Razstava Valentina Erjavca Sveta domovina

Ob vstopu v novo šolsko leto je v Meršolovem atriju na ogled slikarska razstava “Sveta domovina” Valentina Erjavca.

Ljubiteljski slikar Valentin Erjavec – Tinko (1931) z Broda pod Šmarno goro se je najprej pri očetu izučil za mizarja in nato nadaljeval šolanje na Mojstrski šoli v Ljubljani, kjer je imel tudi predmet umetniško oblikovanje, pri katerem je pridobil nekaj osnovnega slikarskega znanja (npr. perspektivne poglede, senčenje ipd.) in tudi poznavanja različnih umetnostnozgodovinskih slogov. Zaposlil se je v tehničnem oddelku podjetja Hrast Ljubljana, svojo poklicno pot pa je zaključil v komercialnem oddelku podjetja Hoja Ljubljana.

Že v času šolanja na Mojstrski šoli je pokazal veliko nadarjenost za oblikovanje pri predmetih umetniško oblikovanje in opisna geometrija, slikati pa je začel šele v zrelih letih. V času okrevanja po prometni nesreči je pričel s slikanjem v tehniki gvaša. Najprej je naslikal tihožitje gladiole v vazi. Kasneje je slikal motiv z razglednic, nato pa je začel z upodabljanjem sakralnih objektov, cerkva in bazilik, ki jih je obiskal. Stavbe je najprej fotografiral, da si jih je lahko podrobno ogledal in bil pozoren na posamezne detajle, nato jih je naslikal v gvaš tehniki.

Za razstavo v Meršolovem atriju je poleg slik cerkva izbral tudi nekaj upodobitev evangeljskih prilik in obeležij iz Svete dežele – za tri slike je pripravil tudi obsežno rokopisno predstavitev posameznih cerkva in spomenikov z lepo kaligrafsko opremo in jih zvezal v tri unikatne knjige. Naslov razstave Sveta domovina je vzel iz pesmi Ko se srečajo, ki je izšla v pesniški zbirki Mladostni plameni njegovega strica Antona Erjavca, duhovnika in pesnika, ki je umrl leta 1910, star komaj 22 let.

Razstavo smo odprli v ponedeljek, 28. avgusta, ob 18. uri; slikarjevo življenje in delo je iskrivo  predstavila Tamara Gantar, recitatorka Vesna Hribernik je prebrala pesem njegovega strica duhovnika Antona Erjavca; z doživetim glasbenim nastopom so odprtje, ki so se ga udeležili številni slikarjevi sorodniki in znanci, obogatili Andreja Erjavec ter Urša in Jure Sešek.

Razstava bo na ogled do 5. septembra; vabljeni, da zapišete kakšno misel o razstavi v knjigo vtisov, ki jo je pripravil slikar in je na voljo pri zavodskem receptorju.

Novica o razstavi je objavljena tudi na spletni strani Družine.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content