O vrtcu

Lepo pozdravljeni na naši spletni strani Vrtca Dobrega pastirja!

IMG_0955Naša vrtčevska skupnost šteje 125 otrok, ki so razporejeni v sedem skupin: Muca Copatarica, Hvaležni medved, Bobek in barčica,  Vidkova srajčica, Peter Klepec, Mojca Pokrajculja in Kekec. V vrtcu se trudimo ustvarjati okolje za odkrivanje, vzpodbujanje ter razvoj otrokovih nadarjenosti in talentov. Še posebej razvijamo področje likovne umetnosti, glasbene umetnosti, gibanja, zgodnjega stika s knjigo, življenja z naravo in duhovnosti. Predvsem pa si želimo, da se vsi otroci, pa tudi starši, v našem vrtcu počutijo sprejete in dobrodošle.

Želim vam prijetno prebiranje vrtčevskih utrinkov in drugih zanimivosti!

Špela Avšič, ravnateljica vrtca

 

Kot »Dobri pastir« varovati in sprejeti vsakega otroka kot edinstven in nepogrešljiv del celote, vzbuditi čudenje in navdušenje nad neskončno lepoto vsega ustvarjenega in soustvarjati lepo življenje vsakega posameznika in celotne skupnosti na temelju krščanskih vrednot.

 

 • Ustvarjati okolje, kjer se bodo otroci počutili varne, sprejete in ljubljene.
 • Otrokom približati temeljne krščanske vrednote z življenjem le-teh (dobrotljivost, pravičnost, medsebojna pomoč, miroljubnost, spoštovanje …).
 • Odkrivati in se navduševati nad lepoto stvarstva.
 • Navajati otroke na zdrav način življenja (gibanje, prehrana, skrb za higieno …).
 • Odkrivati, razvijati in negovati otrokove sposobnosti iz vseh področij kurikula.
 • Vzbuditi zanimanje za umetnost.
 • Pomagati staršem pri vzgoji in navajanju otrok na samostojno življenje.
 • Pokazati, da je življenje lepo.
Vrtec Dobrega pastirja je organizacijska enota Zavoda sv. Stanislava, ki ga je ustanovila Nadškofija Ljubljana. Zasebni vrtec je začel s svojim delovanjem 1.9.2014. Takrat je nove prostore odprla povsem nova in moderna zgradba, ki s svojo sodobno arhitekturo in velikimi igralnicami nudi otrokom premnoge možnosti za razvijanje celotne njihove osebnosti.

V Vrtcu Dobrega pastirja izvajamo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki opredeljuje naslednja področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko. Določenim področjem namenjamo posebno pozornost, zato se v okviru razširjenega programa izvaja več dejavnosti iz področja gibanja, glasbe, zgodnjega stika s knjigo, duhovnosti in narave.

Glede na trajanje izvajamo dnevni program.

POUDARKI

UMETNOST – GLASBA

 • Glasba na hodniku vrtca (vsako jutro ob prihodu otrok v vrtec, se po hodniku vrtca in igralnicah vrti klasična glasba).
 • Vsakodnevno prepevanje (vzgojiteljice ob spremljavi kitare, sintesajzerja in malih Orffovih inštrumentov dnevno skupaj z otroki prepevajo po svojih skupinah).
 • Pesem meseca (otroci se bodo vsak letni čas naučili skupno pesem).
 • Nastopi učencev iz glasbene šole (na posameznih prireditvah in dejavnostih v vrtcu bodo sodelovali učenci iz glasbene šole).
 • V šolskem letu 2018/2019 smo posneli 19 ljudskih pesmi, zgoščenka je izšla ob peti obletnici delovanja Vrtca Dobrega pastirja (septembra 2019).

 

 

UMETNOST – LIKOVNO USTVARJANJE

Poleg ustvarjanja po skupinah v okviru načrtovanih dejavnosti, v vrtcu tekom leta organiziramo različne ustvarjalne delavnice (izdelovanje adventnih venčkov in butaric, ob dnevu odprtih vrat vrtca, ob akademiji Zavoda sv. Stanislava, ustvarjanje na hodniku vrtca, ustvarjanje ob odprtih igralnicah …).

Hodnik vrtca krasijo likovne razstave akademskih slikarjev, likovnih pedagogov, študentov likovne pedagogike, osnovnošolcev iz OŠ Alojzija Šuštarja in drugih, ki radi ustvarjajo. Likovno razstavo vsako leto pripravijo tudi najstarejši vrtčevski otroci – bodoči prvošolci.

 

 

 

GIBANJE

 • Mali sonček. 
 • Tečaj rolanja. 
 • Kolesarjenje. 
 • Začetni tečaj smučanja (na igrišču vrtca).
 • Tečaj plavanja. 
 • Drsanje – prilagajanje na led.
 • Kros. 
 • Športni poligoni na hodniku vrtca.
 • Jutranje gibalne minutke. 
 • Gibalne urice v telovadnici. 
 • Tek podnebne solidarnosti. 
 • Dejavnosti za razvijanje finomotoričnih spretnosti (mize na hodniku vrtca, kotički po igralnicah).
20161102_Tek_podnebne_solidarnosti2

 

