Duhovna misel

Binkošti

Petdeset dni je minilo od praznika Jezusovega vstajenja in obhajali smo binkošti. Ne moremo se načuditi apostolom, njihovemu pogumu, daru govorjenja jezikov in, kar je najpomembnejše, njihovemu oznanilu: Jezus živi! On je Gospod!

Sveti Duh, studenec žive vode, jim je dajal moči in modrosti za pričevanje. Pri krstu in birmi smo tudi mi prejeli tega istega Duha. On nas je prerodil za Božje otroke in on nas je obdaril s svojimi darovi. Njegovo delovanje je brezmejno. Svetopisemske prispodobe nam pomagajo razumevati, kako deluje Sveti Duh.

Pri Jezusovem krstu v Jordanu se srečamo s podobo goloba. Kakor je ptica svobodna pri letanju in lahko doseže najbolj nedostopne pečine, tako je tudi z delovanjem Svetega Duha. Veje, kjer hoče. Ima dostop do točk, ki so nam nedostopne.

V Apostolskih delih pa se srečamo s prispodobo vetra in ognja. Vetra ne moremo prijeti, videti ... lahko pa opazimo njegove učinke. Tako tudi Sveti Duh deluje v našem življenju, čeprav ga ne vidimo v fizični obliki. Ogenj pa govori o moči, gorečnosti in ljubezni, ki jo Sveti Duh vnema v Cerkvi.

Molimo, da bi bila Cerkev vselej odprta Svetemu Duhu, posebej v današnjem času preizkušenj in prečiščevanja!

Marko Mohor Stegnar

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.