Angleščina na ŠKG: »Verjamemo, da je vsak dijak lahko uspešen.«

 

  • Kaj lahko pričakujete pri pouku angleščine?

  • Pouk

Pri pouku angleščine uporabljamo potrjene in uveljavljene učbenike. Program dopolnjujemo z dodatnimi materiali, ki jih večinoma pripravimo učiteljice same. Občasno se tudi medpredmetno povezujemo z različnimi predmeti. Verjamemo, da je vsak dijak lahko uspešen.

Poglejte, kaj so o pouku angleščine na ŠKG povedali dijaki letošnjega prvega letnika:

Ali je angleščina na ŠKG težka? (tu, tu, tu in tu)

Kaj ti je všeč pri pouku angleščine na ŠKG? (tu in tu)

  • Angleščina v prvem letniku

V prvem letniku, poleg rednega pouka, organiziramo dopolnilni pouk in individualno delo z dijaki, kjer poskušamo premostiti razlike v predznanju. Po potrebi s takim delom nadaljujemo tudi v višjih letnikih.

  • Angleščina na maturi

Na maturo se pripravljamo pri rednem pouku dve do tri ure na teden. Eno uro na teden so razredi v četrtem letniku razdeljeni v dve skupini. V teh skupinah obravnavamo literarna dela, ki so predpisana za maturo. Delovna zvezka, ki ju pri tem pouku uporabljamo, je zbrala in uredila prof. Eva Pišljar Suhadolc.

Vse anglistke smo zunanje ocenjevalke na maturi iz angleščine, prof. Eva Pišljar Suhadolc pa je tudi članica državne predmetne komisije za angleščino.

  • Some tongue twisters

One more time!

… and another one

  • Dodatne dejavnosti:

1. Bi radi brali tiste članke v angleščini, ki vas resnično zanimajo? Po lastni izbiri? Pa se zraven še kaj naučili, tako besedišče kot kritično razmišljati? Bralni dnevniki so odlična stvar, dijaki jih zelo radi izdelujejo. (tu in tu)

 

2. Ustvarjalni listovnik

The joy of writing: Life is not a multiple-choice test, it is a 1000-word essay.  Every single day.

Ustvarjalni listovnik je zbirka nalog, ki jih dijaki 3. letnika izpolnjujejo mesečno. Naloge so po večini pisnega tipa (pisanje daljših tekstov), kar pomaga pri pripravi na maturo, kjer imajo prav pisni izdelki največjo težo pri oblikovanju končne ocene. Naloge seveda niso strogo formalne, ampak spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost ter razmišljanje izven ustaljenih okvirjev. Izdelki, ki nastanejo, so pogosto prava paša za oči in zelo zanimivo branje. Spodbujanje ustvarjalnega dela številnim dijakom pomaga premagati morebitne učne težave, saj spoznajo, da izražanje v tujem jeziku ni nujno težko, je pa lahko v užitek in zabavo.

Tukaj si lahko nekaj dijaških izdelkov iz preteklih let tudi ogledate.

 

3. Kako nadgraditi zanje angleščine in pridobiti mednarodno priznano potrdilo o znanju jezika? Enostavno – s Cambridge certifikati na Škofijski klasični gimnaziji.

 

4. Tekmovanja: Sky is the Limit

Naši dijaki se udeležujejo različnih tekmovanj na nacionalni in mednarodni ravni.

Best in English (tu, tu in tu)

Juvenes Translatores (tu, tu, tu in tu)

 

5. Mednarodni projekti in izmenjave: Far and Away but Hand in Hand

Erasmus+ Small Countries Strong Cultures (šolski koordinator prof. Valerija Lah Peternel)

Erasmus+ Future€nvironment (šolski koordinator prof. Alenka Battelino)

American Experience (mentor prof. Alenka Battelino)

 

6. Projektne naloge

Dijaki se odločijo tudi za izdelavo projektne naloge, povezane z angleškim jezikom: pogosto so to naloge prevodnega, organizacijskega ali ustvarjalnega tipa (npr. pesniška zbirka Lare Valjavec).

 

7. English Drama Club: All the world’s a stage, And all the men and women merely players

 

8. Pouk malo drugače (tu in tu in tu)

9. Sodelovanje z naravnimi govorci angleščine.

V šol. l. 2018/19 smo imeli priložnost sodelovati s tremi domačimi govorci. Preberite njihove vtise.

WHITNEY & JEDD SANKAR

JOHN CRONIN

 

10. European Day of Languages

Vsako leto, 26. septembra, praznujemo tudi Evropski dan jezikov in se v različnih kvizih potegujemo za privlačne (knjižne) nagrade.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content