Retorika

Za vse dijake četrtega letnika je bil v petek, 12. 10. 2018, in ponedeljek, 15. 10. 2018, organiziran dvodnevni projekt retorike, s katerim smo želeli ozavestiti tradicijo in pomembnost retorike v vsakdanu, predvsem pa dijakom dati priložnost, da se preizkusijo v tej veščini.

Dijaki so se najprej seznanili z osnovami dobrega govora. Spoznali so temelje argumentiranja in javnega nastopanja. Slednje smo prikazali tudi s pomočjo filmčkov nekaterih vzorčnih govorov znanih osebnosti. Dijaki so v petek imeli samostojen polminutni govor o samem sebi, nato pa še enominutni govor o svoji priljubljeni temi. V obeh primerih sta sodelovala še sošolca, od katerih je eden govor snemal, drugi pa analiziral. V ponedeljek je vsak dijak predstavil svoj govor z razvitimi in podkrepljenimi idejami o problemsko zastavljeni temi in jo predstavil svojim sošolcem. Nazadnje je bila v dvorani Matije Tomca po izboru dijakov predstavitev dveh najboljših govorov iz vsakega razreda četrtega letnika. Pri tem projektu dijaki usvajajo vsestransko uporabno veščino prostega govorjenja in kritičnega mišljenja, pri kateri morajo biti inovativni in ustvarjalni. Svobodni so pri izražanju svojega mnenja, hkrati pa odprti za ideje drugih. Čim bolj uspešno pripravijo svoj javni nastop. Drug drugega spodbujajo k odličnosti svojih nastopov.

Pavle Šijanec, vodja projekta

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content