Katoliška usmeritev šole omogoča, da skrbimo za celostno rast mladega človeka v vseh njegovih razsežnostih. Prav zato na gimnaziji ne skrbimo zgolj za usvajanje znanja in veščin, temveč dijakom omogočamo, da poglobijo osebni odnos z Bogom, spoznavajo sami sebe, krepijo in bogatijo medsebojne odnose ter odkrivajo svoje poslanstvo v svetu.

Kaj nudimo dijakom?

  • Vsa štiri leta dijaki obiskujejo predmet vera in kultura, pri katerem se srečujejo z vprašanji osebnosti, spoznavajo Sveto pismo in svete knjige drugih verstev ter raziskujejo aktualna družbena in (bio)etična vprašanja. Pri predmetu je obilo priložnosti za pogovor o medsebojnih odnosih, različnih življenjskih vprašanjih in Bogu. Spodaj si oglejte kratek film o veri in kulturi, ki so ga pripravili dijaki.
  • Vsak razred ima enkrat letno duhovno obnovo, ki je namenjena medsebojnemu povezovanju in duhovni rasti. Ankete ob zaključku šolanja kažejo, da imajo dijaki najlepše spomine prav na duhovne obnove in ekskurzije. Spodaj si oglejte kratek film o duhovnih obnovah, in nekaj slik ter vtisov dijakov z duhovnih obnov drugega in četrtega letnika.
  • Skupaj obhajamo krščanske praznike. Še posebej slovesno praznujemo god našega zavetnika. Poglejte, kako je bilo letos in kako lani. Vsako leto na telovo romamo na Brezje in k Brezarjevemu breznu.
  •  V decembru dijaki postavljajo razredne jaslice in pripravijo dramsko uprizoritev božične skrivnosti.
  • Ob začetku in koncu pouka prosimo za blagoslov dela s kratko molitvijo.
  • Vsako jutro se lahko dijaki udeležijo svete maše.
  • Med šolskim letom so večkrat tudi razredne svete maše.
  • Dijaki imajo tudi možnost pogovora ali spovedi z zavodskimi duhovniki.
  • Na začetku poletja se odpravimo na popotni tabor. Poleti smo prehodili primorsko vejo Jakobove poti, lansko poletje pa gorenjsko vejo.
  • Med počitnicami je v juliju delovno-prijateljski tabor v Bosni. Oglejte si prispevek na spletni strani.

Ustanoviteljica naše šole je Nadškofija Ljubljana (od tod »Škofijska« v imenu šole), ki skrbi, da imamo urejene prostore in dobre pogoje za delo. Program, ki ga na šoli izvajamo, je javno veljavni program škofijske klasične gimnazije in je zelo podoben programu ostalih gimnazij. Za vpis na našo šolo ni potrebno, da je dijak krščen, vendar pa ob vpisu vsak podpiše izjavo, da se strinja s katoliško usmeritvijo šole. Hvaležni in veseli smo vseh dijakov, zato želimo v vseh okrepiti vse, kar je v njih dobrega in plemenitega.

Šolski kaplan Gregor Bregar bo zelo vesel vaših vprašanj. Pišite mu ([email protected]) in preverite, če je to res.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content