Dejavnosti

V letošnjem šolskem letu je geslo Zavoda sv. Stanislava – “SKUPAJ GRADIMO MOSTOVE“.

 

V praznično obarvanem letu, ko bomo praznovali peto obletnico delovanja Vrtca Dobrega pastirja, bomo tako gradili mostove znotraj vrtca in tudi med posameznimi enotami.

 

Prav tako bomo sledili konceptu klasičnosti, ki je eden od temeljev Zavoda sv. Stanislava – tako pri vsebinah (likovno ustvarjanje, glasba, gibanje, gledališče, narava), kot tudi pri samem podajanju vsebin oz. načrtovanju dejavnosti.

 

Z DRUGIMI ENOTAMI V ZAVODU SV. STANISLAVA SE POVEZUJEMO:

 • OŠ AŠ: gledališke predstave, hospitacija bodočih prvošolcev v prvem razredu, prostovoljstvo v vrtcu, izobraževanja učiteljev za kolektiv vrtca, likovne razstave in ustvarjalne delavnice z osnovnošolci, obisk knjižnice – pravljične urice, Most med vrtcem in šolo … ,
 • ŠKG: prostovoljstvo v vrtcu, projektne naloge dijakov, obiski gimnazijskih razredov v vrtcu in izvedba dejavnosti za vrtčevske otroke s strani dijakov, obisk in pouk v gimnazijskem razredu, obisk knjižnice – pravljična urica,
 • JDD: prostovoljstvo v vrtcu,
 • ŠD: prostovoljstvo v vrtcu, pravljice pod krošnjami,
 • GŠ: predstavitve inštrumentov (orgle …), spoznavanje poklica glasbenika,
 • ZAVOD (vse enote): koledovanje, dan očetov in mater, akademija, Megaron.
 • SKUPNE SLUŽBE: spoznavanje poklicev (čistilka, kuharica, perica, vzdrževalec, vratar …), sodelovanje zaposlenih iz skupnih služb na medgeneracijskih delavnicah, obiski vzdrževalcev in izvedba dejavnosti skupaj z vzdrževalci.

 

V VRTCU SE POVEZUJEMO:

 • Projektni tedni, odprte igralnice, dan dejavnosti,
 • skupna praznovanja in priprava na praznike,
 • skupne dejavnosti: vrtčevski kros, ustvarjalne delavnice, nastop na akademiji Zavoda sv. Stanislava, obisk gasilcev, policije in reševalcev, obisk pokopališča, miklavževanje, slovenski tradicionalni zajtrk, izleti z avtobusom, koledovanje, s prijatelji na potep, pesem meseca, bivanje na prostem, na obisku pri prijateljih (skupina obišče vsako skupino v vrtcu in z njo preživi dopoldne) … ,
 • zaposleni: skupna mesečna načrtovanja, več vzgojiteljic skupaj načrtuje in organizira dejavnosti, kolegialne hospitacije, medsebojna pomoč, komunikacija, pozornost ob osebnem prazniku vsakega zaposlenega, skriti prijatelj, molitev za zaposlene …

 

KLASIČNOST V VRTCU

 • Izobraževanje o klasičnosti za zaposlene (Tina in Marko Weilguny),
 • projektni teden v aprilu – antični teden,
 • dejavnost »inštrument meseca« – antični inštrumenti,
 • klasičnost v vrtcu (predstavitve projektnih nalog osnovnošolcev v okviru pouka klasičnost),
 • gledališka predstava vzgojiteljic (antična zgodba),
 • rdeča nit dela po skupinah – klasičnost v vrtcu,
 • športno popoldne načrtovano na temo klasičnosti,
 • dan dejavnosti poudarja elemente klasičnosti,
 • izlet z avtobusom – ogled Ljubljane (Emone),
 • nakup knjig za otroke in vzgojiteljice v povezavi s klasičnostjo,
 • športni nahrbtnik pripravljen na temo klasičnosti,
 • izdelki za adventni sejem – ustvarjalne delavnice na temo klasičnosti,
 • zaključna prireditev v povezavi s klasičnostjo,
 • predstavitev primera dobre prakse (dejavnosti, materiali …) na temo »klasičnost v vrtcu« zunanjim zainteresiranim.

