Obisk profesoric z Državnega znanstvenega liceja France Prešeren v Trstu

V dneh od 8. do 11. oktobra sta na gimnaziji gostovali prof. Lidija Rupel in prof. Sonja Zupančič, ki poučujeta latinščino in grščino, prof. Zupančič pa tudi zgodovino in zemljepis na Državnem znanstvenem liceju France Prešeren v Trstu.

Profesorici sta prisostvovali pouku različnih predmetov, pri urah latinščine pa sta imeli tudi predavanji o Eneju ter Katulu, za dijake 4. letnika pa sta predstavili položaj Slovencev v Italiji.

Znanstveni licej v Trstu ima več smeri; še posebej je zanimiva klasična smer, kjer imajo dijaki štiri ure latinščine in grščine tedensko ter predmetnik, ki je posebno bogat s humanističnimi predmeti kot so zgodovina, umetnostna zgodovina in filozofija.

Licej vsako leto sprejme na krajši obisk tudi dijake našega 1. letnika, ki so na ekskurziji v Trstu in zamejstvu. Veseli smo sodelovanja s tržaškim licejem; prihodnje leto bomo pri njih gostovali mi, načrtujemo pa tudi izmenjavo dijakov.

Dr. Dragica Fabjan Andritsakos

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content