Del rednega programa gimnazije so tudi vsakoletne ekskurzije po Sloveniji in tujini, ki se jih udeležijo vsi dijaki.

V prvih treh letnikih je del pouka ob koncu šolskega leta izveden v obliki ekskurzij po Sloveniji. V prvem letniku si dijaki ogledajo Ljubljano, v drugem letniku se odpravijo v eno od bližnjih slovenskih pokrajin, kjer spoznavajo njeno zgodovino, geografske ter kulturne posebnosti in običaje. Destinacije ekskurzij tretjega letnika so bolj oddaljene pokrajine in zamejstvo. Dijaki v drugem in tretjem letniku ekskurzijo pripravijo in izpeljejo sami, kar spodbuja medsebojni dialog in odgovorno ravnanje. Ekskurzija dijakom omogoča več druženja in utrjevanje prijateljskih vezi.

Med najbolj priljubljenimi obveznimi dogodki v času šolanja na Škofijski klasični gimnaziji so gotovo ekskurzije v tujino. Dijaki v prvem letniku obiščejo zamejsko Slovenijo v zaledju Trsta ter spoznavajo antično in zgodnje krščansko kulturo Ogleja (2 dni). V drugem letniku obiščejo Dunaj (3 dni), vrhunec te ekskurzije je gotovo obisk operne predstave v Dunajski državni operi. V tretjem letniku imamo sedemdnevno ekskurzijo po različnih evropskih državah (Francija, Grčija, Španija, Nemčija). Kraj ekskurzije je izbran glede na drugi tuj jezik, ki se ga dijaki učijo, saj je eden od namenov ekskurzij utrjevanje tega jezika. Dijaki četrtega letnika gredo v tednu pred veliko nočjo na petdnevno ekskurzijo v Assisi in Rim, kjer se na cvetno nedeljo udeležijo maše, ki jo daruje papež.

Dijaške vtise z ekskurzij si lahko ogledate tudi na Facebooku in Instagramu.

 

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content