Ekskurzija maturantov latinščine in grščine

V torek, 3. oktobra, so se maturanti latinščine in grščine podali raziskovat rimsko Celeio in okolico, od tam pa po preskoku nekaj stoletij pristali v srednjeveški kartuziji v Žičah.

Najprej so v rimski nekropoli v Šempetru odkrivali globino na grobnicah upodobljenih mitov ter se zavedli svetosti življenja in čaščenja prednikov. Na sprehodu po rimski Celeii so s pomočjo izkušenega arheologa obnavljali poznavanje izrazov “statua”, “baptisterium, “in situ”, “pecunia sua” ter poleg mnogo drugega izvedeli, da so prebivalci takratne Celeie živeli veliko razkošneje od današnjih Celjanov. Na koncu so se podali še v spokojnost kartuzijanskega reda, občudovali repliko Avguštinove De civitate Dei in se tudi sami preizkusili v branju rokopisa v latinščini. Predvsem pa je ob sprehodu skozi stoletja med maturanti in profesoricama, ki sta ju spremljali, vladalo prijetno vzdušje.

Olga Osredkar, prof. latinščine

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content