Razstava Pregljevih ilustracij Iliade in Odiseje

Ob 110-letnici rojstva slikarja Marija Preglja in 30-letnici Škofijske klasične gimnazije je v pritličju gimnazije na ogled izbor ilustracij Iliade in Odiseje.

Marij Pregelj se je rodil 8. avgusta 1913 v Kranju v družini pisatelja dr. Ivana Preglja. Študiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu (1932–1936), najprej risanje in nato slikarstvo. Leta 1937 je postal član Društva slovenskih likovnih umetnikov (Neodvisni) in začel z njimi razstavljati. Med vojno je bil v nemškem in nato v italijanskem vojnem ujetništvu. Po vojni je bil predavatelj za slikarstvo na Šoli za umetno obrt v Ljubljani, leta 1948 pa je bil imenovan za docenta na ljubljanski Akademiji za upodabljajočo umetnost, kjer je poučeval do smrti. Leta 1960 je bil izvoljen za predsednika Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije, ki jo je vodil štiri leta. Študijsko se je izpopolnjeval v Parizu, Londonu in v Italiji. Umrl je 18. marca 1967 v Ljubljani. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen: med drugim je dvakrat prejel Prešernovo nagrado, zlato plaketo oziroma najvišje priznanje na 2. trienalu likovnih umetnosti v Beogradu, v italijanskem Certaldu je dobil medaljo za ilustracije Dekamerona. Postumno mu je bila dodeljena tudi Jakopičeva nagrada.

Pregljevo delo nedvomno predstavlja enega najpomembnejših opusov modernizma na Slovenskem in v takratni Jugoslaviji. Znotraj njegove dokaj obširne in raznovrstne ustvarjalne poti ilustracija zavzema prav posebno mesto. Ilustracije Iliade in Odiseje niso zgolj prelomnica znotraj razvoja ilustracije pri Preglju, temveč so obenem premena glede na njegov celotni oziroma takrat še razvijajoči se opus, z odločilnim pomenom za širše umevanje modernizma v povojnem času. Očitno je, da je že vsebina obeh epov svoj odmev hitro našla v slikarjevem svetu ali v »vsebinskih in likovnih« potezah njegovega dotedanjega opusa ter drugih preokupacij intimne narave, ki bodo v njegovem delu prisotne vse do smrti.

Razstava faksimiliranih ilustracij Iliade (1949–50) in Odiseje (1951) je na ogled ob 110-letnici rojstva Marija Preglja (1913–1967). Pregelj je naredil 50 ilustracij: 25 ilustracij Iliade in 25 ilustracij Odiseje; vsaka ima svojo uvodno ilustracijo s Homerjevo podobo, ostalih 24 ilustracij pa sledi 24 spevom iz posamičnega epa.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content