 

 

 

 

 

 

V dopoldanskem času se izvajajo mnoge obogatitvene dejavnosti:

 • PESEM MESECA

20161103_dan_dejavnosti_glasba_in_lutke

 • PRAVLJIČNE URICE, OBISKI KNJIŽNIC

20170216_obisk_knjižnice_škg (2)

 • VRT IN UREJANJE OKOLICE

DSC_0006

 • USTVARJALNE DELAVNICE

20161103_ustvarjalne_delavnice (14)

 • KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA

20161201_dan_dejavnosti (5)

 • SVETOPISEMSKE URICE

20170120_dan_dejavnosti (8)

 • LIKOVNE RAZSTAVE IN DELAVNICE

20170201_likovna_razstava (2)

 • VSAKODNEVNE GIBALNE MINUTKE
 • VRTEC NA PROSTEM
 • RAZVIJANJE FINOMOTORIČNIH SPRETNOSTI
 • PROMETNA VZGOJA
 • MALI SONČEK

DSC_0367

 • TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI (Karitas)

DSC_5284

 • KOLESARJENJE

20160904_Kolesarski_poligon6

 • TEČAJ ROLANJA

DSCN6613

 • ZAČETNI TEČAJ SMUČANJA

20170116_Smučanje (2)

 • TEČAJ DRSANJA

20161001_Drsanje12

 • S PRIJATELJI NA POTEP

DSC_0166

 • BEREMO SKUPAJ (CICIUHEC)

DSCN5951

 • SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
 • KNJIŽNI NAHRBTNIK / LJUBKOVALNI NAHRBTNIK
 • ZDRAVJE V VRTCU

Zdravje v vrtcu – poročilo Vrtca Dobrega pastirja

 

 

Plačljive dejavnosti se izvajajo v dogovoru s starši.

V šolskem letu 2019/2020 bodo dodatno plačljive dejavnosti:

 • AVTOBUSNI PREVOZI (obisk katoliškega vrtca in doma starejših občanov, Ljubljana – ogled Emone),
 • IZLET Z VLAKOM,
 • BIVANJE NA PROSTEM (ŠOTORENJE),
 • PLAVALNI TEČAJ,
 • strošek prevoza na drsališče v Zalogu.
DSC_0137
IMG_0332

 

Za duhovnost v našem vrtcu skrbi duhovnik – g. Martin Zlobko.

Z nami je povezan s tedenskimi obiski skupin, kjer sodeluje pri dnevnih dejavnostih, nam v živo ponazarja Katehezo Dobrega pastirja, nam pomaga razumeti največje cerkvene praznike – božič, velika noč …, predvsem pa nam s svojim zgledom kaže podobo Dobrega pastirja.

20161103_sv.masa (3)

20161203_Marijo_nosimo (4)

 

DSC_4914

DSC_7872

KATEHEZO DOBREGA PASTIRJA izvajamo v PASTIRJEVEM ATRIJU. 

Pri Katehezi Dobrega pastirja želimo otroku pomagati, da se razcveti njegov odnos z Bogom:

– s pomočjo uvajanja in poglabljanja v temeljne skrivnosti vere,

– na način, ki spoštuje otroka na njegovi stopnji razvoja,

– s pomočjo bogate svetopisemske in liturgične dediščine zakramentalnega izročila.

DELO

Ko otrok odkrije potrebo po redu, ga mine samovolja. Delo se ga dotakne v globini, zato postane urejen, zainteresiran in ustvarjalen. Kateheza Dobrega pastirja postavlja v ospredje duhovne vrednote otroštva in spoštovanja njegovega dostojanstva.

