Razpis natečaja za najboljši haiku

Dijaki, vabljeni k sodelovanju na tradicionalnem srednješolskem natečaju za najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem, francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, ki ga organizirata Gimnazija Vič in Cankarjev dom.
Pogoji natečaja:
Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v angleškem ali španskem jeziku ali obratno).
Posameznik lahko pošlje največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi – trije verzi (po 5, 7, 5 zlogov) je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, “slika”, podoba iz življenja srednješolcev, narave ali drugo …
Za vsak tuj jezik je odprt poseben elektronski naslov, pripravili so tudi poseben obrazec, v katerega je potrebno vpisati haikuje v tujem jeziku in prevode v slovenščino; obrazec je dostopen na spletni strani http://www.gimvic.org/projekti/haiku/.
Izbrane haikuje naj šole, učitelji ali dijaki sami pošljejo v štirih enakih izvodih (na listih A4-formata) označenih s šifro, najkasneje do četrtka, 24. novembra 2016 na naslov:
Gimnazija Vič, Ljubljana, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, s pripisom “za haiku natečaj-slov. (ali ang. ali špa. ali ita. ali fra. ali nem.)”.
Pri natečajih v tujih jezikih poleg originalov pošljite tudi prevod v slovenščino.
V pošiljki naj bo tudi zaprta kuverta, v kateri naj bo peta kopija (tudi na listu A4) z naslednjimi podatki o avtorju: šifra, ime in priimek, datum rojstva, razred, ime in priimek mentorja/mentorice, e-naslov mentorja/mentorice, šola in naslov šole, e-naslov (poglejte primer na http://www.gimvic.org/projekti/haiku/).
Peto kopijo pošljite tudi v elektronski obliki na naslove:
– Za natečaj v slovenščini: [email protected]
– Za natečaj v angleščini: [email protected]
– Za natečaj v španščini: [email protected]
– Za natečaj v francoščini: [email protected]
– Za natečaj v italijanščini: [email protected]
– Za natečaj v nemščini: [email protected]
V polje »Zadeva« vpišite svojo šifro, ime šole in ime mentorja (če pošiljate za več dijakov).
Pošiljki ni potrebno prilagati kuverte z znamko in naslovom, saj bodo imena nagrajenih in datum zaključne prireditve objavljeni na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/
Zaključna prireditev, recital in podelitev priznanj ter nagrad bo potekala v Cankarjevem domu v okviru prireditve Transgeneracije 2017 (11. 4. 2017 ob 17. uri).

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content