Odpiramo prihodnost – širimo obzorja

Vkopana pečica

V ponedeljek se je v Učilnici v naravi ponovno peklo – tokrat bučke in krompir v vkopani pečici, ki izgleda takole:

Kubični meter

V sredo, 9. 1. 2019, so učenci podaljšanega bivanja izdelovali kocko. S pomočjo učitelja Jana z Norveške so izdelali kocko, katere prostornina meri 1 kubični meter.

Predavanje z naslovom “Risky play”

V torek, 15. januarja, sta nam v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ norveška učitelja predstavila nekaj dejstev o »risky playu« ter predstavila konkretne primere z njihove šole – na Norveškem namreč otroci vsako popoldne preživijo v gozdu, kjer se učenci učijo »preživetja« v naravi in se na nek način soočajo z nevarnostmi, ki jih ponuja naravno okolje.

Delavnica kurjenje ognja z lokom

V torek dopoldan je v UvN potekala delavnica kurjenje ognja z lokom:


EU flag-Erasmus+_vect_POS

Osnovni podatki o projektu

Angleško ime projekta:
Venturing into Future – Expanding Horisons 
Koordinator projekta:
Klemen Banko 
Datum začetka projekta:
1. 9. 2018 
Datum konca projekta:
31. 8. 2021
Organizacija koordinatorica:
Zavod sv. Stanislava
Partnerske institucije:
Borge skole, Fredrikstad, Sellebakk, Norveška
Mednarodni program:

Erasmus+, KA2

Kratek opis projekta

Erasmus+ projekt je smiselna povezava in nadgradnja vsega opravljenega dela na področju izkustvenega učenja in poučevanja v naravi, ki sta ga do zdaj opravili Osnovna šola Alojzija Šuštarja in Borge skole. Obe šoli, za kateri področje izkustvenega učenja in poučevanja v naravi predstavlja eno osrednjih strateških usmeritev, sta prepoznali potrebo po sistemizaciji in refleksiji v praksi živečih programov in dejavnosti ter nezadostnost izobraževanj za učitelje s tega področja. Projekt je zastavljen tako, da ob izmenjavi dobrih praks šoli vsaka zase in ob podpori druga drugi reflektirata lastno delo in zanj pripravita tudi potrebne teoretične utemeljitve. Velik poudarek projekta je izboljševanje profesionalnega profila učiteljev, kar bo doseženo s pomočjo mednarodnih izmenjav in sodelovanjem v ožjem projektnem timu, ki bo intenzivno vključen v izvajanje projekta.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content