Angleščina na ŠKG:

It’s often not us who shape the words we want to use, but the words we use that shape us.*
*Pogosto nismo mi tisti, ki spreminjamo besede, ampak besede spreminjajo nas. (prosto po Nini George, The Little Paris Bookshop)

 

 • Kaj lahko pričakujete pri pouku angleščine?
 • Pouk

Pri pouku angleščine uporabljamo potrjene in uveljavljene učbenike. Program dopolnjujemo z dodatnimi materiali, ki jih večinoma pripravimo učiteljice same. Občasno se tudi medpredmetno povezujemo z različnimi predmeti. Verjamemo, da je vsak dijak lahko uspešen.

Poglejte, kaj so o pouku angleščine na ŠKG povedali dijaki prvega letnika:

Ali je angleščina na ŠKG težka? (tu, tu, tu in tu)

Kaj ti je všeč pri pouku angleščine na ŠKG? (tu in tu)

 • Angleščina v prvem letniku

V prvem letniku, poleg rednega pouka, organiziramo dopolnilni pouk in individualno delo z dijaki, kjer poskušamo premostiti razlike v predznanju. Po potrebi s takim delom nadaljujemo tudi v višjih letnikih.

 • Angleščina na maturi

Na maturo se pripravljamo pri rednem pouku tri do štiri ure na teden, od tega so eno uro na teden so razredi v četrtem letniku razdeljeni v dve skupini glede na izbrano raven (osnovna ali višja) izpita. Pri obravnavi literarnih del uporabljamo tudi delovna zvezka, ki ju je zbrala in uredila prof. Eva Pišljar Suhadolc.Vse anglistke smo zunanje ocenjevalke na maturi iz angleščine, prof. Eva Pišljar Suhadolc pa je tudi članica državne predmetne komisije za angleščino in glavna ocenjevalka.

Po opravljeni maturi se nekateri dijaki odločajo tudi za študij v tujini, pogosto na programih, ki se izvajajo v angleškem jeziku.

Živa Ponikvar, alumna 27. generacije, študentka psihologije na Univerzi v Tilburgu, Nizozemska

»Ko sem prišla v gimnazijo, mi angleščina ni šla najbolje. Na škofijski so bile ure bolj zahtevne, kar me je prisililo, da sem se izboljšala. Trenutno študiram v tujini, kjer je moj prvi jezik angleščina. Razumevanje angleščine mi gre zdaj dobro od rok in tudi pri komunikaciji z ljudmi iz drugih držav nimam nobene težave.«

 

Jerneja Koren, alumna 23. generacije, študentka imunologije in farmakologije na Univerzi v Aberdeenu na Škotskem, Velika Britanija

»Meni osebno je znanje angleščine, ki sem ga pridobila na Škofijski klasični gimnaziji, odprlo vrata v svet. Najprej mi je omogočilo, da sem uspešno opravila mednarodno priznane izpite iz angleščine Cambridge English in tudi izvedla vse postopke prijave na izbrano fakulteto v tujini. Po selitvi mi je to znanje pomagalo, da sem se brez težav vključila v novo, angleško govoreče okolje. Tudi v akademskih krogih sem lahko hitro razumela in aktivno sodelovala na znanstvenih predavanjih in seminarjih v angleškem jeziku. Pridobljeno znanje angleščine mi je tako omogočilo in olajšalo hitro vključitev v akademsko in družbeno okolje ob začetku študija v tujini.«

 • Sodelovanje z naravnimi govorci

V preteklosti smo imeli priložnost sodelovati s kar nekaj domačimi govorci. V šolskem letu 2018/19 sta se nam pri pouku pridružila Whitney in Jedd Sankar, že nekaj let pa sodelujemo z Johnom Croninom.

My experience at ŠKG has been some of the best time I’ve ever had in my educational career.  The atmosphere is very conducive to learning.  The majority of the staff take a very serious interest in the success of their students, and the administration is very supportive of both the students and teachers.  I find as issues rise, they are solved promptly with heavy consideration of the outcome for all parties involved.  I also find my colleagues embracing the new technology and the shift of the education system over the years.
Two of the brightest highlights of being a SKG student are the exceptional number of excursions and the surreal music program.  Last week, students were practicing for an upcoming competition, and it sounded like I had the radio tuned into classical music.
My wife, who is over thirty, still reminisces about her high school days and values the education she received from this phenomenal school.  I am thrilled that I am part of it and look forward to help shape the minds of current and future students for years to come.

 

 • Dodatne dejavnosti:

1. Bi radi brali tiste članke v angleščini, ki vas resnično zanimajo? Po lastni izbiri? Pa se zraven še kaj naučili, tako besedišče kot kritično razmišljati? Bralni dnevniki so odlična stvar, dijaki jih zelo radi izdelujejo. (tu in tu)

 

2. Govorni nastopi (Britanska kultura)

Pri govornih nastopih pri pouku angleščine spoznavamo britansko kulturo, geografijo, zgodovino, literaturo in šport. Dijaki pripravijo 10-minutno predstavitev o določeni temi. Namen govornih nastopov je, da se dijaki urijo v javnem nastopanju v angleškem jeziku pred znano in naklonjenim občinstvom svojega razreda. Ocenjujemo spretnosti javnega nastopanja, kakovost izdelanega gradiva (Canva, ppt …) in spretnosti govorjenja v angleškem jeziku. Dijaki pravijo, da se s tem naučijo veliko novega, alumni pa, da jim je to zelo koristilo, saj so pridobili uporabno znanje za nadaljnji študij in poklicno udejstvovanje v angleščini.

 

3. Kako nadgraditi zanje angleščine in pridobiti mednarodno priznano potrdilo o znanju jezika? Enostavno – s Cambridge certifikati na Škofijski klasični gimnaziji.

 

4. Tekmovanja: Sky is the Limit

Naši dijaki se udeležujejo različnih tekmovanj na nacionalni in mednarodni ravni.

Best in English

Juvenes Translatores

 

5. Nedavni mednarodni projekti in izmenjave: Far and Away but Hand in Hand

Erasmus+ Small Countries Strong Cultures (šolski koordinator prof. Valerija Lah Peternel)

Erasmus+ Future€nvironment (šolski koordinator prof. Alenka Battelino)

American Experience (mentor prof. Alenka Battelino)

 

6. Projektne naloge

Dijaki se odločijo tudi za izdelavo projektne naloge, povezane z angleškim jezikom: pogosto so to naloge prevodnega, organizacijskega ali ustvarjalnega tipa (npr. pesniška zbirka Lare Valjavec in pesniška zbirka Butterfly love).

 

7. Pouk malo drugače (tu in tu in tu)

 

8. European Day of Languages

Vsako leto, 26. septembra, praznujemo tudi Evropski dan jezikov in se v različnih kvizih potegujemo za privlačne (knjižne) nagrade.

 

 • Some tongue twisters

One more time!

… and another one

  © 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

  Zavod sv. Stanislava Skip to content