Zbori Zavoda sv. Stanislava in Europa Cantat

Na letošnjem vseevropskem festivalu zborovskega petja Europa Cantat, ki ga med 16. in 25. julijem gosti Ljubljana, sodelujejo tudi Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije, Mladinski mešani zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije in Komorni zbor Megaron.

Europa Cantat Festival je eden največjih mednarodnih glasbenih festivalov na svetu, ki povezuje pevce, skladatelje, zborovodje, instrumentaliste in založnike, letošnja izvedba pa bo zaradi epidemije žal nekoliko prilagojena in okrnjena.

Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije se je poleti 2018 udeležil festivala Europa Cantat v Estoniji. Pevke in njihova zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič so takrat zastopale Slovenijo kot naslednjo gostiteljico festivala, zato jim je bila predana tudi festivalska zastava.

Na letošnjem festivalu se bo zbor predstavil s samostojnim koncertom v sredo, 21. julija, ob 21. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Program s podnaslovom PODARIM PESEM vključuje dela slovenskih (T. Bec, D. Močnik, S. Vovk, Gallus) ter tujih skladateljev (Jennefelt, Ešenvalds, Patriquin, Hyokki idr.).

Vodja glasbenih dejavnosti v Zavodu sv. Stanislava Damijan Močnik je tudi podpredsednik glasbene komisije Europa Cantat, ki je dve leti pripravljala program in ga skupaj z organizatorji sproti prilagajala epidemiološki situaciji, prav tako je bil glavni glasbeni svetovalec za glasbeno podobo otvoritvene slovesnosti in koncertov predstavitve slovenske glasbe mednarodnemu občinstvu. Žal bo mogoče izvesti le majhen delček načrtovanega glasbenega programa.

Poleg Dekliškega zbora bo v koncertnem ciklu Prisluhni Sloveniji skupaj s Komornim zborom Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana nastopil tudi Komorni zbor Megaron pod vodstvom Damijana Močnika. Njihov koncert bo v četrtek, 22. julija, ob 17. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Komorni zbor Megaron bo predstavil slovensko sakralno glasbo od Jacobusa Handla Gallusa naprej in slovensko romantično glasbo.

Posebno vlogo ima na festivalu Mladinski mešani zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije, s katerim bodo na delavnicah več dni delali različni zborovodje, sodeloval pa bo tudi pri skupnem petju, ki ga bo vodil Jan Schumacher.

Oba zbora, ki ju vodi Damijan Močnik, bosta sodelovala tudi na koncertih Zapojmo Sloveniji v nedeljo, 18. julija.

V okviru festivala je na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli do 1. avgusta na ogled razstava Zborovska fotopromenada, kjer je z več fotografijami prav tako zastopan Zavod sv. Stanislava.

 

 

 

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.