Matura 25. generacije dijakov Škofijske klasične gimnazije

Na Škofijski klasični gimnaziji v Zavodu sv. Stanislava letos zaključuje gimnazijsko izobraževanje 25. generacija maturantov. V maju in juniju je vseh 141 maturantov iz petih oddelkov opravljalo maturitetne izpite. Danes, 12. julija 2021, je bila ob 11. uri v dvorani Matije Tomca razglasitev rezultatov mature in podelitev maturitetnih spričeval.

Zrelostni preizkus je uspešno opravilo 140 maturantov, torej je letošnji uspeh 100,0 %. En maturant opravlja maturo v dveh delih. Naši maturantje so na maturi povprečno dosegli 24,18 točke.

Direktor mag. Anton Česen je maturantom čestital ob uspešnem zaključku gimnazije, ravnatelj Simon Feštanj pa jim je podelil maturitetna spričevala.

Med rednimi maturanti jih je 37 doseglo 28 točk ali več, za kar bodo na akademiji ob prazniku sv. Stanislava prejeli pohvalo za odličen uspeh na maturi.

Zlatih maturantov, ki so dosegli 30 točk ali več, je 18. To so Katarina Rupert, Luka Jerina, Jošt Plevel, Klara Zorko, Klara Žabkar, Meta Gašperšič, Mirjam Kastelec, Doroteja Kink, Andrej Klopčič, Mateja Lenček, Ema Vertačnik, Zala Vodopić, Petra Ahčin, Vesna Bukovnik, Marta Filipič, Nika Blažka Gorjanc, Ema Gradišek in Sara Suša.

Po pravilniku Škofijske klasične gimnazije so odličen uspeh na maturi (28 točk ali več) dosegli tudi Tinkara Jalen, Luka Kalita, Jernej Koman, Nejc Kralj, Lina Leskovec, Ana Lomovšek, Ana Novak, Ana Pia Pogačar, Pia Bonča, Katja Farič, Ana Marie Gradišar, Zala Klavs, Matic Podobnik, Nejc Prašnikar, Ana Rupar, Eva Sedej, Matija Verbič, Lucija Vrhovnik in Luka Wernig.

Maturitetne izpite je opravljalo tudi 5 kandidatov, ki nimajo statusa rednega dijaka Škofijske klasične gimnazije.

Na Škofijski klasični gimnaziji je do sedaj maturiralo 3873 maturantov.

Pri izvedbi mature smo poleg osnovnih pravil upoštevali še dodatna pravila zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom. Dijaki, ki bi bili v karanteni, bi s predložitvijo potrdila o negativnem testu lahko opravljali maturo v posebnem prostoru, na kar smo bili organizacijsko pripravljeni. Matura je kljub koronskemu letu potekala tekoče.

Več informacij o maturi in rezultatih dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije za splošno maturo Andreji Jelovčan ([email protected]).

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content