Razstava Kregarjevega križevega pota iz Brežic

V jubilejnem Kregarjevem letu smo v postu postavili razstavo križevega pota, ki ga je Stane Kregar naredil za župnijsko cerkev v Brežicah.

V sodelovanju z Društvom 1824 iz Brežic smo v atriju pred cerkvijo Zavoda sv. Stanislava v postnem času postavili na ogled slike križevega pota, ki ga je Stane Kregar leta 1970 naslikal za župnijsko cerkev sv. Lovrenca v Brežicah. Cerkev je bila v letih 1962–1966 temeljito prenovljena po načrtih arhitekta Cirila Zazule; oltarno steno v prezbiteriju je poslikal Stane Kregar, ki je naslikal tudi podobo Device Marije za stranski oltar in prizor Kristusovega krsta nad krstilnim kamnom. Kregar je tudi avtor barvnih oken v prezbiteriju in ladji ter rozete nad portalom. Za cerkev je naslikal tudi križev pot, ki pa so ga ob prenovi v devetdesetih letih nadomestili s starejšim, po tirolskih vzorih naslikanim križevim potom iz 19. stoletja.

Hvaležni smo Župniji Brežice in Društvu 1824, ki sta nam omogočila postavitev razstave in s tem seznanitev z delčkom bogatega Kregarjevega sakralnega opusa. Galerija Staneta Kregarja sicer hrani najobsežnejšo zbirko Kregarjevih slik s posvetno tematiko in zbirko osnutkov za slikana okna.

Kregar je najpomembnejši cerkveni slikar druge polovice 20. stoletja na Slovenskem, saj je z oljnimi slikami, freskami, mozaiki, zgrafiti, vitraji, cerkvenimi paramenti in tapiserijami opremil okrog sto starejših in novozgrajenih cerkva. Cerkvena dela je ustvarjal že v zgodnjem obdobju, načrtno in intenzivno pa od konca petdesetih let do smrti. Družil se je s skupino intelektualcev in kulturnikov, imenovano »Ponedeljkarji«, ki so jo med drugim sestavljali arhitekt Anton Bitenc, škof Stanislav Lenič, rektor semenišča Janez Oražem, profesorja Marijan Smolik in p. Roman Tominec ter umetnostni zgodovinar Emilijan Cevc; omenjena skupina je imela ključno spodbudo pri razvoju moderne cerkvene umetnosti po Drugem vatikanskem koncilu. Kregarjeva sakralna dela niso narativna, temveč idealistična z izrazito uporabo ikonografskih simbolov in barv, slogovno pa se približujejo zadnji fazi njegove umetnosti – novi figuraliki.

Razstavo smo odprli v ponedeljek, 6. marca, ob 18. uri v atriju pred zavodsko cerkvijo; križev pot je predstavila umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, odprla pa sta jo  brežiški župnik Ivan Šumljak in direktor zavoda Anton Česen. V glasbenem programu ob odprtju so nastopile učenke petja GŠ Matije Tomca iz razredov profesoric Marte Močnik Pirc in Barbare Tišler.

Foto: Ksenja Hočevar, Družina

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content