Duhovna misel

28. nedelja med letom

Božja beseda 28. nedelje med letom, posebno še evangelij, poziva k odpovedi vsemu zaradi Božjega kraljestva. Pri odločitvi za Jezusovo kraljevanje v našem življenju se kot ovira kaže veliko premoženje. Mož iz evangeljskega odlomka je, kot sam trdi, že od svojega otroštva izpolnjeval vse zapovedi. Evangelist, zapiše, da ga je Jezus vzljubil. Vendar ta "svetniški" mož postane potrt in žalosten odide, ko ga Jezus pozove: "Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hodi za menoj." Imel je namreč veliko premoženje.

S površnim, moralističnim branjem tega odlomka je mogoče videti le sporočilo, da je potrebno biti skromen. Skromnost pa je tako raztegljiv pojem, da se v njem hitro vsi najdemo bodisi ker nimamo veliko materialnih dobrin bodisi ker jih sicer imamo, pa si mislimo, da nanje nismo tako zelo navezani ali da smo jih postavili v službo dobrega, lepega, svetega.

Toda zaklad, ki bi ga v resnici morali kopičiti, je tisti v nebesih. Kar nas v življenju resnično in trajno obogati, tega ni mogoče kupiti z denarjem. Mogoče si je tak zaklad srca pridobiti: prijateljstvo, modrost, dobri odnosi na delovnem mestu. Toda še bolj velja, da je to zaklad, ki nam je navržen, podarjen, za katerega je človek Bogu in bližnjemu hvaležen.

Od tu naprej je mogoče uvideti pravi problem materialnega bogastva: namišljena samozadostnost. Jezus je bogatega moža vzljubil, ta pa se ni bil zmožen – vsaj v tistem trenutku ne – okleniti tega "nebeškega zaklada", ni se pustil obdarovati, ker se je bolj oklepal občutka varnosti, ki mu ga je zagotavljalo njegovo veliko premoženje.

Vstopiti v Božje kraljestvo pomeni vstopiti v perspektivo daru in hvaležnosti. V tej perspektivi je mogoče že tu na zemlji, "sredi preganjanj" na novo odkriti in opredeliti lastno bogastvo: nove odnose, nov dom. Kot pove Jezus Petru: "Nikogar ni, ki bi ZARADI MENE in ZARADI EVANGELIJA zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje" (Mk 10,29–30).

Gašper Kočan

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.