Natečaj društva Naša zemlja

Družboslovno naravoslovno društvo Naša zemlja za šolsko leto 2017/2018 razpisuje literarni, likovni in fotografski natečaj »Moja domovina – poznam tvojo kulturno dediščino?«

I. LITERARNA DELA
V svojih prispevkih naj se avtorji vživijo v raznovrstne dogodke žive kulturne dediščine Slovenije, ki je neločljivo povezana z etnološkimi in stavbnimi posebnostmi. V bližnji okolici lahko najdete marsikaj zanimivega na domačijah z etnološkimi zbirkami in še živimi dejavnostmi, kakršna so npr. oglarstvo, mlinarstvo, kovaštvo … Muzeji vas bodo povezali s časi, ko so tod nastajali po vsej Evropi zaželeni slamniki ali izdelki iz lanenega platna in ko so prebivalci živeli le od brodarstva. Podeželska stavbna dediščina vas bo presenetila npr. s kozolci kot izjemnimi sušilnimi napravami, kjer so se odvijale prenekatere dogodivščine, pastirski stani in gradovi vam bodo pričarali skrivnostno življenje v preteklosti, potep med znamenitostmi mest vas bo postavila zopet v povsem drugačen čas in okolje, s svojimi, drugačnimi zgodbami. Napišete lahko esej, spis, pesem, strip, igro, črtico, anekdoto …

II. LIKOVNA DELA
Učence in dijake želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svoj odnos do slovenske kulturne dediščine v svojem bližnjem okolju. To lahko storijo v katerikoli likovni tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nad tridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine.

III. FOTOGRAFIJA
Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki; predstavlja naj utrinke stavbne in arheološke dediščine iz šolskega okoliša avtorja; na ta način bodo mestna in vaška jedra, kulturni spomeniki, arheološke izkopanine, pomembne ustanove dobile v kraju pomen in dodatno razpoznavnost. Na hrbtni strani fotografije mora biti priložen obrazec, ki ga boste po prijavi lahko natisnili in priložili k izdelku. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni obliki in tudi v elektronski obliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih.

Izdelke oddajte do 25. marca 2018 prof. Bernardi Podlipnik, na katero se lahko obrnete tudi za dodatna vprašanja.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content