Zaposleni

 

Vodstvo in strokovne službe

Simon Feštanj

Simon Feštanj ravnatelj

Marjeta Prašnikar

Marjeta Prašnikar pomočnica ravnatelja

Valentina Tandler

Valentina Tandler tajnica gimnazije

Maja Turšič

Maja Turšič svetovalna delavka

Katja Hren

Katja Hren svetovalna delavka

Nataša Hanuna

Nataša Hanuna karierno svetovanje

 

 

Profesorski zbor

 

Vera in kultura

Gregor Bregar

Gregor Bregar

mag. Anton Česen

mag. Anton Česen

dr. David Kraner

dr. Tadej Rifel

dr. Tadej Rifel

Martin Zlobko

Martin Zlobko


Slovenščina

mag. Andrej Bartol

mag. Andrej Bartol

dr. Maruša Brozovič

dr. Maruša Brozovič

Mateja Gomboc

Mateja Gomboc

dr. David Puc

dr. David Puc

Kaja Robida

Kaja Robida

odsotna
mag. Bernarda Stenovec

mag. Bernarda Stenovec

Tjaša Plut

Tjaša Plut

odsotna
Špela Zupan

Špela Zupan


Matematika

Andreja Jelovčan

Andreja Jelovčan

Dr. Marina Rugelj

Dr. Marina Rugelj

Pavle Šijanec

Pavle Šijanec

Mag. Janez Šparovec

Mag. Janez Šparovec


Angleščina

Alenka Battelino

Alenka Battelino

Mag. Katja Gorjup

Mag. Katja Gorjup

Valerija Lah Peternel

Valerija Lah Peternel

Lily Schweiger Kotar

Lily Schweiger Kotar

Eva Pišljar Suhadolc

Eva Pišljar Suhadolc


Klasični jeziki

Maja Gril Juvan

Maja Gril Juvan (latinščina in grščina)

Neža Karlin

Neža Karlin (latinščina in grščina)

Olga Osredkar

Olga Osredkar (latinščina)

Dr. Bojana Tomc

Dr. Bojana Tomc (latinščina)

dr. Dragica Fabjan Andritsakos

dr. Dragica Fabjan Andritsakos (latinščina in grščina)


Tuji jeziki

Irena Bolta

Irena Bolta (nemščina)

Barbara Cergolj

Barbara Cergolj (francoščina)

Mag. Daša Deželak Oberč (francoščina in španščina)

Valerija Lah Peternel

Valerija Lah Peternel (ruščina)

Mirjam Lindič

Mirjam Lindič (nemščina)

Peter Prašnikar

Peter Prašnikar (nemščina)

Dr. Bojana Tomc

Dr. Bojana Tomc (španščina)


Zgodovina

Mag. Tomaž Debevec

Mag. Tomaž Debevec

Robert A. Jernejčič

Robert A. Jernejčič

Mag. Matija Mitja Štih

Mag. Matija Mitja Štih


Umetnostna zgodovina

Mag. Bernarda Stenovec

Mag. Bernarda Stenovec

dr. Maruša Brozovič

dr. Maruša Brozovič


Geografija

Marjeta Hočevar

Marjeta Hočevar

Matej Petrevčič

Matej Petrevčič


Biologija

Brigita Brajkovič

Mojca Korošec

Mojca Lavrič laborantka


Kemija

Dr. Martin Tine Perger

Dr. Martin Tine Perger

Marjeta Prašnikar

Marjeta Prašnikar

Mag. Nasta Zupančič

Mag. Nasta Zupančič

Tanja Suhadolc laborantka


Fizika

Martin Čokl

Mag. Tine Golež

Mag. Tine Golež

Matjaž Jerala

Iztok Kukman


Psihologija in filozofija

Mirjam Erce Vratuša

Mirjam Erce Vratuša

Dr. Jernej Pisk

Dr. Jernej Pisk


Informatika

Helena Starc Grlj

Helena Starc Grlj


Šport

Joži Čepon

Joži Čepon

Andrej Kokalj

Andrej Kokalj

Meta Meglič

Meta Meglič


Glasba in glasbene dejavnosti

Damijan Močnik

Helena Fojkar Zupančič

Marjetka Kozmus


Sodelavec v projektih

dr. Tadej Rifel

dr. Tadej Rifel


Spremljevalke dijakov s posebnimi potrebami

Andreja Hergula

Manca Marinko

Katarina Zupančič


Urejanje spletnih objav (soc. omrežja)

Irena Jamnik

Irena Jamnik


Knjižnica

Mateja Beribak

Mateja Beribak bibliotekarka

Boštjan Roblek bibliotekar


Informator – vnos obvestil

 

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.