KA1 2014: Usposobljeno osebje za sodobno šolo

Novice

“Kompetentno v prihodnost” – srečanje multiplikatorjev POŠ

V Zavodu sv. Stanislava organiziramo srečanje multiplikatorjev projekta Popestrimo šolo pod "delovnim naslovom" Kompetentno v prihodnost. Dogodek je odprte narave in so nanj lepo vabljeni tudi drugi zainteresirani učitelji in svetovalni delavci, ki jih zanima področje projekta. Srečanje bo potekalo 15. 5. 2019.

Predstavitev izvedenih izobraževanj v okviru Erasmus+ KA1 projektov

V sredo, 23. novembra, je bila pedagoška konferenca profesorjev in profesoric Škofijske klasične gimnazije posvečena predstavitvi nekaterih že izvedenih izobraževanj v okviru Erasmus+ projektov, namenjenih učni mobilnosti osebja.

Tečaj nemškega jezika v Bambergu

V okviru Erasmus+ projekta Usposobljeno osebje za sodobno šolo sem se udeležil tečaja nemškega jezika na jezikovni šoli Treffpunkt v Bambergu.

Učenje v naravi na Islandiji

V okviru Erasmus+ projekta Usposobljeno osebje za sodobno šolo sva se meseca maja (16.–23. 5. 2015) na Islandiji udeležili seminarja z naslovom Outdoor Education, Landscape and Outdoor Venues – Learning under Open Sky.

Osnovni podatki o projektu

Koordinator projekta:
Marko Weilguny
Datum začetka projekta:
1. 7. 2014
Datum konca projekta:
30. 6. 2016
Organizacija koordinatorica:
Zavod sv. Stanislava
Partnerske institucije:
/
Mednarodni program:

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Erasmus+, KA1

Kratek opis projekta

Projekt mobilnosti z naslovom “Usposobljeno osebje za sodobno šolo” je bil usmerjen v dodatno strokovno izpopolnjevanje pedagoškega osebja v Zavodu sv. Stanislava. Večina mobilnosti oz. izobraževanj je bila izvedenih z namenom poglabljanja strokovnega znanja in seznanjanja s sodobnimi pristopi k poučevanju. Eden od poudarkov je bil tudi razvijanje oz. prenova pouka tujih jezikov (predvsem angleščine), in sicer tako na gimnaziji kot tudi na osnovni šoli. Pomemben cilj projekta je bil tudi praktični razvoj pouka naravoslovja na gimnaziji in nadaljnje razvijanje modela učenja v naravi v osnovni šoli, ki ga iz leta v leto ter iz projekta v projekt nadgrajujemo.

Učitelji, ki so se udeležili izobraževanj, so ob vrnitvi domov svoje ugotovitve, spoznanja in novopridobljena znanja posredovali kolegom znotraj aktivov in zavoda. Deloma so bile aktivnosti planirane tudi v smeri večjih strateških vplivov na učni program, ki ga izvajamo, v določenem segmentu projekta pa se z usvojenimi znanji in veščinami odpiramo tudi širši zainteresirani strokovni javnosti. Profesorji, ki so se udeležili mobilnosti, so navedli konkretne predloge za izboljšanje učnega programa, ki ga izvajamo, hkrati pa so v tekoče učne procese že vključili nekaj novosti.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.