»Coaching kot razkazovanje svoje hiše gostu: od gosta je odvisno, na kaj vse je pozoren, kaj opazi in kako se na vse skupaj odziva«

Julija 2022 sta se svetovalna delavka Špela Pucelj in vzgojitelj Jure Krafogel iz našega dijaškega doma udeležila enotedenskega tečaja z naslovom “Coaching in the Classroom,” ki je bil organiziran na Kreti v okviru “Oliklirosi Lifelong Learning Center.”

Še pred začetkom termina sem pričakovala predvsem kakšno pozitivno izkušnjo, mogoče idejo za delo z mladimi – vsekakor pa je teden prinesel mnogo več. Izjemen predavatelj nas je skozi delavnice vodil čez različne oblike coachinga, vprašanj, modelov, predstavil nam je tudi veliko strokovne literature. Vse z namenom, da nas kot strokovne delavce opolnomoči, da smo pozorni, kaj naš sogovornik potrebuje, kaj nam sporoča, predvsem pa s katerimi besedami in vprašanji mladostnika resnično slišati. Pomembno pa mi je bilo razumeti, da moram pri vsem tem jaz “biti ok”: razumeti svoje potrebe, proces ter sprejeti tudi to, da sem lahko v coach odnosu razočarana. Vsekakor je kvaliteta vsebin absolutno presegla moja pričakovanja predvsem v tem, kako je predavatelj iz dneva v dan prilagajal svoje vsebine potrebam naše skupine, našim željam, vprašanjem, ki so nas še posebej žulila.

Čudovito okolje in gostoljubje domačinov pa sta celotni izkušnji dali še boljši pečat. Zbrali smo se učitelji in svetovalni delavci iz vseh koncev Evrope, kjer je bil velik doprinos tudi v delitvi izkušenj iz različnih okolij.

Vsekakor so se me vsebine izobraževanja dotaknile na globoko, saj se kot svetovalna delavka vsakodnevno srečujem z mladimi, ki dvomijo, iščejo, preizkušajo. Rečeno nam je bilo, da je coaching kot razkazovanje svoje hiše gostu: od gosta je odvisno, na kaj vse je pozoren, kaj opazi in kako se na vse skupaj odziva. In v odnosu z mojimi mladimi sem jaz gost, ki ga spustijo v svoj mladostniški svet. Zato bi to izobraževanje resnično priporočila vsem, ki želite nadgraditi individualna srečanja, pogovore, ki vam je iskreno mar za svojega sogovornika in si ga res želite slišati.

Špela Pucelj

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content