DEKD 2023 v Zavodu sv. Stanislava

V različnih enotah zavoda se tudi letos pridružujemo projektu Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD).

S temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in veščine se v Sloveniji (organizator je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) pridružujemo širši vseevropski temi Nesnovna kulturna dediščina (Living heritage). Osredotočali se bomo na tiste kategorije dediščine, ki po Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine vključujejo tradicionalne obrti in gospodarske veščine ter znanja in prakse o naravi in svetu. Z izbiro teme želijo na ZVKDS izpostaviti dejstvo, da redka in dragocena tradicionalna znanja, spretnosti, obrti in poklici, izginjajo. Dediščina je pomembna za raznolikost našega življenja, naše identitete. Tradicionalne veščine in znanja so zagotovo ključnega pomena za to, kar nas opredeljuje in predstavlja kot edinstvene v tem globalnem svetu.

Otroci v Vrtcu Dobrega pastirja so se že poleti spoznavali s tradicionalnimi obrtmi (solinarstvo, izdelovanje čipk, lončarjenje itd.) in skupaj z vzgojiteljicami tudi pridno ustvarjali, sedaj pa so svoje izdelke postavili na ogled v avlo osnovne šole.

Osnovnošolci se pri različnih predmetih spoznavajo z izbrano kulturno dediščino; pri pouku praktikuma si bodo učenci ogledali razstavo o ščetarstvu, nekateri pa bodo obiskali tudi Spominsko mizarnico v Guncljah, v kateri je predstavljen razvoj mizarstva v Šentvidu. Pri likovnem snovanju so učenci lončarili, in sicer so oblikovali različne glinene posode. Nekateri učenci pa so se v okviru šolskega projekta lotili lepopisja, ki je bil nekdaj tudi reden predmet v šolskem predmetniku.

Gimnazijci ravno v času DEKD gostijo skupine dijakov s partnerskih šol v Belgiji, Franciji in Nemčiji in skupaj z njimi se bodo preskusili v tkanju, nekateri pa bodo spoznali tudi nekaj tradicionalnih slovenskih obrti. Na hodniku v 2. nadstropju gimnazije pa bo na ogled fotografska razstava Teje Gregorič, ki se osredotoča na vlogo majhnih kmetij v mestih, ki nudijo ekološko pridelano hrano, na družbeni pomen skupnosti, ki ga imajo te kmetije, ter vlogo skupnosti na tržnicah.

Galerija Staneta Kregarja je v sodelovanju z Društvom Petra Nagliča v avli osnovne šole postavila razstavo o ščetarskem podjetju družine Naglič s Šmarce pri Kamniku – eden od bratov, Karel Naglič, je bil dijak prve generacije na škofijski gimnaziji v Škofovih zavodih; na panojih sta predstavljena razvoj ščetarske obrti pri Nagličevih in pregled posameznih faz izdelovanja različnih ščetk, metel in čopičev. V vitrinah je predstavljeno različno ščetarsko orodje, izdelki, na ogled so tudi nekateri dokumenti in oglasi ter papirnata maketa ščetarskega podjetja. Znani ilustrator Marjan Manček pa je na podlagi fotografij Petra Nagliča, na katerih je upodobljena njegova hčerka Kati, oblikoval predstavitev za otroke v obliki stripa.

Vabljeni, da si do konca oktobra v avli osnovne šole ogledate raznolike izdelke in predstavitve ter tako spoznate delček redkih in dragocenih znanj, spretnosti in veščin. Sicer pa lahko pobrskate tudi po brošuri, v kateri je predstavljen pester program dogodkov in dejavnosti letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine, ki jih v teh tednih pripravljajo po različnih slovenskih krajih.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content