Duhovna misel

28. nedelja med letom
Vabim Vas k odprtosti za Božji navdih v nedeljskem evangeliju.

»Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: 'Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!'« (Mr 10,21) Te besede Jezus v nameni bogatemu mladeniču, ki ga zanima, kaj mora storiti, da bo prišel v nebesa. Morda ste se tudi vi že kdaj vprašali, kaj morate storiti, da pridete v nebesa. Pomembno vprašanje. Koliko sv. maš, koliko rožnih vencev, koliko dobrih del … koliko vsega tega je potrebnega, da si prislužimo nebesa?

Da bi to vprašanje sploh lahko razumeli, se najprej vprašajmo: »Kaj pa sploh pomenijo nebesa?« Verjetno imate veliko osebnih odgovorov. Vseeno bi nebesa lahko na kratko opisali z besedami, da je to popolna in čista ljubezen med Bogom in ljudmi (ter angeli), ki je neskončno živa in se nikoli ne izprazni. Si to lahko zaslužimo? Je možno Boga prepričati s sv. mašami, rožnimi venci … da nas bo imel rad? Neumnost. Odnos z Njim je preveč dragocen, da bi si ga lahko »zaslužili«. To je dar. In drugače ga ne moremo prejeti kot dar. Nebesa so »predraga«, da bi si jih lahko »zaslužili«. V resnici je za nas aktualno vprašanje, ali smo nebesa pripravljeni sprejeti in biti oseba, ki si odnosa z Bogom in ljudmi sploh želi.

Prav k temu je Jezus povabil mladeniča, ko ga je z ljubeznijo pogledal. Povabil ga je, naj svoje preživetje in življenje sámo izroči Bogu. To je storil zato, da bi imel mladenič čim več priložnosti, da bi se z Bogom zelo osebno res srečal. S tem ga je povabil, da bi se z Njim še globlje srečal v izročenosti v Njegove roke s tem, ko bi svoje premoženje prepustil tistim, ki so odrinjeni na rob. Jezus si je želel samo to, da bi ta fant imel še veliko priložnosti, v katerih bi se On sam lahko ozrl vanj in ga vzljubil. Ko bi fant storil dejanja, s katerimi bi Jezusu pokazal, da ga ima rad, bi mu Jezus še globlje lahko pokazal, da ga ima rad. Na ta način bi fant počasi vstopal v nebeško kraljestvo. In po smrti v nebesa.

Daru nebes si torej ne moremo »zaslužiti«, lahko pa z dobrimi deli in pobožnostjo odpremo Gospodu čim več priložnosti, da se ozre na nas in da začutimo, da nas ima rad. Prek tega bo rastlo naše hrepenenje po srečanju z Njim, ki bo enkrat nagrajeno s polnostjo večnega življenja v Bogu.

Gregor Bregar

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.