki želi podaljšati pogodbo o nastanitvi, mora do 7. junija 2019 do 24. ure oddati naslednje dokumente:

 1. obrazec za podaljšanje,
 2. vprašalnik za ovrednotenje bivanja v domu (vsak ga je prejel po elektronski pošti)

Dokumente lahko odda osebno v pisarno ravnateljice ali priporočeno po pošti.

O podaljšanju bivanja v domu odloča komisija za podaljšanje. Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne prošnje. Kandidati bodo o odločitvi komisije za podaljšanje obveščeni najkasneje do 30. junija 2019.

V Študentskem domu Janeza F. Gnidovca bo imelo v študijskem letu 2019/20 predvidoma 79 študentov možnost subvencioniranega bivanja, v kolikor so v Pisarni za študentske domove pravočasno zaprosili za subvencionirano bivanje in izpolnjujejo pogoje za prejem državne subvencije.

Vsak študent, ki biva v našem domu in prejema državno subvencijo, mora vsako leto v Pisarno za študentske domove pravočasno oddati prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja.

Vsi, ki v študijskem letu 2019/2020 želite koristiti subvencijo za bivanje, morate najkasneje do 16. 8. 2019 oddati e-prijavo.

Na spletni strani eVŠ bo objavljen Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020, posodobljena so navodila za oddajo prošnje za bivanje, ažurirana so tudi pogosta vprašanja in odgovori.

Prijava poteka elektronsko, za tehnično pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinsko pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge se lahko obrnete na ekc@gov.si ali pokličete na telefonsko številko: 080 2002 (vsak delavnik med 8. in 22. uro).

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.