Z debatiranjem povečujemo zanimanje

Poučne debate o Evropski uniji (EU) na ŠKG, januar 2021

Ideja

Konec leta 2020 smo na krožku Mladi in EU za dijake naše šole pripravili kviz o poznavanju EU. Za izvedbo kviza smo potrebovali predstavnike vseh razredov. Kljub dobri razgledanosti dijakov je poznavanje EU na splošno slabo. Prišla sem na idejo, da bi znanje okrepili preko debat.

Da bi debata dosegla svoj namen, sem na začetku udeležencem pogovora podala nekaj ključnih informacij. Izkazalo se je, da smo dijaki vedoželjni, le na pravi gumb je treba pritisniti. Tako so sovrstniki kljub zadržanosti postavljali vprašanja in začeli povezovati stvari med seboj. Pri debati smo dali poudarek na spodbujanje inovativnosti in izvirnosti idej, ki bi lahko prinesle napredek.

Način izvedbe

Zaradi trenutnih razmer potekajo debate preko Teamsov po pouku. Pri debati sodelujeta dva dijaka in moderator. Število je tako majhno, ker s tem dosežemo večjo intenzivnost. S kulturnimi in jedrnatimi odgovori dijaki predstavijo tudi vpliv problematike. Puščeno jim je prosto razmišljanje, ki mora nakazovati napredek.

Med debato prikazujem različne slike (primeri spodaj). Iz asociacij, ki jih povezujejo s sliko, morajo dijaki oblikovati idejo in mi jo utemeljiti. Tako njihove asociacije določajo temo, o kateri bodo tisti krog govorili. Zadnji krog je brez določene teme in dijaki dobijo nekaj minut za razmislek, da o čisto poljubni temi, za katero ni nujno, da smo se je dotaknili, spregovorijo in jo predstavijo.

Seveda so trenutne ideje nedodelane, kar dijake spodbudi k iskanju informacij in rešitev. Slike se dotikajo zelo splošnih tem, ker s tem lahko vsak dijak najde področje, ki ga zanima. Tako se pri debati ne dolgočasijo, ampak aktivno sodelujejo. Napačnih in pravilnih odgovorov ni, pač pa mora biti mnenje utemeljeno.

Učinek

Številne teme mladim odpirajo nova vprašanja, o katerih lahko debatirajo še ob drugih priložnostih. Naučijo se izraziti svoje mnenje, utemeljijo svoje poglede in širijo obzorja razmišljanja, kako bi lahko svoje ideje udejanjili v lokalnem okolju na samozavesten in kulturen način. Spoznavajo deležnike in razmere nekega dejanja z vplivom na nas in našo zgodovino, osvetljujejo posledice odločitve in odpirajo tudi nova vprašanja.

Udeleženca debate

Prvo debato sem imela priložnost izvesti z motiviranima dijakoma iz 1. č razreda. Iza in Filip sta s svojimi idejami postavila debato na zelo visoko raven in prekosila tudi moja pričakovanja. S kulturnim vedenjem je izmenjava mnenj potekala zelo premišljeno in usmerjeno v iskanje rešitev s skupnimi interesi. Zelo dobro so bile prikazane rešitve in ideje za problematike iz lokalnega okolja, ki vplivajo na vse prebivalce. Z veseljem bi rada izpostavila, da dijaka Slovenijo dojemata kot državo z ogromno potenciala, ki ima možnosti za velike uspeh zunaj in znotraj EU. S tem sta potrdila in prikazala, kako močno narodna zavest vpliva na poglede in dojemanje našega sistema, ki je tudi pozitiven. Oba dijaka se strinjata, da je treba svetovne trende in dobre prakse prilagoditi in prenesti na naše okolje in naš način življenja.

Sklepi debate

Zelo aktivno, inovativno in kulturno debato, v kateri je čas nezadržno tekel in se je dan kar naenkrat prevesil v noč, ne da bi to opazili, lahko povzamemo v spodnjih točkah.

  • Uvedba novosti je povezana z investicijami, ki jih lahko razbremenijo tudi spodbude iz EU. EU nam omogoča velik napredek, ki ga je treba izkoristiti.
  • Z denarjem morajo upravljati odgovorni in izobraženi ljudje, zato moramo nadgraditi naš izobraževalni sistem. Predvsem mislimo na finančno pismenost med mladimi.
  • Debato o medijih, samooskrbi, komunikaciji, centralizaciji, preveliki potrošnji in o ekoloških problemih smo strnili na skupni imenovalec: do vsega moramo imeti racionalen in odgovoren odnos.
  • Enotnost v Sloveniji kot tudi v EU in svetu je pomembna za napredek.

Zaključek

Poučne debate so zelo dober način, da mlade napade virus želje po napredku najprej pri sebi in se v nadaljevanju širi navzven, na lokalno okolje, v katerem se vse začne in je popotnica za delo na višjih ravneh. V mladih je neustavljiv vir idej, ki jim je treba omogočiti, da pridejo na plano. Prav to omogočajo debate, kjer se ideje dodelajo, se oplemenitijo, hkrati pa ideja da novo idejo, pri čemer udeleženci debate lahko postanejo motor za razvoj ideje.

Z debatami bomo vsekakor nadaljevali!

Meta Sedminek, 1. d

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content