Razstava o podnebnih spremembah

V torek, 22. 1. 2019, smo na gimnaziji postavili razstavo o podnebnih spremembah »Podnebje, 360° pogled«, ki so jo pripravili Francosko veleposlaništvo v Sloveniji, Francoski inštitut v Sloveniji in gospodarska javna ustanova Universcience, posodila pa nam jo je Gimnazija Jožeta Plečnika.

V zadnjih 200 letih, še posebno pa po letu 1970, se je v ozračju povečala količina toplogrednih plinov in posledično dvignila temperatura. To se kaže v  vremenskih ekstremih in katastrofalnih dogodkih (poplave, suše, požari, tornadi, vetrolomi, izjemno visoke plime …). Izvedenih je bilo veliko mednarodnih konferenc, na katerih so se pogovarjali o tem, kaj narediti, da segrevanje ozračja zmanjšamo ali vsaj upočasnimo. Dogovori do sedaj niso prinesli želenih učinkov. Svetovni cilj je bil zadržati globalno segrevanje pod 2C (v primerjavi s predindustrijskim obdobjem) do konca stoletja.

Kako to doseči? Strategije so tri:

  • povečati energetsko učinkovitost (boljša izolacija objektov, nizkoenergetska gradnja novih objektov, učinkovitejši električni motorji, krajšanje transportnih poti, dajanje prednosti regionalnim proizvodom …),
  • varčnost (javni prevozi idr.; Francozi so sprejeli zakon, s katerim želijo do leta 2050 zmanjšati porabo energije za polovico);
  • razvoj obnovljivih virov energije (vetrne energije, fotovoltaika, proizvodnja elektrike iz bioplinov, ki nastanejo pri razgradnji bioloških odpadkov …).

Kakšna usoda nas čaka, če ciljev ne dosežemo?

Spremembe temperaturnih in padavinskih režimov, huda neurja, vetrolomi, cunamiji, suše, poplave, topljenje ledu na polih, dvig morske gladine, migracije velikega števila ljudi zaradi ekoloških katastrof (določeni predeli bodo postali sušni, neprimerni za pridelavo hrane), iskanje novih kmetijskih površin, izsekavanje tropskega deževnega gozda, pomanjkanje vode, višje cene hrane in energentov, širjenje bolezni in invazivnih vrst, hitro izumiranje avtohtonih vrst, vedno višja zakisanost zgornjih plasti oceanov ….  Razvoj novih tehnologij …

Lahko tudi jaz kaj naredim za dosego skupnega cilja?

Jej manj mesa, kupuj lokalno pridelano in sezonsko hrano, uporabljaj javni promet, varčuj z vodo, kupuj manj; kadar moraš, se odloči za stvari in dobrine, ki porabijo manj energije, porabi vsaj 30 % manj električne energije, 30 % manj energije za ogrevanje in 30 %manj goriva na leto – z ukrepi, kot so pametno uravnavanje ogrevanja in hlajenja, varčna in učinkovita uporaba različnih električnih naprav in osvetljave, zamenjava klasičnih žarnic z varčnimi itd., poskrbi za dobro izolacijo doma in zamenjaj stara okna s takimi, ki zmanjšajo izgubo energije, nehaj uporabljati ali vsaj strogo zmanjšaj rabo okolju neprijaznih izdelkov, storitev in tehnologij, kupuj izdelke in storitve, ki pomenijo manj odpadkov, pokvarjeno popravi, namesto da to zavržeš, odvečno podari, neuporabno recikliraj; zavedaj se, da smo vsa živa bitja povezana med seboj in s tem soodvisna. Spoštovanje je pot do lepšega sobivanja.

David Attenborough je na svetovnem ekonomskem forumu v Davosu posvaril, da nas naše aktivnosti potiskajo v novo geološko obdobje. Dejal je, da se je rodil v holocenu, obdobju, ko je bila klima 12.000 let  stabilna in je omogočila razcvet človeških kultur, a se je to obdobje za časa njegovega življenja končalo.  »Holocen se je končal. Rajskega vrta ni več. Tako zelo smo spremenili svet, da znanstveniki pravijo, da je nastopilo novo geološko obdobje antropocen, obdobje človeka.«

prof. Brigita Brajkovič

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content