KA1 2016: Profesionalno osebje za uspešno šolo

Sodelovanje na tekmovanju Euromath

Sočasno s seminarjem Math-Games je na Cipru potekalo tudi tekmovanje v kratki predstavitvi neke matematične teme, na katerem so sodelovali tudi učenci Osnovne šole Alojzija Šuštarja.

Učenje in raziskovanje v zimskem Dublinu

Konec februarja sem se v okviru programa Erasmus + udeležila izobraževanja za učitelje Talking to people – inquiry based learning (učenje z raziskovanjem) v Dublinu.

Ko obiščeš filozofa kar na domu

V okviru izmenjav v programu Erasmus se mi je ponudila možnost udeležbe na izpopolnjevalnem tečaju nemškega jezika.

Matematika malo drugače

V začetku marca sem se udeležila seminarja Le-Math training course v Krakovu na Poljskem. Na novo sem spoznala dva načina razlage matematičnih problemov.

 

 

Osnovni podatki

Koordinator projekta:
Monika Omovšek
Datum začetka projekta:
1. 6. 2016
Datum konca projekta:
31. 5. 2018
Organizacija koordinatorica:
Zavod sv. Stanislava
Partnerske institucije:
/
Mednarodni program:

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Erasmus+, KA1

Kratek opis projekta

Projekt “Profesionalno osebje za uspešno šolo” je že tretji projekt mobilnosti šolskega osebja v Zavodu sv. Stanislava. Iz izkušenj predhodnih dveh projektov smo izpopolnili sistem načrtovanja izobraževanj ter vključevanja pridobljenih znanj v delovanje Zavoda sv. Stanislava.

Tokratni projekt želi ponuditi zaposlenim možnost za jezikovno izpopolnjevanje. Mednarodne aktivnosti Zavoda sv. Stanislava so se v preteklih letih namreč zelo razširile (imamo več kot 30 partnerstev s tujimi šolami in ustanovami), zato so potrebe za delo in komuniciranje v tujih jezikih vedno večje. Poleg tega želi projekt prispevati tudi k uvajanju sprememb in inovacij v pedagoški proces. Učitelji, ki se bodo udeležili izobraževanj, na katerih se bodo seznanili z uporabo novih tehnologij pri pouku, bodo pomagali pri seznanjanju osebja z novimi tehnologijami in pri uvajanju le-teh v pouk. Nekaj učiteljev pa bo imelo v okviru projekta priložnost za strokovno izpopolnjevanje na področju, ki ga poučujejo (francoščina, grščina in matematika).

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content