Dekliški zbor 1. letnika Škofijske klasične gimnazije

Zborovodkinja: Marjetka KozmusDekliški zbor 1. letnika

Dekliški zbor 1. letnika Škofijske klasične gimnazije je poleg Fantovskega zbora 1. letnika Škofijske klasične gimnazije temeljni zbor za nadaljnje zborovsko delovanje na gimnaziji, saj oba v zborovsko petje vsako leto uvajata prek sto prvošolcev. V Dekliškem zboru 1. letnika poje  85 deklet. Za mnoge izmed njih je to prvo srečanje z zborovskim petjem, dijaki imajo zelo različno glasbeno predznanje, pevske izkušnje in glasovno zrelost. S študijem primernega repertoarja se pri pevcih spodbuja veselje do skupinskega muziciranja, ob tem pa se učijo osnov zdravega  petja in se uvajajo v večglasje, kar je dobra priprava za napredovanje v naslednje zbore. Vaje potekajo enkrat tedensko in trajajo 2 šolski uri.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.