Razstava Kregarjevih osnutkov za vitraje

Ob začetku novega šolskega leta smo na hodniku pred kapelo Dobrega pastirja postavili razstavo osnutkov za vitraje Staneta Kregarja iz zavodske zbirke.

V prvem nadstropju OŠ Alojzija Šuštarja je v septembru na ogled razstava Kregarjevih osnutkov za barvna okna iz zavodske zbirke – s čimer se praznovanju v jubilejnem Kregarjevem letu (ob 50-letnici slikarjeve smrti) pridružuje tudi osnovna šola. Najlepše se zahvaljujemo učiteljici Mariji Blaži, ki je poskrbela za postavitev razstave. Upamo in želimo, da bo razstava v spodbudo in navdih tako učencem kot njihovim učiteljem.

Stane Kregar (1905–1973) je ob posvetnem ustvaril tudi obsežen in kakovosten sakralni opus, s tabelnimi slikami, freskami, zgrafiti, mozaiki, vitraji, tapiserijami in cerkvenimi vezeninami je likovno opremil približno sto cerkva. Od tega je okrog petdeset cerkva in drugih bogoslužnih objektov opremil z vitraji in tako likovno dopolnil zlasti srednjeveške, historične in moderne sakralne prostore, razpon realizacij pa sega od posameznega okna do najobsežnejšega cikla enaindvajsetih barvnih oken, ki jih je realiziral v celjski stolnici sv. Danijela s kapelo Žalostne Matere božje.

Nekateri osnutki so abstraktni in so dopolnjeni zgolj s posameznimi simboli krščanske ikonografije, v nekaterih oknih pa so obsežnejši figuralni prizori z upodobitvami svetopisemskih zgodb, dob cerkvenega leta in svetnikov. Kregar je razvil figuro z značilno oblikovanimi telesnimi deli, ploskovito in skorajda risarsko, z močno poudarjenimi konturami in z ostro, shematsko draperijo. Takšno figuraliko je združil z abstrakcijo, posamezne barvne površine v vitrajih pa zamejujejo konture svinčene vezave, kar ustvarja ritmičnost slikarske površine. Barvni spekter vsakega vitraja je znal slikar uravnotežiti in zato kljub barvitosti njegova okna delujejo nevtralno, v cerkveni prostor pa vnašajo posebno duhovno dimenzijo in vizualni učinek, ki se spreminja glede na dele dneva in glede na vremenske razmere.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content