Obvestilo o šolskem delu v času zaprtja šole

Ker se zdaj nekaj časa z dijaki ne bomo v živo srečevali, bomo zato, da ostanemo v stiku z njimi in da čas doma tudi pametno izkoristijo, delo z njimi nadaljevali na daljavo preko elektronskih medijev.
Naše delo z dijaki na daljavo je pomembno zato, da ohranijo stik s šolo in da v dneh, ko bodo doma in bodo imeli zato dovolj časa, ponavljajo že usvojeno snov ter smiselno v skladu z navodili učiteljev predelujejo in utrjujejo tudi nove vsebine.

Profesorji obveznih in izbirnih maturitetnih predmetov v 4. letniku bodo z večjo intenzivnostjo izvajali dejavnosti z dijaki 4. letnika, da le-ti ohranijo dinamiko priprav na opravljanje maturitetnih izpitov.

Delo na daljavo je seveda možno, če imajo dijaki možnost do spletne povezave. Iskreno upamo, da imajo to možnost vsi. Če ima kateri od dijakov s tem težave, prosimo starše, da o tem obvestijo tajništvo šole, obenem pa vas v tem primeru tudi prosimo, da skušate najti primerno rešitev, da bi res vsak dijak lahko izvajal delo na daljavo.

V primeru kakršnekoli bolezni dijaka, ko zaradi nje ne bi mogel opravljati šolskega dela od doma, nas starši vsak delovnik do 8.00 zjutraj o tem obvestite na elektronski naslov [email protected]. To informacijo potrebujemo zato, da bodo s tem seznanjeni dijakovi učitelji in razrednik.

Ker tudi za nas delo na daljavo pomeni novost, prosimo za razumevanje, če kaj ne bo delovalo povsem tako, kot smo si zamislili, lahko pa obljubimo, da se bomo trudili po svojih najboljših močeh.

V primeru osebne stiske dijaka lahko starši ali dijaki navežete stik z našo svetovalno službo tako, da pišete na elektronski naslov [email protected]. Svetovalna služba se bo odzvala ter stopila v stik z vami.

Ker bodo strokovni delavci šole svoje delo opravljali od doma, ne bodo dosegljivi na telefonske številke znotraj zavoda. Elektronski naslovi profesorjev in ostalih strokovnih delavcev so na voljo na spletni strani gimnazije.

Dijaki ste v petek, 13. 3. 2020, preko eAsistenta na svoj elektronski naslov od ravnatelja prejeli vse potrebne informacije za to, do boste dobro pripravljeni za delo na daljavo v času zaprtja šole.

Za vse naše dijake, zaposlene, za našo šolo in zavod priporočamo tudi molitev za to, da se kmalu v našo domovino povrne običajno življenje in da se kmalu odprejo šolska vrata.

Vse vas lepo pozdravljamo in želimo vam ter vašim domačim vse dobro.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content