KA1 2018: Ustvarjalno osebje za inovativno šolo

Evropa med mitologijo, modernostjo in multikulturnostjo

Skupina 15 učiteljev iz Belgije, Bolgarije, Francije (natančneje z Reuniona), Nemčije, Poljske, Portugalske in Slovenije je sončni oktobrski teden v Rimu skupaj z italijanskimi voditelji odkrivala raznolike obraze Evrope.


EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

 

 

 

Osnovni podatki

Angleško ime projekta:
Creative Staff for an Innovative School

 
Koordinator projekta:
Jerneja Potočnik

 
Datum začetka projekta:
1. 6. 2018

 
Datum konca projekta:
31. 5. 2020

 
Program:
Erasmus+, Ključni ukrep 1

Opis projekta

Projekt »Ustvarjalno osebje za inovativno šolo« je 5. Erasmus+ projekt KA 1. Na podlagi evalvacij smo ugotovili, da se kot ena temeljnih usmeritev zavoda v prihodnje izrisuje odprtost v širši evropski prostor. Izkušnje učiteljev z mednarodnih usposabljanj so se izkazale kot izrazito pozitivne za celotno organizacijo, zato želimo še naprej sodelovati  v mednarodnih izmenjavah, pridobiti znanje iz širšega okolja in v prihodnje predvsem intenzivno razvijati modele prenosa tega znanja širše.

V okviru 24-mesečnega projekta načrtujemo 14 mobilnosti (strukturiranih izobraževanj ali delavnic), ki se jih bodo udeležili zaposleni z gimnazije, osnovne šole in dijaškega doma. Izobraževanja so bila ciljno izbrana, da bi zagotovila seznanitev s široko paleto inovativnih pedagoških metod, pri tem pa smo zasledovali usmeritve Zavoda sv. Stanislava. Izbrana izobraževanja se tako v veliki meri posvečajo različnim predstavitvam dobrih praks, konkretnih modelov in pedagoških metod, ukvarjajo pa se tudi z vprašanji personalizacije pouka (učni stil, inteligence …).

Cilji

Projekt smo omejili na eno vsebinsko področje – potrebo po nadgradnji z možnostjo internacionalizacije smo zaznali na področju inovativne pedagogike (usvajanje in uporaba novih pedagoških pristopov, (ne)digitalnih orodij in metod). Želimo prilagoditi pouk, da bi bil bolj interaktiven, da bi dijaki in učenci prevzemali bolj aktivno vlogo pri osvajanju znanja. Naš cilj je tudi boljše poznavanje različnih metod in orodij (IKT, OER, izkustveno učenje, učenje s problemskim pristopom, sodelovalno učenje, učenje preko iger ipd.). Želimo si, da bi učenci in dijaki v šoli ne le pridobivali znanje, ampak tudi osvajali veščine.

Udeleženci bodo izboljšali pedagoško usposobljenost, bodo bolj motivirani in usposobljeni za svoje vsakdanje delo ter za uvajanje potrebnih sprememb v učni proces, izboljšali bodo sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih, poglobili svojo seznanjenost z evropsko idejo in izkušnjo mednarodnosti, spoznali bodo nekatere uspešne prakse poučevanja in prejeli povsem konkretna teoretična znanja.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.