Srečanje zaposlenih v katoliških vrtcih

V soboto, 9. marca, smo se v Zavodu sv. Stanislava na strokovnem aktivu srečali zaposleni iz različnih katoliških vrtcev po Sloveniji. Aktiv smo pripravili zaposleni iz Vrtca Dobrega pastirja.

Po uvodnem pozdravu direktorja, ravnateljice in kaplana Marka so prisotni prisluhnili zgodovinskemu ozadju, ki je botrovalo spremembam, ki se danes odražajo v porastu individualizacije in nas vodijo stran od skupnostnega delovanja. Predstavljena so bila izhodišča različnih strokovnjakov, ki bistveno vplivajo na kvaliteto delovanja posamezne skupnosti.

V nadaljevanju pa so udeleženci prisluhnili primerom dobrih praks delovanja našega vrtca na področju sodelovanja in povezovanja na ravni kolektiva, otrok, staršev in okolja.

Zaposleni iz posameznih vrtcev so imeli že na dan srečanja možnost skupaj načrtovati projektni teden, kjer so predvsem iskali možnosti za povezovanje zaposlenih in otrok.

Udeleženci so imeli tudi možnost ogleda vrtca, kjer so bili po igralnicah in hodniku vrtca predstavljeni različni materiali, s katerimi delamo v Vrtcu Dobrega pastirja.

Tekom izobraževanja so se izvedle različne glasbene in gibalne dejavnosti, ki so v potek dneva – poleg malice – vnesle sproščenost in možnost neformalnega druženja ter povezovanja med vsemi udeleženci.

Zaposleni v katoliških vrtcih s takimi srečanji gradimo lepšo in močnejšo skupnost katoliških vrtcev, smo drug drugemu spodbuda in možnost za strokovno rast.

Zapis udeleženke srečanja: “Skupaj z vzgojitelji iz 10 vrtcev smo se zbrali v avli osnovne šole, kjer so nato potekala predavanja, popestrena z delavnicami in igrami. Preko njih smo spoznavali vlogo skupnosti pri osebnem razvoju (tako zaposlenih kot tudi otrok) in se pogovarjali o tem, kako to zavedanje prevesti v dejanja. Hvaležni za obisk, za vse znanje in zamisli, ki smo si jih med seboj podelili. V nas še vedno odzvanja spoznanje, da ima čisto vsak izmed nas v sebi nekaj, s čimer lahko bogati svet. Prav vsak je dragocen delček naše skupnosti.”

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content