Erasmus+ akreditacija 2021–27

Iz Slovenije v Murcio – 9. b in temperamentni Španci

Učenci 9. b so vrnili obisk španskim vrstnikom in preživeli lep septembrski teden na njihovi šoli v Murcii.

Obisk na francoskem liceju

Zadnji teden v maju je imela profesorica Bernarda Stenovec v okviru programa Erasmus+ možnost obiskati gimnazijo v mestecu Clermont l'Hérault v bližini Montpellierja na jugu Francije.

Senčenje na Hrvaškem

Tri dni se je kolektiv vrtca mudil na Hrvaškem, kjer so spoznavali nove metode, zanimive dejavnosti, programe in poudarke vrtca v Križevcih.

Iz Šentvida v Madrid

Dijakinja 4. c Demetra Jamšek se je konec januarja odpravila v prestolnico Španije, na Erasmus+ izmenjavo v Colegio FEC - Sta Joaquina de Vedruna v Madridu. Bivala je pri družini dijakinje Monice.


Osnovni podatki

Koordinator projekta:
 Nataša Hanuna

 
Datum začetka projekta:
september 2021

 
Datum konca projekta:
november 2027

 
Program:
Erasmus+, Ključni ukrep 1

Akreditacija za koordinatorje konzorcija mobilnosti nam omogoča nemoteno izvajanje projektov med letoma 2021 in 2027 v sodelovanju s Škofijsko gimnazijo Vipava, Gimnazijo Želimlje in Zavodom Antona Martina Slomška, Glasbeno šolo Domžale, Vrtcem Dominik Savio in Vrtcem Sončni žarek, ki so se pridružili našem partnerstvu.

Zaposleni se bodo lahko nadaljnje izpopolnjevali na različnih izobraževanjih, z obiskom šol ali poučevanjem na šolah, učenci in dijaki pa bodo sodelovali pri kratkotrajnih in dolgotrajnih izmenjavah, s katerimi bodo nadgradili svoje medkulturne kompetence, izboljšali znanje tujih jezikov in napredovali v samostojnosti … Poleg tega bomo k nam povabili tuje strokovnjake s področij, ki jih želimo dodatno izboljšati ali razvijati in neposredno udeležbo omogočili še večjemu številu zaposlenih.

S projektnim partnerstvom želimo vzpostaviti tudi nove oblike sodelovanja in povezovanja med učitelji in dijaki vključenih šol.

Cilji

  • Konzorcijski partnerji v projektu postanejo bolje usposobljeni za sodelovanje v mednarodnem okviru.
  • Udeleženci mobilnosti pridobijo nova znanja in kompetence, preko katerih prilagajajo in
    nadgrajujejo svojo pedagoško prakso.
  • Zaposleni znotraj organizacij v večji meri prepoznavajo koristi mednarodnega sodelovanja in
    povezovanja in ob spreminjanju kulture organizacije bolj celovito pristopajo k posodabljanju pedagoških pristopov.
  • Projektno partnerstvo razvije učinkovite načine implementacije in konsolidacije projektnih
    rezultatov ter njihove diseminacije zainteresirani strokovni javnosti.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content