Razstava Kregarjevih osnutkov za vitraje v JDD

V pritličju Jegličevega dijaškega doma je v postnem času na ogled razstava Kregarjevih osnutkov za barvna okna iz zavodske zbirke.

Jegličev dijaški dom se pridružuje praznovanju v jubilejnem Kregarjevem letu z razstavo osnutkov za vitraje, ki jih hrani Galerija Staneta Kregarja; razstava je na ogled v pritličju JDD, za postavitev pa se zahvaljujemo vzgojitelju Roku Pogačarju. Upamo in želimo, da bo razstava v postnem času v duhovno spodbudo in navdih tako dijakom kot njihovim vzgojiteljem.

Stane Kregar (1905–1973) je ob posvetnem ustvaril tudi obsežen in kakovosten sakralni opus, s tabelnimi slikami, freskami, zgrafiti, mozaiki, vitraji, tapiserijami in cerkvenimi vezeninami je likovno opremil približno sto cerkva. Od tega je okrog petdeset cerkva in drugih bogoslužnih objektov opremil z vitraji in tako likovno dopolnil zlasti srednjeveške, historične in moderne sakralne prostore, razpon realizacij pa sega od posameznega okna do najobsežnejšega cikla enaindvajsetih barvnih oken, ki jih je realiziral v celjski stolnici sv. Danijela s kapelo Žalostne Matere božje.

Nekateri osnutki so abstraktni in so dopolnjeni zgolj s posameznimi simboli krščanske ikonografije, v nekaterih oknih pa so obsežnejši figuralni prizori z upodobitvami svetopisemskih zgodb, dob cerkvenega leta in svetnikov. Kregar je razvil figuro z značilno oblikovanimi telesnimi deli, ploskovito in skorajda risarsko, z močno poudarjenimi konturami in z ostro, shematsko draperijo. Takšno figuraliko je združil z abstrakcijo, posamezne barvne površine v vitrajih pa zamejujejo konture svinčene vezave, kar ustvarja ritmičnost slikarske površine. Barvni spekter vsakega vitraja je znal slikar uravnotežiti in zato kljub barvitosti njegova okna delujejo nevtralno, v cerkveni prostor pa vnašajo posebno duhovno dimenzijo in vizualni učinek, ki se spreminja glede na dele dneva in glede na vremenske razmere.

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content