Predstavitev izvedenih izobraževanj v okviru Erasmus+ KA1 projektov

V sredo, 23. novembra, je bila pedagoška konferenca profesorjev in profesoric Škofijske klasične gimnazije posvečena predstavitvi nekaterih že izvedenih izobraževanj v okviru Erasmus+ projektov, namenjenih učni mobilnosti osebja.

Usposobljeno osebje za sodobno šolo, Strokovno osebje za učinkovito šolo in Profesionalno osebje za uspešno šolo so projekti učne mobilnosti, ki smo jih v zadnjih treh letih izvedli v Zavodu sv. Stanislava. Prvi projekt se je že zaključil, druga dva pa še potekata. Sodelovanje pri teh projektih udeležencem in udeleženkam omogoči izkušnjo izobraževanja oz. usposabljanja v tujini in prinaša pozitivne učinke tako za njihov osebni in strokovni razvoj kot tudi za razvoj naše ustanove v skladu z evropskim razvojnim načrtom.

Na predstavitvi je sodelovalo pet profesoric in trije profesorji Škofijske klasične gimnazije, ki so skupaj predstavili kar 13 izobraževanj, izvedenih v koledarskem letu 2016. Zbornica se je seznanila z različnimi vrstami izobraževanj: od zelo strokovnih izpopolnjevanj za učitelje francoščine in španščine, spoznavanja novih pristopov k poučevanju matematike, individualno prilagojenih tečajev za profesorici grščine in španščine do jezikovnih tečajev za angleščino in nemščino ter geografsko-zgodovinskih seminarjev.

Izobraževanja, ki se jih udeležujejo naši zaposleni, so zelo raznolika, kar je velika prednost Erasmus+, saj udeležba ni omejena na nekaj akreditiranih programov, ampak imamo pri izbiri izobraževanj zelo proste roke ter tako lahko v celoti zadostimo zaznanim potrebam in željam udeležencev in udeleženk.

Pozitivni učinki izobraževanj

Kot zelo pozitivne učinke izobraževanj so udeleženci izpostavili didaktične izkušnje, strokovno izpopolnjevanje, spoznavanje drugih kultur, nova prijateljstva, izmenjavo znanj, predvsem pa pomembnost osebnih izkušenj, ki so jih pridobili, saj so le-te tako kot za dijake, ki hodijo na izmenjave, izjemno pomembne tudi zanje. Poleg že naštetega je zelo koristno, da se profesorji in profesorice vsake toliko časa preizkusijo tudi v vlogi učencev, saj se tako lažje vživijo v položaj učencev, srečevanje z učitelji iz drugih kultur pa je lahko tudi priložnost za razbijanje predsodkov in ustvarjanje bolj objektivnega pogleda na določeno problematiko.

Na predstavitvi so bili izpostavljeni tudi nekateri primeri dobrih praks in novopridobljenih znanj, ki jih profesorji in profesorice že uporabljajo pri svojem pouku.

Odzivi udeležencev in udeleženk so izrazito pozitivni, izkušnje, ki jih pridobijo s tem, ko se odločijo za udeležbo na izobraževanju v tujini in zapustijo svojo cono udobja, so neprecenljive zanje, preko predstavitev kolegom in vključevanja novih znanj, spoznanj in materialov v pouk pa tudi za Zavod sv. Stanislava kot celoto.

Monika Novak, koordinatorica projekta Profesionalno osebje za uspešno šolo

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content