Delavnice Stres lahko obvladam!

V začetku februarja ter v tednu med 18. in 21. marcem smo v vseh oddelkih 2. letnika izvedli delavnico z naslovom Stres lahko obvladam!, skozi katero smo dijakom ter dijakinjam skušali na interaktiven način približati navidezno samoumevno, vendar v svojem bistvu kompleksno, pomembno ter vedno aktualno tematiko stresa.

Kot jasno namiguje naslov same delavnice, je bil glavni cilj opremljanje dijakov ter dijakinj z učinkovitimi strategijami spoprijemanja s stresom v različnih situacijah, ki so jim lahko v pomoč.

Uvodoma smo raziskovali, kako se stres kaže v njihovih življenjih, sodobnem svetu, v katerem živijo, naslovili njegove funkcije in se (na)učili prepoznavati različne skupine simptomov stresa tako pri sebi kot tudi pri drugih, kar predstavlja  predpogoj za odzivanje na stres. S tem smo usposabljali dijakinje in dijake, da pozorno opazujejo tako lastno doživljanje ter odzivanje na stresne situacije, s čimer krepijo samozavedanje in razvoj učinkovitega samouravnavanja, kot tudi funkcioniranje posameznikov v svoji okolici (sošolcev, bližnjih, prijateljev …). Slednje je bistvenega pomena za hitro odkrivanje duševnih stisk, sploh pri tistih, ki se srečujejo s kroničnim stresom.

Ključno je tudi sporočilo, da se je treba zavedati omejitev lastnih sposobnosti spoprijemanja z izzivi, zato smo dijake seznanili z raznovrstnimi viri (po)moči, na katere se lahko obrnejo v primeru lastne stiske ali stiske drugih.

Udeleženci delavnice so v veliki večini izkazovali zanimanje za obravnavane vsebine, aktivno sodelovali ter sooblikovali dogajanje, kar lahko razumemo kot znak potrebe po takšnih vsebinah v vzgojno-izobraževalnem procesu ter pripravljenost za krepitev lastnega duševnega zdravja.

Martin Peterka Skobe, izvajalec delavnic

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content