Naravoslovni poskusi četrtošolcev

Sreda je bila za četrtošolce v znamenju naravoslovja.

Štiri skupine učencev so (tudi s pomočjo profesorjev fizike, kemije in študentk s PeF) na različnih šolskih lokacijah (najzanimivejša je bila v temi šolskega zaklonišča) izkusile nekaj naravoslovnih poskusov.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.