ATRIJ

Ni učilnica in ni cerkev, a je v njem vse, kar otrok vidi v cerkvi: Sveto pismo, oltar s predmeti za mašo, krstilnik in predmeti za krst …

Atrij je prostor, kjer otrok:

– lahko posluša in premišljuje Božje oznanilo,

– lahko svobodno izbira dejavnost in samostojno poglablja vsebino,

– živi v zbranosti, poglabljanju oznanila, molitvi in si pridobiva versko izkušnjo.

Kateheza Dobrega pastirja želi pomagati tudi odraslim, da bi odkrili neznane zaklade otroka.

Otroku pomagamo, da:

– ne stremi po priznanju in storilnosti,

– ne dela hrupa,

– se veseli svobode v mejah ljubezni,

– je solidaren z majhnimi in neznatnimi.

OPIS KATEHEZ

Oltar 2

Pri tej katehezi otrokom oznanimo, da je Kristus vstal in živi med nami; da se zbiramo okrog oltarja, da bi se srečali z Jezusom in da se Bog človeku razodeva po besedi, ki jo poslušamo pri sveti maši. Otroci spoznajo predmete, ki jih duhovnik potrebuje na oltarju pri sveti maši. S tem želimo v otroku prebuditi željo, da bi s predstavljenimi predmeti postal domač in se raje udeleževal svete maše.

 

Liturgični koledar

Otrok spozna obdobja cerkvenega leta. Posredujemo mu sporočilo, da je Jezus umrl in vstal od mrtvih; da se zbiramo okrog oltarja, da bi se srečali z Jezusom in da se Bog človeku razodeva po besedi, ki jo poslušamo pri sveti maši.

 

Liturgične barve

Liturgične barve označujejo različna obdobja in praznike v cerkvenem letu. Otrok spozna, da barva mašnega plašča nakazuje posamezni čas cerkvenega leta. Tako otroku postajajo stvari v cerkvi bolj poznane, domače.

 

Duhovnikova oblačila

Duhovnikova mašna oblačila nas spominjajo na povezanost z Bogom. Otrok spozna poimenovanja in vsebinski pomen duhovnikovih mašnih oblačil. Vsako oblačilo ima nek simbolni pomen. Tako razvija spoštovanje do stvari, ki se uporabljajo pri bogoslužju. Spozna, da je sveta maša nekaj tako velikega, da se moramo nanjo pripraviti in da duhovnik na poseben način pripada Bogu.

 

Globus – dežela Izrael

Bog se je učlovečil v konkretnem prostoru in času. Odkrijemo, da je Jezus pravi Bog in pravi človek; kje je Jezus živel. Spoznamo, kje na globusu in zemljevidu se nahaja dežela Izrael in tri najpomembnejša mesta v Jezusovem življenju.

 

 

Dobri pastir

Preko prilike o Dobrem pastirju otrok spozna, da pastir za svoje ovce skrbi, jih kliče po imenu in zanje da svoje življenje; tako odkriva občutek varnosti in zaupanja Bogu, spoznava vidik skupnosti in vesoljnosti.

 

 

Prilike o Božjem kraljestvu:

Gorčično zrno

Rastemo celo življenje. Bog je vir rasti za celotno stvarstvo. Otrok se seznani s priliko o gorčičnem zrnu in občuduje rast iz majhnega nevidnega v vidno, rast nebeškega kraljestva v stvarstvu in samem sebi, rast v zavedanju lastnega dostojanstva, veselja nad lastnim telesom.

 

Dragoceni biser

V tej katehezi želimo pomagati otroku, da bi cenil in se veselil, čudil nad tem, kar je majhno, pa jeza nas lahko zelo veliko in dragoceno. Razvijamo čut za dragocenost, učimo se ločiti bistveno od nebistvenega in smo pozorni na božja znamenja.

 

Zaklad na njivi

Otrok preko prilike o skritem zakladu na njivi spozna, se veseli zaklada – to je Božjega kraljestva. Zaklada si ne moremo lastiti, moramo ga pošteno pridobiti. Iščemo povezave med prilikami o Božjem kraljestvu in našim življenjem.

 

DSC_1764

DSC_1771

DSC_1795

DSC_1784

DSC_1760

DSC_1797

DSC_1770

DSC_1767

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.