SPODBUJANJE ZGODNJEGA KONTAKTA S KNJIGO

 • Pastirčkova malha, ki jo otroci odnesejo domov in je napolnjena z različnimi knjigami za otroke, literaturo za starše in duhovno literaturo.
 • Ciciuhec – beremo skupaj s starši. Ciciuhci so otroci, ki v vrtcu s pripovedovanjem, plesom ali ilustracijo predstavijo knjige, ki so jih prebrali doma skupaj s starši.
 • Slomškovo bralno priznanje.
 • Knjiga po mojem izboru je dejavnost, pri kateri otroci obiščejo vrtčevsko knjižnico, si izposodijo knjige po lastnem izboru in jih v dopoldanskem času prebirajo v svojih igralnicah,
 • Odprta knjižnica.
 • V vrtcu imamo Pravljično sobo, ki smo jo preuredili v vrtčevsko knjižnico in jo opremili z lutkami. Vsako jutro ob prihodu in vsako popoldne ob odhodu otrok domov, se lahko starši skupaj z otroki zadržijo v tem prostoru in prebirajo otroško literaturo. Prav tako imajo otroci ves čas bivanja v vrtcu možnost neposrednega stika s knjižnico in knjigami. Vse knjige so vpisane v sistem COBISS in si jih lahko otroci tudi sposodijo domov.
 • Otroci večkrat obiščejo knjižnico v OŠ Alojzija Šuštarja, knjižnico Škofijske klasične gimnazije in Knjižnico Šentvid, kjer knjižničarke pripravljajo zanimive pravljične urice. Študenti pa za vrtčevske otroke pripravljajo dejavnost “pravljice pod krošnjami”.
 • Vsako leto se pridružimo Nacionalnemu mesecu skupnega branja – “Beremo skupaj”. 

 

DUHOVNO ŽIVLJENJE

Za duhovnost v našem vrtcu skrbi duhovnik – g. Marko Čižman. Z nami je povezan s tedenskimi obiski skupin in sodelovanjem pri dnevnih dejavnostih, s svojim zgledom pa nam kaže podobo Dobrega pastirja.

Posebna pozornost bo namenjena pripravi na božič (adventni čas) in veliko noč (postni čas), ko se bomo s različnimi skupnimi dejavnostmi veselili obeh praznikov. Postni čas bo spodbuda za delanje dobrih del in tudi čas, ko bomo sodelovali tudi z domom starejših občanov v Sloveniji, ki ga bomo po veliki noči obiskali. Za vsako skupino bo g. kaplan izvedel duhovno obnovo, kjer bo otrokom predstavil življenje in delo enega misijonarja. V vrtcu imamo poseben prostor – Pastirjev atrij, ki je namenjen izvajanju Kateheze Dobrega pastirja.

 

 

STIK Z NARAVO

 • Vrtec na prostem – zunaj v vsakem vremenu (v primeru dežja so otroci oblečeni v vrtčevske dežne plašče).
 • Izvajanje dejavnosti zunaj igralnic (na terasi, paviljonu, igrišču, učilnici v naravi).
 • S prijatelji na potep (otroci se večkrat v letu s prijatelji iz drugih skupin odpravijo na sprehod v naravo).
 • Urejanje vrtičkov in okolice vrtca (otroci skupaj z vzgojiteljicami skrbijo za vrtiček in urejajo igrišče vrtca).
 • Tek podnebne solidarnosti (otroci tečejo na tekalni stezi in s pretečenimi kilometri gradijo kroge solidarnosti okoli planeta zemlja; glavni namen teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo).
 • Bivanje na prostem – šotorenje (otroci tri dni preživijo na prostem: spijo v šotorih, obiščejo kmetijo, gozd, kurijo ogenj, opazujejo nočno nebo …).
 • Dejavnosti gozdne pedagogike. 
 • Urejanje vrtčevskega vrtička.

SKRB ZA KAKOVOST

V skrbi za zagotavljanje kakovosti zaposleni v vrtcu redno opravljajo refleksijo svojega dela. Po prvih dveh letih je bila opravljena tudi širša zunanja evalvacija. Končno poročilo o evalvaciji si lahko preberete na povezavi.

 

 

 • Vzgojiteljičin ljubeč pozdrav bo vsakega otroka popeljal med njegove prijatelje.
 • Čas pred zajtrkom je namenjen prosti igri oziroma izbiri dejavnosti glede na otrokovo zanimanje. Zajtrk imamo ob 8. uri.
 • Okrog 9. ure se vsaka skupina zbere v jutranjem krogu, ta pa nas popelje v glavno dejavnost dneva, kjer otroci ustvarjajo, raziskujejo, prepevajo, prebirajo knjige, spoznavajo naravo …
 • Po dopoldanski malici čas preživljamo na prostem.
 • S kosilom najmlajši pričnejo že malo po 11. uri, starejše skupine pa ob 11.30 oz. 11.45 uri.
 • Nekajminutni počitek po kosilu je namenjen vsem otrokom. Bolj utrujene okrog 14. ure prebudi popoldanska malica. Otroci, ki ne morejo zaspati, lahko izbirajo med dejavnostmi, ki so bolj umirjene in ne motijo tistih, ki počivajo.
 • Čas po popoldanski malici je namenjen skupnemu druženju v igralnici ali na prostem, kjer otroci počakajo svoje starše.
20161118_slovenski_zajtrk (3)

20161002_Zelenjava

DSC_0311

 

V Vrtcu Dobrega pastirja imamo tri mlajše in štiri starejše starostne skupine.

Igralnice so poimenovane po slovenskih pravljičnih junakih. Vsak od njih ima določeno dobro lastnost, ki jo tekom leta spoznavamo in jo poskušamo živeti.

 • SOBA MUCE COPATARICE ljubezniva redoljubnost
 • SOBA HVALEŽNEGA MEDVEDA hvaležnost
 • SOBA BOBKA IN BARČICE prijateljstvo
 • SOBA VIDKOVE SRAJČICE medsebojna pomoč
 • SOBA PETRA KLEPCA dobrosrčnost in preprostost
 • SOBA MOJCE POKRAJCULJE dobrotljivost
 • SOBA KEKEC – veselje, dobrota

 

 

 

 

 

 

[/column] [/row]

 

Save

Save

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content