Celostno spremljanje mladostnikov

V ponedeljek, 2. oktobra, smo v okviru Socialnega tedna organizirali delavnico Celostno spremljanje mladostnikov, s poudarkom na poklicnem spremljanju mladostnikov.

Na delavnici je dr. Tadej Rifel, profesor na Škofijski klasični gimnaziji in raziskovalec na inštitutu IREŠ, s pomočjo virtualne tehnike, ker je bil službeno odsoten, predstavil načela celostne pedagogike. Pri načelu celostne vzgoje za lažje razumevanje uporabljamo trojico RAZUM (vedenje), SRCE (čutenje) in ROKE (telo). Najprej smo si zastavili vprašanje, kaj je celota, in ga hitro poosebili v vprašanje, kdo je celota, saj smo imeli pred očmi mladostnike. Učitelji in starši naj bi se vedno znova ukvarjali z vprašanji, kaj mladostniki želijo delati v življenju in kaj dobrega želijo ustvariti. Z vprašanji jih spodbujamo, da povedo, kar mislijo, vedo in čutijo. Dati jim moramo občutek, da so opaženi in cenjeni. Spodbujati jih moramo, da sami ustvarjajo, se zmotijo in gradijo. Po korakih smo spoznali sedem načel celostne pedagogike: 1. Vzgoja in izobraževanje z roko v roki, 2. Človek je središče celostnosti, 3. in 4. Ustvarjalnost med tradicijo in inovacijo, 5. Alternativni pouk, 6. Pedagog motivator, 7. Dialoškost. Vsa načela so uporabna tudi za starše pri komunikaciji s svojimi mladostniki.

Nataša Hanuna, multiplikatorka projekta Popestrimo šolo, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, je v zavodu zadolžena za poklicno orientacijo mladostnikov. Preko izkustvenih delavnic smo spoznali, kako na nas vpliva okolje, predvsem starši in partnerji, in kako to okolje vpliva tudi na izbiro poklica. Pri odločanju o nadaljnji poti je pomembno, da razumemo mladostnika kot celoto, saj je izbira poklica samo del celote vsakega posameznika. Razmišljali smo o vrednotah mladostnikov in o kompetencah, ki jih potrebujejo pri opravljanju različnih poklicev. Vsaka izkušnja, ki jo v življenju dobijo, je naložba v prihodnost.

Save

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content