Tržnica srednjih šol

Na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja se je odvijalo živahno druženje mladih, njihovih staršev in na drugi strani profesorjev in dijakov, ki so ali predstavljali srednješolske programe ali pa se zanje zanimali, povpraševali, si izmenjavali informacije, publikacije in drug promocijski material. 

Prisegamo na pogovor, osebni stik in si za mlade vzamemo čas – ko gre za všolanje v OŠ Alojzija Šuštarja ali pa ko pride čas za pot naprej, v zrelost in odraslost.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content