Duhovna misel

2. nedelja med letom

Božja beseda druge nedelje med letom v vseh treh berilih (Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34) pa tudi v Psalmu 40 vsebuje motiv poklicanosti, izvoljenosti, poslanstva.

Pri preroku Izaiju je govor o Gospodovem služabniku, v katerem na neposrednem nivoju branja lahko vidimo preroka samega, v posrednem pa Odrešenika - Jezusa. Tega Gospodovega služabnika je Bog že od rojstva upodobil za svojega služabnika (Iz, 49,5). Kljub temu pa se njegovo poslanstvo v teku njegovega služenja spremeni, razširi. Najprej je poklican, da zbere (v veri zedini) pripadnike izvoljenega ljudstva, nato pa da prinese luč in odrešenje še poganskim narodom.

Drugo berilo nam prinaša uvodni pozdrav iz Pavlovega Prvega pisma Korinčanom. Pavel se zaveda svoje poklicanosti, iz katere izhaja avtentičnost njegove avtoritete kot oznanjevalca. Če je bil prej iz sebe "goreč za očetna izročila" (prim. Gal 1,14) in "preganjalec Cerkve" (prim. Flp 3,6), pa je sedaj "po božji volji poklican apostol Jezusa Kristusa" (1 Kor 1,1). Vedno se je čutil poklicanega za oznanjevanje, toda najprej je bil to razlog za preganjanje prvih kristjanov, nato pa za pričevanje za Kristusa.

V odlomku iz Janezovega evangelija se srečamo z likom Janeza Krstnika. Janez utemeljuje svojo dejavnost - krščevanje - na podlagi poslanstva: "ta (=Bog), ki me je poslal krščevat z vodo ..." (Jn 1,33). Omenja, da Jezusa, preden se mu je dal krstiti, ni spoznal, nato pa ga je spoznal kot Jagnje Božje in Božjega Sina, ki krščuje s Svetim Duhom.

Pri vseh treh likih najdemo torej zavedanje o osnovni izvoljenosti, poslanstvu ali poklicanosti, znotraj katere pa se pojavi več oblik ali stopenj konkretne poklicanosti pri isti osebi. Ob zavedanju lastne izvolitve morajo biti/postati vsi trije liki odprti za sprotno prisluškovanje in preverjanje/razločevanje Božje volje in za poglobitev ali spremembo svoje konkretne naloge.
V tem pa so zgled tudi nam. Če pogledamo na svoja poslanstva, ki jih opravljamo, kot starši, posvečeni služabniki, pedagogi, strokovni delavci, ali ne drži, da se, če drugega ne, motivacija, zaradi katere opravljamo svoje poslanstvo, z leti spreminja. Tako je tudi z našim poslanstvom, ki ga imamo kot kristjani, "poklicani k svetosti" (prim 1 Kor 1,2). To spreminjanje je razlog za stalno prisluškovanje Božji volji za nas, za čas in okoliščine, v katerih se trenutno nahajamo. Stalno smo poklicani k svetosti, toda kakšno obliko naj zavzame svetost, je odvisno od tega, kako hoče Bog, da odgovorimo na potrebe časa, Cerkve, naroda, družine, zavoda, razreda ...
Spričo Božje volje je fatalistična vdanost premalo, češ "Bog že ve, zakaj se je to moralo tako zgoditi". Potrebno je zavzeti bolj proaktivno držo in se postaviti na mesto ponižnih in vztrajnih iskalcev Božje volje. Tako je tudi mišljena prošnja v molitvi očenaš: "zgodi se tvoja volja" v mojem življenju ... naj jo izpolnim. To pa je lahko celo vir veselja, kakor pravi psalmist: "Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, mi je v veselje" (Ps 40,9).

Veliko tovrstnega veselja vam želim.

Gašper Kočan

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.