KA1 2018: Ustvarjalno osebje za inovativno šolo

Theory and Practice of Project Based Learning

Ideja PBL oziroma projektnega učenja je, da se dijaki ali učenci ukvarjajo s projekti, ki vključujejo probleme in vprašanja današnjega časa.

Kako »brati« mesto

Letošnje poletne počitnice se mi je ponudila priložnost, da sem se lahko udeležila Erasmus+ seminarja v Stockholmu na temo »Reading the city«, torej kako »brati« oz. raziskovati mesto ter kako mesto uporabiti kot vir za poučevanje in učenje. Švedsko glavno mesto je zaradi svojih specifičnih geografskih, kulturnih, zgodovinskih in družbenopolitičnih razmer zagotovo odličen prostor za raziskovanje vprašanj glede razvoja in identitete mesta.

Kreativnost in inovativnost pri poučevanju

Kljub zelo vabljivemu naslovu Erasmus+ seminarja je bila kreativnost usmerjena predvsem na uporabo IKT pri pouku.

Družabne igre in matematika

Seminar Math-Games za učitelje, ki je potekal na Cipru, je bil odlična priložnost za nadaljnje izpopolnjevanje na področju inovativnih matematičnih pristopov.


EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

 

Osnovni podatki

Angleško ime projekta:
Creative Staff for an Innovative School

 
Koordinator projekta:
Jerneja Potočnik

 
Datum začetka projekta:
1. 6. 2018

 
Datum konca projekta:
31. 5. 2020

 
Program:
Erasmus+, Ključni ukrep 1

Opis projekta

Projekt »Ustvarjalno osebje za inovativno šolo« je 5. Erasmus+ projekt KA 1. Na podlagi evalvacij smo ugotovili, da se kot ena temeljnih usmeritev zavoda v prihodnje izrisuje odprtost v širši evropski prostor. Izkušnje učiteljev z mednarodnih usposabljanj so se izkazale kot izrazito pozitivne za celotno organizacijo, zato želimo še naprej sodelovati  v mednarodnih izmenjavah, pridobiti znanje iz širšega okolja in v prihodnje predvsem intenzivno razvijati modele prenosa tega znanja širše.

V okviru 24-mesečnega projekta načrtujemo 14 mobilnosti (strukturiranih izobraževanj ali delavnic), ki se jih bodo udeležili zaposleni z gimnazije, osnovne šole in dijaškega doma. Izobraževanja so bila ciljno izbrana, da bi zagotovila seznanitev s široko paleto inovativnih pedagoških metod, pri tem pa smo zasledovali usmeritve Zavoda sv. Stanislava. Izbrana izobraževanja se tako v veliki meri posvečajo različnim predstavitvam dobrih praks, konkretnih modelov in pedagoških metod, ukvarjajo pa se tudi z vprašanji personalizacije pouka (učni stil, inteligence …).

Cilji

Projekt smo omejili na eno vsebinsko področje – potrebo po nadgradnji z možnostjo internacionalizacije smo zaznali na področju inovativne pedagogike (usvajanje in uporaba novih pedagoških pristopov, (ne)digitalnih orodij in metod). Želimo prilagoditi pouk, da bi bil bolj interaktiven, da bi dijaki in učenci prevzemali bolj aktivno vlogo pri osvajanju znanja. Naš cilj je tudi boljše poznavanje različnih metod in orodij (IKT, OER, izkustveno učenje, učenje s problemskim pristopom, sodelovalno učenje, učenje preko iger ipd.). Želimo si, da bi učenci in dijaki v šoli ne le pridobivali znanje, ampak tudi osvajali veščine.

Udeleženci bodo izboljšali pedagoško usposobljenost, bodo bolj motivirani in usposobljeni za svoje vsakdanje delo ter za uvajanje potrebnih sprememb v učni proces, izboljšali bodo sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih, poglobili svojo seznanjenost z evropsko idejo in izkušnjo mednarodnosti, spoznali bodo nekatere uspešne prakse poučevanja in prejeli povsem konkretna teoretična znanja.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.