Dejavnosti

Študenti se med seboj povezujejo. Poleg življenja v apartmajih v domu poteka tudi živahno skupno dogajanje. Precejšen del dogajanja pripravlja študentski odbor, v katerem so predstavniki različnih interesnih skupin – od skupine za duhovnost, kulturo, družabnost, šport, ustvarjalnost, karitativno dejavnost in intelektualni forum. Njihova naloga je organizirati dogodke in aktivnosti v študentskem domu, ki so namenjene vsem stanovalcem.  Na ta način si študentje pridobivajo izkušnje, razvijajo sposobnosti in utrjujejo vrednote, ki so dandanes potrebne za uspešno opravljanje poklicev.

Vsi študentje v študentskem domu sestavljajo svet stanovalcev. Ta se dobi enkrat letno in izvoli predsednika, ki sam izbere tudi svojega namestnika ali tajnika.  Predsednik  ima pravico soodločati pri postavljenju letnega življenja v Domu in uresničevanju le-tega. Skrbi za povezovanje med študenti in vodstvom doma. Vodi  omenjeni študentski odbor, ki sooblikuje življenje v domu.

Duhovno življenje v študentskem domu sestavljajo molitev, maša in duhovna obnova.

Molitev

Osnovno gibalo človeka je njegovo notranje (duhovno) življenje. Študentski čas je po svoje milostni čas, ko ima študent še veliko pomembnih odločitev v življenju pred seboj. Za vse odločitve pa je zelo pomembno, da vsak zna prisluhniti božjemu glasu v sebi. Dostikrat je ta glas tako tih, da ga hitro preglasi vse drugo. A ravno božji glas je tisti, ki človeka najbolj osreči. Zaželeno je, da si študent ob študijskih obveznostih vsak dan vzame čas za osebno in skupno molitev.

Duhovno-družabni vikend (duhovna obnova)

Ob zadostnem interesu študentski dom organizira duhovno-družabni vikend, ki vključuje druženje, sprehode, pogovore v naravi, spoznavanje verskega življenja, pogovor ob filmu, skupno pripravo obrokov … Na duhovno-družabni vikend so povabljeni vsi študentje doma.

Sveta maša

Svete maše v našem domu se lahko udeležiš vsak ponedeljek in četrtek ob 20.30 v študentski kapeli.

… le v Bogu umiri se moje srce …

Študenti se lahko redno športno udejstvujejo v športnih dvoranah Zavoda sv. Stanislava, nekajkrat letno pa so organizirana tudi najrazličnejša športna tekmovanja.

Najbolj odmevna je Olimpijada katoliških študentskih domov, ki v naš dom enkrat letno povabi študente vseh slovenskih katoliških študentskih domov.

V Boju za žirafo potekajo športna tekmovanja z dijaki Jegličevega dijaškega doma.

Med samimi stanovalci pa je najbolj odmevna tekma Vzhod – Zahod, kjer se pomerijo študenti vzhodne in zahodne polovice Slovenije.

Študij je privilegiran čas osebne priprave za poklicno delo in čas notranjega zorenja, ko človek oblikuje osebna stališča. Študij širi obzorja spoznavanja in odpira duha novim razsežnostim. Večja kot sta človekova odprtost in pripravljenost, globlje je njegovo spoznavanje sveta in načina delovanja tega sveta. In večje kot je to spoznanje, lažje in bolj učinkovito bo tudi njegovo poklicno usposabljanje in pridobivanje novih oblik znanja. S pomočjo znanja bo tudi sam posegal v delovanje sveta in ga ustvarjalno oblikoval.

Priporočamo, da študent po svojih zmožnostih prosti čas namenja tudi odkrivanju drugih področij. Saj ravno v študentskem času je več časa in možnosti za odkrivanje in preizkušanje. Študente vabimo, da se udeležujejo tematskih večerov in srečanj z gosti v študentskem domu, zavodu in drugje.

Pozornost do bližnjega lahko študent izrazi tudi skozi prostovoljno delo. Dosedanje izkušnje študentov pričajo, da aktivna udeležba pri prostovoljnem delu (npr. sodelovanje pri organizaciji dobrodelnega koncerta, krvodajalski akciji, izdelovanju voščilnic, inštruiranju dijakov, zbiranju zamaškov …) nudi osebno zadovoljstvo, predvsem pa tudi bogate izkušnje za prihodnje poslanstvo v poklicu ali stanu.

Priporočljivo je, da vsak študent v študentskem domu v letih študija spozna tudi prostovoljno delo. Glede na svoje študijske in druge obveznosti in ritem učenja naj poskrbi, da bo nekaj časa v mesecu posvetil tudi drugim. Lahko se pridruži aktivnostim, ki v študentskem domu že tečejo:

  1. sodelovanje v skupini za karitativno dejavnost (dobrodelni koncert, krvodajalska akcija, izdelovanje voščilnic …)
  2. pomoč dijakom pri učenju v Jegličevem dijaškem domu ali v drugih šolah,
  3. pomoč v Zavodu sv. Stanislava pri različnih dejavnostih ali prireditvah,
  4. pomoč v domovih za ostarele in v bolnišnicah,
  5. sodelovanje pri programu podaljšanega bivanja v Osnovni šoli Alojzija Šuštarja,
  6. pomoč v Vrtcu Dobrega pastirja,
  7. udeležbo pri delovnih akcijah in delovnih taborih.

Hkrati so vsi študentje povabljeni, da na lastno pobudo začnejo nove dejavnosti. Zelo dragocena je pomoč študentov v domači župniji, saj vemo, da je ob pomanjkanju duhovnikov po župnijah še kako pomemben dejaven laik.

V okviru študentskega doma deluje tudi skupina za karitativnost, ki se ob svojih dejavnostih tudi zabava, kar si lahko ogledate v spodnjem filmčku, ki je bil premierno predstavljen na brucovanju in predstavitvi skupin v študentskem domu oktobra 2016.

Scenarij: Jernej Grahor

Kamera in montaža: Teodor Žalik

Igrajo: Igor De Luisa, Jernej Grahor, Luka Ruter, Klara Zaletelj, Ana Elizabeta Kerman, Špela Zupančič, Benjamin Zoretič-Gajser, Andreja Krušič, Urška Votek in Anja Ravnikar Zabukovšek.

Študenti Študentskega doma Janeza F. Gnidovca enkrat letno izdajajo časopis Kavč. Vsako leto je izbrana osrednja tema časopisa, v študijskem letu 2015/16 je to bila iluzija, 2016/17 kurja polt, v študijskem letu 2017/18 sta izšli dve številki; prva z naslovom Razpri krila, druga pa z naslovom Mozaiki.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.