»Šola ni lahka, ma verjetno bo, dom je super, učne malo manj.«

S temi besedami je eden od 187 letošnjih škofijcev na začetku svoje srednješolske poti na Škofijski klasični gimnaziji in v Jegličevem dijaškem domu izrazil optimizem, pa tudi skrb ob tem, kako tečejo njegovi šolski dnevi. V naslednjih vrsticah letošnji prvoletniki predstavijo svoje osebne izkušnje pri vključevanju v novo šolsko okolje.

Vsak začetek je težak

Pri tem jim pomagajo predvsem dejavnosti, ki utrjujejo razredne skupnosti, kot so duhovne obnove, razredne ure, spoznavni vikend v dijaškem domu, družabni večeri, aktivni glavni odmori in nenazadnje skoraj 30 obšolskih dejavnosti, ki so jim na voljo. Poleg pouka te pomembno celostno oblikujejo dijaka.

Za lažje privajanje na nov način dela v gimnaziji potekajo že v prvih mesecih delavnice o organizaciji časa in tehnikah pomnjenja. Gotovo so najbolj negotovi koraki tisti, ki jih morajo storiti dijaki sami, vse to pa gre veliko lažje, če se človek počuti sprejetega, in ve, zakaj se je za to šolo odločil. »Šola vsekakor ni lahka. Veliko se učim. Vseeno najdem tu zase dogodke, ki mi polepšajo dan in me vsakič spomnijo, zakaj sem se odločila za ŠKG,« pravi ena izmed dijakinj. Ko je govora o začetnih vtisih, je dijaški dom absolutni zmagovalec, saj je kar 99 % dijakov z življenjem tam zelo oz. popolnoma zadovoljnih!

Z zaupanjem na poti k dijaku – a tudi z jasnimi mejami in učenjem prevzemanja odgovornosti

Težave so del vsakega življenja, in ko se dijaki soočajo z njimi, predvsem v povezavi z učenjem, ne ostajajo sami – tu so, kot pravijo sami, neprecenljivi sošolci, pa tudi učitelji, vzgojitelji v domu in duhovniki. A brez postavljanja meja, jasno izraženih zahtev in dijakovega prevzemanja odgovornosti ne gre. Težave premoščajo tako, da se z njimi spoprimejo – nenazadnje se nekateri prvič resneje pripravljajo na pouk in usvajajo večje količine novega znanja. Po drugi strani jim je treba zaupati, eden izmed razrednikov je navdušen nad dejstvom, da ima vsak izmed dijakov, vsaj na enem področju, več izkušenj ali znanja kot on sam.

Sošolci, vzdušje na šoli ter nekateri profesorji s svojim načinom dela in osebnostjo so tiste stvari, ki jih dijaki 1. letnika omenjajo kot izrazito pozitivne, in to v navedenem vrstnem redu. Skoraj večina jih omenja, da tudi čudovite cimre, zborovsko petje in medrazredni športni turnirji prispevajo k spodbudnemu delovnemu vzdušju.

Glede na to, da so mnogi dijaki uspešni tudi izven šole, zaupamo v te mlade. Skoraj vsi od vpisanih so ostali na šoli, prvo konferenco pa so večinoma uspešno zaključili.

Vabimo vas, da obiščete Škofijsko klasično gimnazijo in Jegličev dijaški dom ter še sami pogledate, kako tu živimo in delamo. Lepo vabljeni na informativna dneva, ki bosta 16. in 17. februarja 2024 – o njiju lahko več izveste tukaj.

Lily Schweiger Kotar

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content