Erasmus+ akreditacija 2021–27

Druga izmenjava v Gradcu

Nina Potočnik je kot druga dijakinja v tem šolskem letu na enomesečni Erasmus+ izmenjavi v Gradcu. Na izmenjavo bi morala oditi že v predprazničnem času, vendar je bila takrat zaradi zaprtja družbenega življenja v Avstriji odpovedana. Nina pravi, da se je splačalo počakati, saj v Gradcu zelo uživa. Poslala nam je nekaj vtisov o pouku in življenju v prestolnici avstrijske Štajerske.

Izmenjava v Gradcu

Po nekaj več kot enoletnem premoru zaradi covida-19 nadaljujemo z enomesečnimi dijaškimi izmenjavami v Gradcu, ki od tega šolskega leta potekajo znotraj novega programa Erasmus (2021–2027). Prva dijakinja na t. i. individualni dolgotrajni mobilnosti dijakov je Lana Marković iz 3. b.


Osnovni podatki

Koordinator projekta:
Marko Weilguny

 
Datum začetka projekta:
september 2021

 
Datum konca projekta:
november 2022

 
Program:
Erasmus+, Ključni ukrep 1

Akreditacija za koordinatorje konzorcija mobilnosti nam omogoča nemoteno izvajanje projektov med leti 2021 in 2027 v sodelovanju s Škofijsko gimnazijo Vipava, Gimnazijo Želimlje in Zavodom Antona Martina Slomška, ki so se pridružili našem partnerstvu.

Zaposleni se bodo lahko nadaljnje izpopolnjevali na različnih izobraževanjih, z obiskom šol ali poučevanjem na šolah, učenci in dijaki pa bodo sodelovali pri kratkotrajnih in dolgotrajnih izmenjavah, s katerimi bodo nadgradili svoje medkulturne kompetence, izboljšali znanje tujih jezikov in napredovali v samostojnosti … Poleg tega bomo k nam povabili tuje strokovnjake s področji, ki jih želimo dodatno izboljšati ali razvijati in neposredno udeležbo omogočili še večjemu številu zaposlenih.

S projektnim partnerstvom želimo vzpostaviti tudi nove oblike sodelovanja in povezovanja med učitelji in dijaki vključenih šol.

Cilji

Konzorcijski partnerji v projektu postanejo bolje usposobljeni za sodelovanje v mednarodnem okviru.

Udeleženci mobilnosti pridobijo nova znanja in kompetence, preko katerih prilagajajo in
nadgrajujejo svojo pedagoško prakso.

Zaposleni znotraj organizacij v večji meri prepoznavajo koristi mednarodnega sodelovanja in
povezovanja in ob spreminjanju kulture organizacije bolj celovito pristopajo k posodabljanju pedagoških pristopov.

Projektno partnerstvo razvije učinkovite načine implementacije in konsolidacije projektnih
rezultatov ter njihove diseminacije zainteresirani strokovni javnosti.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content