Zaključno poročilo za Erasmsus+ projekt, Futur€nvironment

Avgusta 2023 smo zaključili s projektom Futur€nvironment. Lahko rečemo, da je bil projekt uspešno izveden in da smo izvedli skoraj vse načrtovane projektne aktivnosti, kljub resnim zaporam in covid-19 omejitvam. Nekatere načrtovane aktivnosti smo morali prilagoditi glede na nastalo situacijo. Projekt je prinesel tako vidne rezultate kot tudi take, ki jih je težje izmeriti in so vidni šele na dolgi rok. Lahko pa rečemo, da bomo z nekaterimi aktivnostmi, ki smo jih začeli v projektu, nadaljevali. Na ŠKG je bila namreč ustanovljena skupina za trajnostni razvoj.

Organiziranih in izvedenih je bilo več naravoslovnih dni s poudarkom na temeljnih znanstvenih načelih, mini projekt v okviru projekta Futur€nvironment, ki so potekali na različnih stopnjah predvsem v osnovni šoli, da bi učencem približali naravoslovje, jih seznanili z naravo poskusov in okrepili STEM veščine, ki so potrebne za takšno delo. Poročila o naravoslovnih dnevih so dostopna na spletni strani OŠAŠ.

Aprila 2021 je bil na OŠAŠ organiziran dan rabljenih oblačil v okviru mini projekta Green-up your life – urbana prihodnost. Odziv je bil odličen, mladi so dan preživeli v oblačilih iz druge roke. Sodelovala je celotna šolska skupnost in starši (več tu). Dijaki ŠKG so nadaljevali s tovrstno dejavnostjo in organizirali lastno izmenjavo oblačil z naslovom Vintageattic (več tu).

Spomladi, ob vrnitvi v šolo po zadnji zapori leta 2021, so se ŠKG-jevci spomnili 22. aprila kot dneva Zemlje in pri pouku angleščine izvedli mini projekt na temo okoljevarstva z naslovom Save the Earth ali Rešimo Zemljo. Opravili smo raziskavo, kako velik je naš vpliv na onesnaževanje okolja, in nato poskušali ugotoviti, kaj lahko storimo, da bi ta vpliv zmanjšali. Izračunali smo vsak svoj ogljični odtis. Plakate z našimi ugotovitvami in rezultati smo predstavili na razstavi in jih objavili v knjižici, ki si jo lahko ogledate kot prilogo temu poročilu.

Dijaki ŠKG so sodelovali pri pri izbiri logotipa za projekt. Rezultati šolskega natečaja so bili objavljeni na šolski spletni strani.

Za mini projekt Božične voščilnice je ŠKG v sodelovanju z OŠAŠ oblikovala in ročno izdelala voščilnice za naše partnerje iz recikliranih materialov, starih časopisov in kosov oblačil. Voščilnice so bile poslane po pošti in razstavljene na posameznih partnerskih šolah. Za božič so se dejavnosti Futur€nvironment zelo lepo povezale s tradicionalnim festivalom šolskih jaslic, ki ga praznujemo vsako leto. Vse učence smo spodbujali k ustvarjanju jaslic iz recikliranih materialov, zmanjševanju izdatkov za njihove izdelke in pametni porabi (več tu).

Mini projekt, ki je bil predviden v projektu, Prinesi svoj lunchbox se zelo lepo povezuje s šolskim projektom Prinesi svojo vrečko za kosilo, katerega cilj je vaditi zdrave prehranjevalne navade in zmanjšati količino zavržene hrane. Na ŠKG je to projekt, ki poteka neprekinjeno, bi pa želeli tovrstne cilje še bolj ozavestiti, da bi postali navada.

Na ŠKG smo projekt zaokrožili z mini projektom Zeleno državljanstvo. Iz enciklike papeža Frančiška Laudato si smo izbrali nekaj misli, ki so se nas najbolj dotaknile, in izdelali plakate ter se tako pridružili prizadevanjem mladih po vsem svetu, ki protestirajo proti zlorabi okolja. Slogane so zbrali v knjižici, ki je na ogled na šolski spletni strani. Plakati so bili razstavljeni na šolskih hodnikih.

V okviru projekta je bilo v post-covidnem obdobju v roku enega leta organiziranih vseh šest predvidenih projektnih srečanj v živo. To je bil svojevrsten podvig, ki je zahteval veliko načrtovanja, usklajevanja datumov in aktivnosti med vsemi projektnimi partnerji, razumevanje vodstva vseh šol in pripravljenost na večjo obremenitev zaposlenih v vseh šolah. Odločitev je bila s strani vseh deležnikov toplo sprejeta in odobravana. Več o vseh projektnih srečanjih si lahko preberete na šolskih spletnih straneh, na Instagramu in Facebooku.

Na ŠKG smo izvedli projektno srečanje za dijake in učitelje v oktobru 2022. Evalvacija je pokazala, da je bilo srečanje izjemno uspešno. Poleg uradnih rezultatov so se med vsemi udeleženci spletla številna prijateljstva. Nekateri učitelji s partnerskih šol se bodo v okviru Erasmus+ programa senčenja vrnili v Slovenijo in nadaljevali sodelovanje z Zavodom sv. Stanislava. Omeniti je treba, da so za obisk narodnega parka Škocjanske jame dijaki ŠKG prevedli delovni zvezek za obiskovalce v angleščino in tako prispevali k prepoznavnosti naravnih bogastev Slovenije. Za konec podelimo še eno dobro izkušnjo: kot rezultat izmenjave oblačil, organizirane ob priložnosti projektnega srečanja, se bo praksa izmenjave oblačil nadaljevanja. Oblačila, ki ostanejo po izmenjavi, so podarjena brezdomcem in romski skupnosti, ki živi v okolici šole.

Hvaležni smo za izkušnjo Erasmus+ programov. Bilo je čudovito.

 

Alenka Battelino, prof., koordinatorka projekta

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content